Network Managed Services

Tworzenie, utrzymywanie i audyty sieci WAN, WLAN, LAN, VPN, MPLS

 

 

 

Comarch Network Managed Services (CNMS) - to kompleksowe rozwiązanie w zakresie tworzenia i utrzymania sieci transmisji danych, w tym WAN / LAN / WLAN.

 

Sieć jest jednym z fundamentalnych elementów każdej infrastruktury IT, dlatego trudno dzisiaj wyobrazić sobie sprawnie funkcjonującą organizację, która nie posiadałaby bezpiecznego i ciągłego dostępu do sieci transmisji danych. Zakłócenia w poprawnym funkcjonowaniu sieci mogą doprowadzić do przerwania ciągłości kluczowych procesów biznesowych, a to może skutkować poważnymi konsekwencjami. W ramach rozwiązania Comarch oferuje pełny wachlarz usług niezbędnych do budowy bezpiecznych i niezawodnych sieci.

Dodatkowo oferujemy również pakiet różnych funkcjonalności w zakresie bezpieczeństwa sieciowego i monitorowania infrastruktury sieciowej, które są dobrane zgodnie z potrzebami i wymogami klienta. Głównym założeniem jest odciążenie klienta z wszelkich działań związanych z zarządzaniem i administrowaniem sieciami transmisji danych. Usługi związane z utrzymaniem sieci pozwalają na ciągłą jej optymalizację i proaktywne działania zmierzające do minimalizacji skutków potencjalnych zakłóceń. 

CNMS - zakres oferty (sieci WLAN / LAN / WAN / VPN / MPLS)

 • analizy techniczne oraz audyty polegające na inwentaryzacji i weryfikacji istniejących rozwiązań sieciowych pod względem ich efektywności
 • analiza aspektów bezpieczeństwa istniejących rozwiązań z zakresu rozwiązań sieciowych
 • implementacja rozwiązań sieciowych wysokiej jakości
 • doradztwo w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań produktowych
 • opracowywanie architektury zapewniającej bezpieczną komunikację wewnątrz firmy
 • projektowanie i tworzenie rozwiązań sieciowych LAN / WAN / WLAN / VPN / MPLS
 • instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych
 • usługi monitorowania oraz zarządzania infrastrukturą sieciową
 • usługi serwisowania urządzeń oraz utrzymywania systemów teleinformatycznych

Utrzymywanie sieci wan, wlan, lan - zakres oferty

CNMS – dla kogo ?

Comarch oferuje szeroki zakres usług w zależności od struktury oddziałów i potrzeb konkretnych firm:

 

 • sieci LAN – projektowane sieci obejmują swym zasięgiem pojedyncze budynki biurowe, kampusy biurowe, bądź uczelniane. Rozwiązanie gwarantuje najwyższą dostępną przepustowość dla użytkowników charakteryzujących się niewielkimi odległościami połączeń.
 • sieci WAN - projektowane sieci obejmują swym zasięgiem lokalizacje / oddziały klienta rozproszone geograficznie.
 • sieci WiFi – Comarch ICT oferuje kompleksową usługę polegającą na uruchomieniu we wskazanych przez klienta lokalizacjach bezprzewodowej sieci transmisji danych w standardzie Wi-Fi. Powstała infrastruktura umożliwia dostęp do sieci Internet takich urządzeń jak: komputery PC, notebooki, palmtopy, smartfony itp. Rozwiązanie może być wspomagane platformą zapewniającą autoryzację dostępu dla użytkowników.
 • satelitarna transmisja danych – projektowane sieci obejmują swym zasięgiem lokalizacje, w których nie ma innej łączności naziemnej. Zalety komunikacji satelitarnej to mobilność i dostępność sieci w praktycznie każdej lokalizacji.

CNMS – dla kogo ?

CNMS – korzyści

 • zapewnienie skalowalnych i spójnych rozwiązań teleinformatycznych z możliwością ich rozbudowy wraz z ze zmieniającym się biznesem
 • poprawa komunikacji w firmie poprzez dobór optymalnej architektury sieciowej wpływający na wzrost produktywności i wydajności pracowników oraz obniżenie kosztów komunikacji
 • możliwość skoncentrowania się na swoich kluczowych zadaniach i powierzenia budowy oraz utrzymania sieci lokalnej wysokiej klasy specjalistom
 • pierwsza Linia Wsparcia - przejęcie przez Comarch kontaktów z operatorami telekomunikacyjnymi oraz bieżącej obsługi sieci
 • klarowny sposób oceny jakości gwarantowany umową SLA (Service Level Agreement)
 • jeden punkt kontaktu – w razie awarii klient kontaktuje się tylko z Comarch

CNMS – korzyści

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.

Frequently Asked Questions

1. Jakie są rożne rodzaje sieci?

Poniżej najbardziej popularne rodzaje sieci

 • Personal area network (PAN)
 • Sieć lokalna (z ang. Local Area Network, w skrócie LAN) 
 • Miejska sieć komputerowa (ang. Metropolitan Area Network, w skrócie MAN) 
 • Sieć WAN (z ang. Wide Area Network, rozległa sieć komputerowa)
 • Bezprzewodowa sieć lokalna (ang. Wireless Local Area Network, w skrócie WLAN) 
 • Sieć SAN (z ang. Storage Area Network, Sieć pamięci masowej) 
 • Prywatna sieć korporacyjna ( z ang. Enterprise private network, w skrócie EPN) 
 • Sieć VPN (z ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna)

2. Co to jest sieć lokalna (LAN)?

Sieć lokalna (LAN) to sieć zazwyczaj ograniczona do niewielkiego obszaru, np. szkoła, kampus uniwersytecki czy biurowiec.

3. Co to jest rozległa sieć komputerowa (WAN)?

Rozległa sieć komputerowa, czyli sieć WAN łączy sieci telekomunikacyjne w większych obszarach geograficznych poprzez zastosowanie specjalistycznych rozwiązań. Sieci WAN są zazwyczaj używane do łączenia różnych lokalizacji firmy w jedną sieć.

4. Kiedy zwykle korzystamy z sieci WAN ?

Niezależnie od Twojej indywidualnych potrzeb, a także wielkości Twojej sieci WAN, Comarch ICT może pomóc w świadczeniu usług Managed Services dostosowanych do potrzeb Twojego biznesu. Bardzo często sieci WAN wykorzystywane są do:

 • Budowy sieci komputerowej pomiędzy odległymi biurami a domem; 
 • Podłączenia kilku sieci LAN w jedną sieć WAN;
 • Zagwarantowania dostępu do internetu; 
 • Zagwarantowania dostępu do usług e-commerce.

5. Jak Comarch ICT może lepiej zarządzać moją siecią?

Klienci korzystający z rozwiązań dostarczanych przez Comarch ICT mogą liczyć na:

 • Zwiększenie wydajność - satysfakcja użytkownika końcowego można znacząco poprawić dzięki jednemu punktowi kontaktowemu (Network Operations Center) i wysokiej jakości świadczonych usług gwarantowanych umową SLA;
 • Optymalizację kosztów - Comarch ICT może skoncentrować się na optymalizacji usług, procesów i zasobów IT poprzez świadczenie kompleksowych usług Managed Services;
 • Zwiększenie bezpieczeństwa – świadczenie dodatkowych usług w zakresie bezpieczeństwa IT umożliwia udostępnianie danych biznesowych zgodnie z najwyższym standardem bezpieczeństwa i jakością;
 • Możliwość korzystania z zdalnego dostępu do swoich danych biznesowych.

6. Dlaczego warto wybrać rozwiązania Comarch ICT spośród rożnych dostawców usług IT?

 • Szeroka gama oferowanych usług - Comarch ICT może dostarczać różnego rodzaju usługi towarzyszące, w tym usługi związane z tworzeniem oprogramowania, zarządzaniem siecią, cloud, usługi outsourcingowe oraz integrację IT między różnymi platformami, a także usługi hostingowe w ramach własnych ośrodków data center.
 • Elastyczność - posiadamy zdolność szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby naszych klientów.
 • Zespół Comarch ICT najwyższej klasy specjaliści, którzy mają bogatą wiedzę i szerokie doświadczenie w zakresie budowy rozwiązań IT, spełniających indywidualne oczekiwania naszych klientów.
 • Globalny zasięg i lokalne działanie - mamy 91 biur w 31 krajach, a także 13 ośrodków data center a całym świecie, oferując usługi zawsze i wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba, zawsze blisko Twojego biznesu.
 • Niezależność od dostawcy i partnerów technologicznych - silne i długotrwałe relacje z wieloma wiodącymi na rynku dostawcami technologii i rozwiązań IT.

Do pobrania

Najnowsze whitepapery, ulotki

Pobierz Pobierz