Europejskie Obserwatorium Południowe (European Southern Observatory) jest czołową międzyrządową organizacją astronomiczną w Europie i najbardziej efektywnym obserwatorium astronomicznym na świecie.

ESO udostępnia astronomom najnowocześniejsze urządzenia badawcze. Obserwatorium jest finansowane przez Austrię, Belgię, Czechy, Danię, Finlandię, Francję, Hiszpanię, Holandię, Niemcy, Polskę, Portugalię, Szwajcarię, Szwecję, Wielką Brytanię oraz Włochy. Roczne składki krajów członkowskich wynoszą łącznie około 140 milionów euro, a organizacja zatrudnia ponad 700 pracowników w Niemczech i Chile. Siedziba główna ESO znajduje się w Garching koło Monachium w Niemczech i obejmuje naukowe, techniczne oraz administracyjne centra organizacji.

Wdrożone rozwiązanie

Comarch IT Outsourcing

Comarch już od kilkunastu lat świadczy usługi outsourcingowe dla firm, które chcą zoptymalizować koszty związane z obsługą IT.

Sytuacja przed podjęciem współpracy z Comarch

Przez ostatnie lata wsparcie IT dla ESO, zarówno w Niemczech jak i w Chile realizowane było przez poprzedniego dostawcę w modelu mieszanym (Outsourcing i Body-leasing). Pracownicy zatrudnieni przez firmę outsourcingową wykonywali potrzebne prace. Firma postanowiła jednak zmienić ten model na usługowy
i oprzeć się na precyzyjnie zdefiniowanym zakresie usług i parametrach SLA. Dzięki temu ESO zagwarantowało sobie usługi IT zgodnie z Katalogiem usług, który można na bieżąco kontrolować, a dostawca odpowiada za realizację tych usług przy pomocy kompetentnych i odpowiednio wyszkolonych inżynierów.

 

Postępowanie ofertowe

Zgodnie z wewnętrzną polityką ESO, postępowania ofertowe muszą być przeprowadzane na ściśle określonych warunkach, w ściśle określonych odstępach czasowych. Informacje na temat przetargów są publicznie dostępne na stronie internetowej instytucji. Pierwszy etap stanowi zawsze „prekwalifikacja”, podczas której oferenci są weryfikowani pod kątem formalnym, m.in. doświadczenia, wiarygodności, sytuacji finansowej i innych kluczowych parametrów. Firmy zakwalifikowane do kolejnego etapu złożyły oferty cenowe na precyzyjnie określony zakres usług, osobno dla centrali w Niemczech i dla lokalizacji w Chile. Obie oferty Comarch zostały przez ESO uznane za zgodne z wymaganiami technicznymi i najbardziej atrakcyjny z punktu widzenia kosztów.

Aby pobrać pełną wersję case study wypełnij poniższy formularz

* Informacje wymagane

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy określające warunki wysyłania niezamówionych informacji handlowych i marketingu bezpośredniego pocztą elektroniczną, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania na wskazany adres e-mail zawartych w naszym newsletterze niezamówionych komunikatów marketingu bezpośredniego i korzystania do tego celu z środków porozumiewania się na odległość. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.