Rozwiązanie Comarch Client Reporting & Communication zostało wyróżnione w ostatnim raporcie firmy analitycznej Celent: Client Reporting Tools Update 2012: An Overview of the European Market wśród 13 głównych europejskich dostawców narzędzi do raportowania.

Rozwiązanie opisane przez Celent Comarch Client Reporting & Communication to system pozwalający na generowanie wysokiej klasy raportów prezentujących m.in.: wartość, rentowność i ryzyko produktów inwestycyjno-emerytalnych posiadanych przez klienta i opartych na funduszach inwestycyjnych, papierach wartościowych oraz innych instrumentach finansowych. W optymalny sposób łączy proces zarządzania dużą liczbą danych, projektowania, generowania oraz dystrybucji i publikacji raportów zgodnie z polityką danej instytucji.

Rozwiązanie obejmuje:

  • generowanie raportów, predefiniowanych bądź konstruowanych przez użytkownika, w oparciu o komponenty związane z analizą portfela inwestycyjnego, prezentujących efektywność i ryzyko portfela, analizę jego struktury i dynamiki na tle wybranych benchmarków oraz dodatkowo komentarze i wyjaśnienia analityków oraz zarządzających,
  • różne możliwości dystrybucji raportów m.in. poprzez portal udostępniany klientom oraz urządzenia mobilne,
  • bazę danych przeznaczoną do raportowania portfela inwestycyjnego, wspieraną najlepszymi praktykami oraz rozwiązaniami z zakresu business intelligence,
  • integrację danych rynkowych, transakcyjnych, danych portfela oraz operacji na rejestrach funduszy inwestycyjnych.

Celent opisał inne rozwiązania Comarch we wcześniejszych swoich raportach. System Comarch NonLife Insurance został doceniony w raporcie Policy Administration The System for General Insurers in Europe 2011, Comarch Life Insurance w raporcie EMEA Policy Administration The System 2011: Life and Pension ABCD Vendor View a Comarch Insurance Claims w Claims Systems Vendors: European General Insurance 2012.

Celent jest firmą specjalizującą się w doradztwie technologicznym przedsiębiorstw i instytucji finansowych.

Raport dostępny jest na stronie Celent >>

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.