SQL – język dostępu do bazy danych MySQL

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   SQL – język dostępu do bazy danych MySQL

   Opis szkolenia

   Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie MySQL, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy.

   • Cele szkolenia

    W trakcie kursu uczestnik zdobędzie wiedzę o zasadach działania bazy danych, jej kluczowych elementach i zależnościach między jej obiektami. Uczestnik będzie rozumiał rolę języka SQL w interakcji użytkownika z bazą danych, przede wszystkim w pozyskiwaniu określonych informacji. Dzięki licznym ćwiczeniom praktycznym uczestnik pozyska umiejętność formułowania różnego rodzaju zapytań o zróżnicowanym stopniu złożoności i stosowania ich adekwatnie do konkretnej sytuacji. Będzie potrafił zarządzać treściami zawartymi w bazie danych oraz wykorzystać transakcje w celu bezpiecznego przetwarzania i utrwalania efektów.

   • Profil słuchaczy

    Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie MySQL, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy.

   • Wymagania wstępne

    Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość środowiska MS Windows.

   • Czas trwania

    2 dni po 8 godzin lekcyjnych

   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

   • Wiedza teoretyczna i praktyczna

    Wprowadzenie do baz danych

    • Relacyjne modele baz danych
    • Podstawowe struktury danych
    • Relacje między obiektami
    • Operatory relacyjne

    Wprowadzenie do środowiska MySQL

    Narzędzia do pracy z bazami MySQL

    Wprowadzenie do języka SQL

    • Charakterystyka języka deklaratywnego SQL
    • Możliwości i zastosowania
    • Składnia języka SQL
    • Podział języka SQL

    Język DQL (Data Query Language)

    • Zapytania SELECT
    • Aliasy kolumn, tabel
    • Obsługa dat
    • Sortowanie danych
    • Funkcje jednowierszowe
    • Funkcje grupowe
    • Łączenie tabel wewnętrzne i zewnętrzne
    • Operator UNION
    • Podzapytania zagnieżdżone 
    • Pozdapytania skorelowane

    Język DML (Data Modification Language)

    • Wstawianie wierszy
    • Wstawianie wierszy poprzez zapytanie
    • Zmiana zawartości wierszy
    • Usuwanie wierszy

    Język DDL (Data Definition Language)

    • Tworzenie, zmiana własności, usuwanie tabel 
    • Tworzenie tabel poprzez zapytanie 

    Transakcje

    • Idea transakcyjności operacji
    • Zatwierdzanie 
    • Odrzucanie 
    • Punkty zachowania 
   • Umiejętności

    Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

    • Połączyć się z bazą danych za pomocą aplikacji klienckiej,
    • Wykonywać proste zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel,
    • Wykorzystywać funkcje jednowierszowe do przekształcania i konwersji danych oraz funkcje grupowe do agregowania całych zbiorów, jak również grup rekordów,
    • Formułować złożone zapytania obejmujące złączenia wielu tabel oraz podzapytania proste i skorelowane,
    • Wykorzystywać aliasy dla kolumn i tabel,
    • Manipulować danymi w tabelach: wstawiać dane, edytować je oraz kasować,
    • W manipulowaniu danymi wykorzystywać podzapytania,
    • Stosować transakcje do zatwierdzania lub odrzucania efektów edycji danych. 
   • Ścieżka rozwoju

    Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

    • Szkolenie: „Implementacja baz danych MySQL”
    • http://dev.mysql.com/doc/

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33