MySQL - administracja bazą danych

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   MySQL - administracja bazą danych

   Opis szkolenia

   Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z bazami danych na serwerze MySQL i mają zamiar nimi zarządzać, jak również dla tych, którzy administrowali dotychczas innymi relacyjnymi serwerami baz danych i chcą poznać zasady zarządzania środowiskiem MySQL.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   W trakcie szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę na temat zasad działania serwera baza danych MySQL i jego kluczowych elementach. Wiedza obejmie również zasady i wymagania dotyczące instalacji serwera oraz podstawowych operacji po instalacji. Umiejętności uzyskane w ramach szkolenia to przede wszystkim: zarządzanie procesami serwera, bezpieczne uruchamianie i zamykanie serwera, używanie systemu uprawnień w MySQL, tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników, tworzenie kopi zapasowych bazy danych oraz zarządzanie plikami dziennika. Umiejętności obejmują również metody zabezpieczania serwera przed nadużyciami i włamaniami.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:

   • Poprawnie instalować MySQL i przygotować bazę danych do pracy,
   • Przygotowywać schemat bazy danych i użytkować różne mechanizmy składowania,
   • Zarządzać kontami użytkowników oraz uprawnieniami
   • Zarządzać ustawieniami lokalnymi
   • Tworzyć kopie zapasowe, naprawiać tabele oraz wykorzystać kopie zapasowe do przywracania danych
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z bazami danych na serwerze MySQL i mają zamiar nimi zarządzać, jak również dla tych, którzy administrowali dotychczas innymi relacyjnymi serwerami baz danych i chcą poznać zasady zarządzania środowiskiem MySQL.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw SQL (zagadnienia objęte kursem „SQL – język dostępu do bazy danych MySQL”).

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy opis szkolenia

   Wprowadzenie

   • Komponenty MySQL
   • Katalog danych w MySQL

   Strona prawna MySQL

   • Podwójne licencjonowanie MySQL (MySQL's dual licensepolicies)
   • Licencja komercyjna (Commercial License)
   • Licencja Open Source (Open Source License)

   Instalacja MySQL

   • Instalacja standardowa MySQL (pliki binarne)
   • Instalacja MySQL w systemie Windows albo w systemie Linux
   • UpgradingMySQL

   Mechanizmy składowania

   • Wspólne cechy architektury
   • MyISAM
   • InnoDB
   • Memory (Heap)
   • MyISAMMerge
   • CSV
   • Blackhole
   • NDB
   • Archive
   • Federated

   Narzędzia GUI do zarządzania i programowania bazy danych

   • Workbench
   • Mysql
   • Toad for MySQL

   Pliki serwera MySQL oraz skrypty startowe

   • Dostępne skrypty i programy użytkowe
   • Skrypt startowy mysqld_safe
   • Skrypt startowy mysql.server
   • Program do zarządzania wieloma serwerami na jednej maszynie mysqld_multi

   Konfiguracja serwera MySQL

   • Opcje polecenia mysqld
   • Tryby SQL serwera (The Server SQL Mode)
   • Zmienne systemowe serwera (Server System Variables)
   • Systemowe zmienne dynamiczne serwera (Dynamic System Variables)
   • Określanie stanu serwera (Server Status Variables)
   • Zamykanie serwera (Shutdown Process)

   Bezpieczeństwo serwera MySQL

   • Zabezpieczanie przed atakami
   • Opcje programu mysqld dotyczące bezpieczeństwa
   • Bezpieczeństwo a komenda LOAD DATA LOCAL
   • System uprawnień w MySQL
   • Jak działa system uprawnień
   • Struktura systemu uprawnień w bazie MySQL
   • Etapy łączenia się z serwerem MySQL
   • Access Control, Stage 1: Connection Verification
   • Access Control, Stage 2: Request Verification
   • Najczęstsze przyczyny błędu dostępu (Access denied Errors)

   Zarządzanie kontami użytkowników

   • Użytkownicy i hasła
   • Dodawanie nowego konta użytkownika
   • Usuwanie konta użytkownika
   • Limitowanie zasobów konta
   • Zmiana hasła konta użytkownika
   • Konserwowanie oraz naprawa bazy danych MysQL
   • Tworzenie kopii zapasowych
   • Konserwacja i odzyskiwanie tabel (Maintenance and Crash Recovery)
   • Składnia wywołania programu myisamchk
   • Opcja programu myisamchk (sprawdzanie spójności tabel, naprawa tabel, inne)
   • Optymalizacja tabel
   • Pobieranie informacji o tabeli

   Ustawienia lokalne MySQL

   • Sortowanie a polskie znaki
   • Wybór języka komunikatów
   • Dodawanie nowego języka
   • Najczęstsze problemy z poslkimi znakami
   • Określanie strefy czasowej serwera

   Pliki dziennika serwera MySQL (MySQL Log Files)

   • Error Log
   • General Query Log
   • Update Log
   • Binary Log
   • Slow Query Log
   • DDL Log
   • Utrzymywanie plików dziennika

   Uruchamianie wielu serwerów na jednym urządzeniu

   • Uruchamianie wielu serwerów w systemie Windows
   • Uruchamianie wielu serwerów z wiersza poleceń
   • Uruchamianie wielu serwerów jako usłgi
   • Uruchamianie wielu serwerów w systemie Unix-like
   • Użycie skryptu mysqld_multi do zarządzania serwerem
   • Użytkowanie programów w środowisku wieloserwerowym

   Tworzenie kopii zapasowej bazy danych 

   • Cechy charakterystyczne przenośności silników bazy danych
   • Tworzenie kopii zapasowej za pomocą narzędzia mysqldump
   • Tworzenie binarnej kopii zapasowej
   • Tworzenie kopii zapasowej tabel InnoDB 

   Sprawdzanie i naprawianie tabel bazy danych

   • Sprawdzanie tabel za pomocą zapytania CHECK TABLE
   • Naprawa tabel za pomocą zapytania REPAIR TABLE
   • Użycie narzędzia mysqlcheck do sprawdzania i naprawy tabel

   Użycie kopii zapasowej do przywrócenia danych

   • Przywracanie całych baz danych
   • Przywracanie poszczególnych tabel
   • Ponowne wykonanie zapytań zapisanych w plikach binarnego dziennika zdarzeń
   • Rozwiązywanie problemów związanych z automatyczną naprawą w InnoDB

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju
   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia