MySQL - administracja bazą danych

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   MySQL - administracja bazą danych

   Opis szkolenia

   Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z bazami danych na serwerze MySQL i mają zamiar nimi zarządzać, jak również dla tych, którzy administrowali dotychczas innymi relacyjnymi serwerami baz danych i chcą poznać zasady zarządzania środowiskiem MySQL.

   • Cele szkolenia

    W trakcie szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę na temat zasad działania serwera baza danych MySQL i jego kluczowych elementach. Wiedza obejmie również zasady i wymagania dotyczące instalacji serwera oraz podstawowych operacji po instalacji. Umiejętności uzyskane w ramach szkolenia to przede wszystkim: zarządzanie procesami serwera, bezpieczne uruchamianie i zamykanie serwera, używanie systemu uprawnień w MySQL, tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników, tworzenie kopi zapasowych bazy danych oraz zarządzanie plikami dziennika. Umiejętności obejmują również metody zabezpieczania serwera przed nadużyciami i włamaniami.

   • Profil słuchaczy

    Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z bazami danych na serwerze MySQL i mają zamiar nimi zarządzać, jak również dla tych, którzy administrowali dotychczas innymi relacyjnymi serwerami baz danych i chcą poznać zasady zarządzania środowiskiem MySQL.

   • Wymagania wstępne

    Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw SQL (zagadnienia objęte kursem „SQL – język dostępu do bazy danych MySQL”).

   • Czas trwania

    3 dni po 8 godzin lekcyjnych

   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

   • Wiedza teoretyczna i praktyczna

    Wprowadzenie

    • Komponenty MySQL
    • Katalog danych w MySQL

    Strona prawna MySQL

    • Podwójne licencjonowanie MySQL (MySQL's dual licensepolicies)
    • Licencja komercyjna (Commercial License)
    • Licencja Open Source (Open Source License)

    Instalacja MySQL

    • Instalacja standardowa MySQL (pliki binarne)
    • Instalacja MySQL w systemie Windows albo w systemie Linux
    • UpgradingMySQL

    Mechanizmy składowania

    • Wspólne cechy architektury
    • MyISAM
    • InnoDB
    • Memory (Heap)
    • MyISAMMerge
    • CSV
    • Blackhole
    • NDB
    • Archive
    • Federated

    Narzędzia GUI do zarządzania i programowania bazy danych

    • Workbench
    • Mysql
    • Toad for MySQL

    Pliki serwera MySQL oraz skrypty startowe

    • Dostępne skrypty i programy użytkowe
    • Skrypt startowy mysqld_safe
    • Skrypt startowy mysql.server
    • Program do zarządzania wieloma serwerami na jednej maszynie mysqld_multi

    Konfiguracja serwera MySQL

    • Opcje polecenia mysqld
    • Tryby SQL serwera (The Server SQL Mode)
    • Zmienne systemowe serwera (Server System Variables)
    • Systemowe zmienne dynamiczne serwera (Dynamic System Variables)
    • Określanie stanu serwera (Server Status Variables)
    • Zamykanie serwera (Shutdown Process)

    Bezpieczeństwo serwera MySQL

    • Zabezpieczanie przed atakami
    • Opcje programu mysqld dotyczące bezpieczeństwa
    • Bezpieczeństwo a komenda LOAD DATA LOCAL
    • System uprawnień w MySQL
    • Jak działa system uprawnień
    • Struktura systemu uprawnień w bazie MySQL
    • Etapy łączenia się z serwerem MySQL
    • Access Control, Stage 1: Connection Verification
    • Access Control, Stage 2: Request Verification
    • Najczęstsze przyczyny błędu dostępu (Access denied Errors)

    Zarządzanie kontami użytkowników

    • Użytkownicy i hasła
    • Dodawanie nowego konta użytkownika
    • Usuwanie konta użytkownika
    • Limitowanie zasobów konta
    • Zmiana hasła konta użytkownika
    • Konserwowanie oraz naprawa bazy danych MysQL
    • Tworzenie kopii zapasowych
    • Konserwacja i odzyskiwanie tabel (Maintenance and Crash Recovery)
    • Składnia wywołania programu myisamchk
    • Opcja programu myisamchk (sprawdzanie spójności tabel, naprawa tabel, inne)
    • Optymalizacja tabel
    • Pobieranie informacji o tabeli

    Ustawienia lokalne MySQL

    • Sortowanie a polskie znaki
    • Wybór języka komunikatów
    • Dodawanie nowego języka
    • Najczęstsze problemy z poslkimi znakami
    • Określanie strefy czasowej serwera

    Pliki dziennika serwera MySQL (MySQL Log Files)

    • Error Log
    • General Query Log
    • Update Log
    • Binary Log
    • Slow Query Log
    • DDL Log
    • Utrzymywanie plików dziennika

    Uruchamianie wielu serwerów na jednym urządzeniu

    • Uruchamianie wielu serwerów w systemie Windows
    • Uruchamianie wielu serwerów z wiersza poleceń
    • Uruchamianie wielu serwerów jako usłgi
    • Uruchamianie wielu serwerów w systemie Unix-like
    • Użycie skryptu mysqld_multi do zarządzania serwerem
    • Użytkowanie programów w środowisku wieloserwerowym

    Tworzenie kopii zapasowej bazy danych 

    • Cechy charakterystyczne przenośności silników bazy danych
    • Tworzenie kopii zapasowej za pomocą narzędzia mysqldump 
    • Tworzenie binarnej kopii zapasowej
    • Tworzenie kopii zapasowej tabel InnoDB 

    Sprawdzanie i naprawianie tabel bazy danych

    • Sprawdzanie tabel za pomocą zapytania CHECK TABLE
    • Naprawa tabel za pomocą zapytania REPAIR TABLE
    • Użycie narzędzia mysqlcheck do sprawdzania i naprawy tabel

    Użycie kopii zapasowej do przywrócenia danych

    • Przywracanie całych baz danych
    • Przywracanie poszczególnych tabel
    • Ponowne wykonanie zapytań zapisanych w plikach binarnego dziennika zdarzeń
    • Rozwiązywanie problemów związanych z automatyczną naprawą w InnoDB
   • Umiejętności

    Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

    • Zainstalować MySQL i przygotować bazę danych do pracy,
    • Przygotować schemat bazy danych i użytkować różne mechanizmy składowania,
    • Zarządzać kontami użytkowników oraz uprawnieniami
    • Zarządzać ustawieniami lokalnymi
    • Tworzyć kopie zapasowe, naprawiać tabele oraz wykorzystać kopie zapasowe do przywracania danych
   • Ścieżka rozwoju

    Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

    • http://dev.mysql.com/doc/

     

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33