E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus – Konfiguracja systemu oraz analiza wybranych składników wynagrodzenia


Dostęp do materiału szkoleniowego przekazywany na 365 dni i za pośrednictwem Platformy E-Learningowej Comarch (czas naliczany w chwili nadania uprawnień dostępowych).

 • Cele szkolenia

  E-dostęp ma na celu zaprezentowanie funkcjonalności modułu Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus. Materiał zapozna Uczestnika z konfiguracją systemu, obsługą wybranych funkcji, operacjami seryjnymi oraz definiowaniem składników wypłaty przy użyciu algorytmu 12. Uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu obsługi PKZP i wnikliwie pozna problematykę związaną z analizą wynagrodzeń. Dowie się, w jaki sposób dostosować system do wymogów Klienta.

 • Profil słuchaczy

  E-dostęp przeznaczony jest dla Partnerów – przedsiębiorstw, zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP Comarch SA, chcących poszerzyć i usystematyzować wiedzę swoich Pracowników w zakresie konfiguracji systemu i analiz w Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus. Polecamy także Klientom – użytkownikom pracującym w Comarch ERP Optima (w działach płacowo-kadrowych oraz HR). Osobom indywidualnym pragnącym doskonalić swoje umiejętności, które odbyły podstawowe e-dostępy o tematyce płacowo-kadrowej Comarch ERP Optima. Od Uczestników oczekujemy dobrej znajomości Comarch ERP Optima Płace i Kadry oraz zagadnień kadrowo-płacowych.

 • Wymagania wstępne

  E-dostęp NIE wymaga weryfikacji zespołu Account Managerów sektora ERP Comarch SA, choć jest przede wszystkim napisane z myślą o potrzebach firm posiadających status Partnera (wdrażających system Comarch ERP Optima u Klientów końcowych). 
  Niezbędny dostęp do Internetu i zainstalowana Comarch ERP Optima (wersja pełna lub demonstracyjna) z przykładowymi bazami (pomocne).

 • Czas trwania i inne dodatkowe informacje

  • Czas trwania: aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej).
  • Koszt: 49.90 zł netto/osoba + 23% VAT (płatność z góry zgodnie z Regulaminem).
  • Grupa: bez limitu.
  • Termin i lokalizacja: dowolny czas rozpoczęcia (po dokonaniu rejestracji poprzez ofertę szkoleń Comarch ERP lub ofertę Comarch E-Sklep (jeśli dany temat jest już w tym obszarze dostępny do kupna) - w ciągu 48h - Uczestnik uzyskuje informacje o ofercie e-dostępów Comarch ERP oraz dane dostępowe do e-materiału).
  • Materiały: w formie elektronicznej (on-line, bez możliwości pobrania).
  • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak, imienny (forma PDF).
  • Test sprawdzający/Egzamin: test sprawdzający zalecany do wykonania po przerobieniu materiału e-learningowego (uzyskanie pozytywnego wyniku testu daje możliwość pobrania Certyfikatu ukończenia szkolenia). Bez egzaminu (autoryzacyjnego, certyfikującego).
 • Metoda realizacji szkolenia

  E-dostęp drugiego stopnia trudności – średniozaawansowane. Elektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, prezentowany jest za pomocą teoretycznych wyjaśnień funkcjonalności systemu, wzbogacony prezentacjami video, filmami instruktażowymi, obrazami (zrzutami ekranu) i praktycznymi przykładami. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu kursu. Przewidywany czas przyswajania materiału to 8-16 godzin (pracy non-stop).

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Konfiguracja - parametry
  Licz zasiłki ZUS
  Średnia do urlopu według daty wypłaty
  Wynagrodzenie zasadnicze/miesiąc nie wliczane do podstawy urlopu
  Generuj zerowe RCA dla nowozatrudnionych pracowników
  Generuj zerowe RCA/RZA dla umów cywilnoprawnych bez wypłat
  Nie generuj zerowych RCA dla nieobecnych cały miesiąc
  Wykazuj na deklaracji ZUS wypłatę po wyrejestrowaniu z kodem 3000
  Dopłaty za nadgodziny i godziny nocne wliczane do ekwiwalentu za urlop bez dopełnienia
  Dopłata za pracę w nocy wliczana do najniższego wynagrodzenia

  Algorytm 12
  Konfiguracja typu wypłaty
  Funkcja warunkowa w algorytmie 12
  Przykłady dostępnych funkcji i zaawansowanej definicji algorytmu 12

  Operacje seryjne
  Seryjne dodawanie i naliczanie dodatków
  Seryjne dodawanie akordów
  Seryjna zmiana wartości pola
  Operacja seryjna w trybie interaktywnym

  Struktura organizacyjna
  Wydziały
  Lokalizacje
  Projekty
  Seryjna zmiana wydziału

  Opis analityczny
  Konfiguracja opisu analitycznego
  Opis analityczny w kadrach
  Opis analityczny dla dodatków
  Opis analityczny w formularzu pracownika
  Opis analityczny w wypłatach
  Wydruki uwzględniające opis analityczny

  Obsługa PKZP
  Dodanie pracownika do listy członków PKZP
  Wpisowe PKZP
  Składki PKZP
  Zapomogi PKZP
  Pożyczki PKZP

  Analiza wynagrodzeń
  Atrybuty
  Wieloetatowość
  Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia
  Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku
  Dwie wypłaty w tym samym miesiącu
  Ustalenie wynagrodzenia zasadniczego/mies., gdy w jednym miesiącu wystąpiło zwolnienie lekarskie i urlop
  Naliczenie podstawy zasiłku oraz urlopu

  Pomoce dydaktyczne

  Test sprawdzający on-line (dostępny na każdym etapie realizowania materiału, jednak zalecana jest jego realizacja po całkowitym przerobieniu przygotowanego e-materiału, m.in. pozytywny wynik testu daje możliwość pobrania Certyfikatu ukończenia szkolenia jako PDF)

 • Umiejętności

  Po ukończeniu e-dostępu Uczestnik/czka:

  • poprawnie skonfiguruje system i dostosuje go do wymagań swoich lub Klienta;
  • zdobędzie wiedzę, w jaki sposób wykonać modyfikacje zmieniające lub/i rozszerzające funkcjonalności systemu.
 • Ścieżka rozwoju

  Polecamy inne e-dostępy z zakresu Comarch ERP Optima (link):

  • E-Comarch ERP Optima – Prowadzenie sprzedaży w systemie wraz z elementami księgowości i zagadnień płacowo-kadrowych;
  • E-Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Podstawy pracy z modułem;
  • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem;
  • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych
   schematów księgowych;
  • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Ewidencja i rozliczanie pracowników;
  • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Współpraca z programem Płatnik, SODiR i e-Deklaracje;
  • E-Comarch ERP Optima – Zarządzanie relacjami z Klientami w module CRM;
  • E-Comarch ERP Optima Analizy BI – Skuteczne podejmowanie decyzji;
  • E-Międzynarodowy obrót gospodarczy przy wykorzystaniu Comarch ERP Optima.
   Posiadamy odpowiedniki większości e-dostępów w wersji stacjonarnej. Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.
 • Test sprawdzający/Egzamin

  Po realizacji e-dostępu jest możliwość podejścia do testu sprawdzającego. Test udostępniany jest przez stronę www (link znajduje się bezpośrednio pod e-materiałem na Platformy E-Learningowej zw. E-Profesor). Po zakończeniu testu wyświetli się informacja o uzyskanym wyniku. Możliwych jest 5 podejść do testu. Po 5-ciu nie zaliczonych próbach prosimy o kontakt z Organizatorem.
  Test składa się z 10 pytań. W każdym pytaniu zawarta jest jedna poprawna odpowiedź. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi. Uzyskanie pozytywnego wyniku z testu daje możliwość pobrania Certyfikatu ukończenia szkolenia (on-line).

  Egzamin (autoryzacyjny/certyfikacyjny) – nie dotyczy.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33