E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus – Konfiguracja systemu

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus – Konfiguracja systemu oraz analiza wybranych składników wynagrodzenia


   Dostęp do materiału szkoleniowego przekazywany na 365 dni i za pośrednictwem Platformy E-Learningowej Comarch (czas naliczany w chwili nadania uprawnień dostępowych).

   Opis szkolenia

   Szkolenie przeznaczone dla Klientów i Partnerów chcących rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie funkcjonalności dostępnych w module Płace i Kadry Plus.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu?

   Cele szkolenia    

   Szkolenie ma na celu zaprezentowanie funkcjonalności modułu Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus. Materiał szkolenia zapozna Uczestnika z konfiguracją systemu, obsługą wybranych funkcji, operacjami seryjnymi oraz definiowaniem składników wypłaty przy użyciu algorytmu 12. Uczestnik nabędzie wiedzę 
   z zakresu obsługi PKZP i wnikliwie pozna problematykę związaną z analizą wynagrodzeń. Dowie się, w jaki sposób dostosować system do wymogów Klienta.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu Uczestnik/czka:

   • Poprawnie skonfiguruje system i dostosuje go do wymagań swoich lub Klienta,
   • Zdobędzie wiedzę, w jaki sposób wykonać modyfikacje zmieniające lub/i rozszerzające funkcjonalności systemu.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie?

   Profil uczestników

   Profil uczestników - Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów – przedsiębiorstw, zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP Comarch SA, chcących poszerzyć i usystematyzować wiedzę swoich Pracowników w zakresie konfiguracji systemu i analiz w Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus. Polecamy także Klientom – użytkownikom pracującym w Comarch ERP Optima (w działach płacowo-kadrowych oraz HR). Od Uczestników oczekujemy dobrej znajomości Comarch ERP Optima Płace i Kadry oraz zagadnień kadrowo-płacowych.

   Przygotowanie uczestników  

   Niezbędny dostęp do Internetu i zainstalowana Comarch ERP Optima (wersja pełna lub demonstracyjna) z przykładowymi bazami.

   Czas trwania
   • szkolenie aktywne bez ograniczeń czasowych; po 30 dniach od daty rozpoczęcia szkolenia (daty podanej w ofercie szkoleniowej ERP) następuje administracyjna finalizacja usługi (przygotowanie faktury i certyfikatu).
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Konfiguracja - parametry

   • Licz zasiłki ZUS
   • Średnia do urlopu wypoczynkowego wg daty wypłaty
   • Pomijać czas pracy z wypłat bez zmiennych składników do urlopu wypoczynkowego liczonego wg daty wypłaty
   • Wynagrodzenie zasadnicze/miesiąc nie wliczane do podstawy urlopu
   • W miesiącu wymagający uzupełnienia podstawy zasiłku chorobowego
   • Generuj zerowe RCA dla nowozatrudnionych pracowników
   • Generuj zerowe RCA/RZA dla umów cywilnoprawnych bez wypłat
   • Nie generuj zerowych RCA dla nieobecnych cały miesiąc
   • Ekwiwalent za urlop liczony automatycznie po zwolnieniu pracownika
   • Wykazuj na deklaracji ZUS wypłatę po wyrejestrowaniu z kodem 3000
   • Dopłaty do nadgodzin i godziny nocne wliczane do ekwiwalentu za urlop bez dopełnienia
   • Dopłata za pracę w nocy wliczana do najniższego wynagrodzenia
   • Nie licz wyrównania do najniższego wynagrodzenia przy pomniejszeniu za zwolnienie chorobowe

   Algorytm 12

   • Obsługa formularza – dostępne przyciski
   • Funkcja warunkowa w algorytmie 12
   • Przykłady funkcji dostępnych w zaawansowanej definicji algorytmu 12

   Operacje seryjne

   • Seryjne dodawanie i naliczanie dodatków oraz grup dodatków
   • Seryjne dodawanie akordów
   • Seryjna zmiana wartości pola
   • Operacja seryjna w trybie interaktywnym

   Struktura organizacyjna

   • Wydziały
   • Lokalizacje
   • Projekty
   • Seryjna zmiana wydziału

   Opis analityczny

   • Opis analityczny a konfiguracja
   • Opis analityczny w kadrach
   • Opis analityczny dla dodatków
   • Opis analityczny na formularzu pracownika
   • Opis analityczny w wypłacie
   • Wydruki uwzględniające opis analityczny

   Obsługa PKZP

   • Dodawanie pracownika do listy członków PKZP
   • Wpisowe PKZP
   • Składki PKZP
   • Zapomogi PKZP
   • Pożyczki PKZP
   • Definiowanie wzoru naliczania odsetek
   • Harmonogram spłat pożyczki
   • Pożyczki w wypłatach

   Analiza wynagrodzeń

   • Atrybuty
   • Wieloetatowość
   • Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia
   • Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku
   • Dwie wypłaty w tym samym miesiącu
   • Ustalenie wynagrodzenia zasadniczego/mies., gdy w jednym miesiącu wystąpiło zwolnienie lekarskie i urlop
   • Naliczenie podstawy zasiłku oraz urlopu

   Test sprawdzający   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Szkolenie elektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie, z dowolnego miejsca.

   Pobierz program

   Ścieżka rozwoju
   • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Ewidencja i rozliczanie pracowników;
   • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Współpraca z programem Płatnik, SODiR i e-Deklaracje;
   Dodatkowe informacje

   Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.

   • Materiały: w formie elektronicznej.
   • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa/elektroniczna).
   • Test sprawdzający/Egzamin: testy sprawdzające w postaci quizów cząstkowych, pozwalających sprawdzić poziom przyswojonej wiedzy na bieżąco; brak egzaminu końcowego.

   ZWRÓĆ UWAGĘ

   Dostęp do szkolenia nadawany jest w ciągu 48 godzin roboczych. Dane dostępowe przekazywane są uczestnikowi szkolenia na adres mailowy podany przy rejestracji bądź przy zakupie w e-sklepie.  

   Interesują Cię inne programy z rodziny Comarch ERP ?
   Zapraszamy do zapoznania sie ze specyfikacją pozostałych systemów klasy ERP.
   Pytaj, pomagaj, udoskonalaj! Chcesz wiedzieć więcej?
   Zajrzyj na stronę Społeczności Comarch ERP i zarejestruj się w przestrzeni, gdzie Klienci Comarch ERP pomagają sobie wymieniając się wiedzą na temat systemów Comarch ERP!