E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus – Konfiguracja systemu

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus – Konfiguracja systemu oraz analiza wybranych składników wynagrodzenia


   Dostęp do materiału szkoleniowego przekazywany na 365 dni i za pośrednictwem Platformy E-Learningowej Comarch (czas naliczany w chwili nadania uprawnień dostępowych).

   Opis szkolenia

   Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów – przedsiębiorstw, zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP Comarch SA, chcących poszerzyć i usystematyzować wiedzę swoich Pracowników w zakresie konfiguracji systemu i analiz w Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus. Polecamy także Klientom – użytkownikom pracującym w Comarch ERP Optima (w działach płacowo-kadrowych oraz HR). Od Uczestników oczekujemy dobrej znajomości Comarch ERP Optima Płace i Kadry oraz zagadnień kadrowo-płacowych.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu?

   Cele szkolenia    

   Szkolenie ma na celu zaprezentowanie funkcjonalności modułu Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus. Materiał szkolenia zapozna Uczestnika z konfiguracją systemu, obsługą wybranych funkcji, operacjami seryjnymi oraz definiowaniem składników wypłaty przy użyciu algorytmu 12. Uczestnik nabędzie wiedzę 
   z zakresu obsługi PKZP i wnikliwie pozna problematykę związaną z analizą wynagrodzeń. Dowie się, w jaki sposób dostosować system do wymogów Klienta.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu Uczestnik/czka:

   • Poprawnie skonfiguruje system i dostosuje go do wymagań swoich lub Klienta,
   • Zdobędzie wiedzę, w jaki sposób wykonać modyfikacje zmieniające lub/i rozszerzające funkcjonalności systemu.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów – przedsiębiorstw, zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP Comarch SA, chcących poszerzyć i usystematyzować wiedzę swoich Pracowników 
   w zakresie konfiguracji systemu i analiz w Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus. Polecamy także Klientom – użytkownikom pracującym w Comarch ERP Optima (w działach płacowo-kadrowych oraz HR). Od Uczestników oczekujemy dobrej znajomości Comarch ERP Optima Płace i Kadry oraz zagadnień kadrowo-płacowych.

   Szkolenie dla pracowników Autoryzowanych Firm Partnerskich oraz pracowników działów płacowo-kadrowych, kadrowych, osób zajmujących się rozliczaniem pracowników.

   Przygotowanie uczestników  

   Szkolenie nie wymaga weryfikacji zespołu Account Managerów sektora ERP Comarch SA, choć jest przede wszystkim adresowane do firm posiadających status Partnera. Niezbędny dostęp do Internetu i zainstalowana Comarch ERP Optima (wersja pełna lub demonstracyjna) z przykładowymi bazami.

   Czas trwania
   • szkolenie aktywne bez ograniczeń czasowych; po 30 dniach od daty rozpoczęcia szkolenia (daty podanej w ofercie szkoleniowej ERP) następuje administracyjna finalizacja usługi (przygotowanie faktury i certyfikatu).
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Konfiguracja - parametry

   • Licz zasiłki ZUS
   • Średnia do urlopu wypoczynkowego wg daty wypłaty
   • Pomijać czas pracy z wypłat bez zmiennych składników do urlopu wypoczynkowego liczonego wg daty wypłaty
   • Wynagrodzenie zasadnicze/miesiąc nie wliczane do podstawy urlopu
   • W miesiącu wymagający uzupełnienia podstawy zasiłku chorobowego
   • Generuj zerowe RCA dla nowozatrudnionych pracowników
   • Generuj zerowe RCA/RZA dla umów cywilnoprawnych bez wypłat
   • Nie generuj zerowych RCA dla nieobecnych cały miesiąc
   • Ekwiwalent za urlop liczony automatycznie po zwolnieniu pracownika
   • Wykazuj na deklaracji ZUS wypłatę po wyrejestrowaniu z kodem 3000
   • Dopłaty do nadgodzin i godziny nocne wliczane do ekwiwalentu za urlop bez dopełnienia
   • Dopłata za pracę w nocy wliczana do najniższego wynagrodzenia
   • Nie licz wyrównania do najniższego wynagrodzenia przy pomniejszeniu za zwolnienie chorobowe

   Algorytm 12

   • Obsługa formularza – dostępne przyciski
   • Funkcja warunkowa w algorytmie 12
   • Przykłady funkcji dostępnych w zaawansowanej definicji algorytmu 12

   Operacje seryjne

   • Seryjne dodawanie i naliczanie dodatków oraz grup dodatków
   • Seryjne dodawanie akordów
   • Seryjna zmiana wartości pola
   • Operacja seryjna w trybie interaktywnym

   Struktura organizacyjna

   • Wydziały
   • Lokalizacje
   • Projekty
   • Seryjna zmiana wydziału

   Opis analityczny

   • Opis analityczny a konfiguracja
   • Opis analityczny w kadrach
   • Opis analityczny dla dodatków
   • Opis analityczny na formularzu pracownika
   • Opis analityczny w wypłacie
   • Wydruki uwzględniające opis analityczny

   Obsługa PKZP

   • Dodawanie pracownika do listy członków PKZP
   • Wpisowe PKZP
   • Składki PKZP
   • Zapomogi PKZP
   • Pożyczki PKZP
   • Definiowanie wzoru naliczania odsetek
   • Harmonogram spłat pożyczki
   • Pożyczki w wypłatach

   Analiza wynagrodzeń

   • Atrybuty
   • Wieloetatowość
   • Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia
   • Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku
   • Dwie wypłaty w tym samym miesiącu
   • Ustalenie wynagrodzenia zasadniczego/mies., gdy w jednym miesiącu wystąpiło zwolnienie lekarskie i urlop
   • Naliczenie podstawy zasiłku oraz urlopu

   Test sprawdzający   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Szkolenie elektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie, z dowolnego miejsca.

   Pobierz program

   Ścieżka rozwoju
   • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Ewidencja i rozliczanie pracowników;
   • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Współpraca z programem Płatnik, SODiR i e-Deklaracje;
   Dodatkowe informacje

   Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.

   • Materiały: w formie elektronicznej.
   • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa/elektroniczna).
   • Test sprawdzający/Egzamin: testy sprawdzające w postaci quizów cząstkowych, pozwalających sprawdzić poziom przyswojonej wiedzy na bieżąco; brak egzaminu końcowego.

   ZWRÓĆ UWAGĘ

   Dostęp do szkolenia nadawany jest w ciągu 48 godzin roboczych. Dane dostępowe przekazywane są uczestnikowi szkolenia na adres mailowy podany przy rejestracji bądź przy zakupie w e-sklepie.  

   Interesują Cię inne programy z rodziny Comarch ERP ?
   Zapraszamy do zapoznania sie ze specyfikacją pozostałych systemów klasy ERP.
   Pytaj, pomagaj, udoskonalaj! Chcesz wiedzieć więcej?
   Zajrzyj na stronę Społeczności Comarch ERP i zarejestruj się w przestrzeni, gdzie Klienci Comarch ERP pomagają sobie wymieniając się wiedzą na temat systemów Comarch ERP!