Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima–Płace i Kadry w praktyce ....

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Płace i Kadry w praktyce wraz z Comarch HRM

   Opis szkoleń

   Szkolenie wdrożeniowe przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA. Polecamy firmom zajmującym się  wdrażaniem Comarch ERP Optima.

   • Cele szkolenia

    Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami działania wybranych funkcji programu, zwłaszcza:

    • wyrównaniem do płacy minimalnej;
    • korygowaniem wypłat;
    • naliczaniem i uzgadnianiem limitów nieobecności pracowników.
   • Profil słuchaczy

    Szkolenie wdrożeniowe przeznaczone przede wszystkim dla: Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów Comarch ERP. Polecamy firmom zajmującym się wdrażaniem Comarch ERP Optima.

   • Wymagania wstępne

    Szkolenie drugiego stopnia trudności – średniozaawansowane. Wymagany status Partnera Comarch ERP lub pozytywna weryfikacja zespołu Account Managerów Comarch ERP Optima. Od Uczestników wymagana jest znajomość modułu Comarch ERP Optima Płace i Kadry w stopniu podstawowym oraz podstaw zagadnień kadrowo-płacowych. Wskazana realizacji szkolenia:

    • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Płace i Kadry; 
    • E-dostępy Comarch ERP Optima o tematyce kadrowo-płacowej (więcej: Ścieżka rozwoju).
   • Czas trwania i inne dodatkowe informacje

    • Czas trwania: 8 godzin zegarowych
    • Grupa: min. 8 osób / max. 10-13 osób 
    • Termin i lokalizacja: zgodnie z ofertą szkoleń z systemów ERP
    • Materiały: w formie elektronicznej 
    • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak 
   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie stacjonarne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze). Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów i praktycznych ćwiczeń, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Warsztaty prowadzone są pod kierunkiem Specjalistów sektora ERP Comarch SA. Realizowane na najnowszej (bieżącej) wersji Comarch ERP Optima.

   • Wiedza teoretyczna i praktyczna

    Powitanie i krótkie omówienie programu szkolenia (wstęp) 
      (przewidywany czas modułu ok. 10 min., 09:00-09:10)

    Co należy wiedzieć przed rozpoczęciem wdrożenia modułu Kadry/Płace

    • Porównanie modułów PK i PKP
    • Pytania i problemy wdrożeniowe
     (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 09:10-09:40)

    Korygowanie wypłat

    • Anulowanie wypłaty, nieobecności
    • Definiowanie listy płac korygującej
    • Korygowanie nieobecności i wypłaty
    • Zwrot składek emerytalno-rentowych
     (przewidywany czas modułu ok. 110 min., 09:40-11:30)

    Płace w praktyce

    • Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia 
    • Kiedy składka zdrowotna zostaje ograniczona do wysokości podatku
    • Dwie wypłaty w tym samym miesiącu
    • Ustalanie wynagrodzenia zasadniczego/mies., gdy w jednym miesiącu wystąpiło zwolnienie lekarskie i urlop
    • Ustalanie podstawy za czas urlopu
    • Urlop, a dopełnienie podstawy do chorobowego
     (przewidywany czas modułu ok. 130 min., 11:30-13:40)

    Przerwa obiadowa
      (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 13:40-14:40)

    Limity nieobecności

    • Urlop wypoczynkowy:
     - zatrudnionego w trakcie roku,
     - po zmianie wymiaru etatu,
     - pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy,
     - osoby powracającej z urlopu wychowawczego/bezpłatnego.
    • Urlop opiekuńczy (art. 188 Kodeksu Pracy)
     (przewidywany czas modułu ok. 80 min., 14:40-16:00)

    Prezentacja aplikacji Comarch HRM 
      (przewidywany czas ok. 30 min, 16:00 – 16:30)

    Podsumowanie, test sprawdzający, ankieta, rozdanie certyfikatów i zakończenie szkolenia
      (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 16:30-17:00)

     

   • Umiejętności

    Po ukończeniu kursu Uczestnik/czka:

    • usystematyzuje wiedzę w zakresie wyrównania do płacy minimalnej, korygowania wypłat, naliczania i uzgadniania limitów nieobecności pracowników; 
    • zdobędzie umiejętności swobodnego poruszania się w Comarch ERP Optima Płace i Kadry, a tym samym sprawnie przeprowadzać wdrożenia u Klientów.
   • Ścieżka rozwoju

    Polecamy inne szkolenia z grupy warsztatów wdrożeniowych:

    • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Handel
    • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Księga Handlowa
    • Warsztaty – Przygotowanie Comarch ERP Optima do pracy w Biurach Rachunkowych
    • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Zaawansowane raportowanie w module Analizy BI.

    Powiązane tematycznie szkolenia:

    • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Płace i Kadry
    • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Płace i Kadry Plus
    • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Ewidencja i rozliczanie pracowników;
    • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Współpraca z programem Płatnik, SODiR i e-Deklaracje;
    • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus – Konfiguracja systemu i analiza wybranych składników wynagrodzenia.

    Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.

   • Test sprawdzający/Egzamin

    Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 15 minut. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie testu – nie ma testu poprawkowego. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na minimum 7 pytań testowych. Wyniki testu podawane są przez Prowadzących szkolenie po zakończeniu testu, a uzupełnione formularze testowe w formie papierowej nie są wydawane Uczestnikom (tworzą integralną całość z Dziennikiem zajęć). Pozytywny wynik testu NIE skutkuje odnotowaniem uczestnictwa w Programie Partnerskim.

    Egzamin autoryzacyjny/certyfikacyjny – nie dotyczy.

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33