Zarządzanie projektami - Scrum Product Owner

 • Cele szkolenia

  Uczestnik szkolenia po zakończeniu będzie posiadał wiedzę dotyczącą metody Scrum, pozna i zgłębi manifest i zasady pracy Agile. Pozna czym są m.in role w procesie, artefakty oraz jak wygląda przebieg procesu realizacji założeń w sprincie, jak i przez cały okres realizacji produktu. Posiądzie umiejętność pracy z zespołem developerskim w Scrum będąc osobą odpowiedzialną za produkt, czyli Product Ownerem. Dostarczona zostanie wiedza z obszaru harmonogramowania publikacji wytworzonego produktu, jak efektywnie podnosić zakres i jakość oprogramowania, jak estymacje wpływają na terminowość, maksymalne sterowanie potrzebami, wymaganiami i nadzorowanie adaptacji i rozwoju produktu.

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników projektów, liderów zespołów, menedżerów oraz członków zespołów projektowych pełniących, lub przygotowujących się do pełnienia roli Product Ownera  w firmie i chcących podnosić efektywność w dostarczaniu swoich produktów.

 • Wymagania wstępne

  By wziąć udział w szkoleniu nie jest wymagana wiedza o scrum od uczestników. 

 • Czas trwania

  2 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Podczas szkolenia poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

  • Zwinność i adaptacje, czy tradycją
  • Inspekcja, Adaptacje, Transparentność – filary Scrum podstawą pracy
  • Wartości Scrum – kodeks pracy zespołu
  • Zdarzenia, artefakty, role w Scrum
  • Gdzie jest Project Manager
  • Dostarczony produkt podstawowa miarą wartości produktu
  • ROI, budżet
  • Kontrola kosztów produktu
  • Zarządzanie Product Backlogiem
  • User Stries, Epicks
  • Szacowanie – estymacja wielkości, dostarczanie terminu
  • Pielęgnacja Product Backlogu
  • Mapa produktu – planowanie wydań
  • Narzędzia w pracy Product wnera
  • Przygotowanie do egzaminu PSPO-I

  Zagadnienia

  • Manifest Agile i 12 zasad agile 
  • Geneza Scrum, filary, wartości, artefakty, role, zdarzenia 
  • Podejście tradycyjne, a zwinne
  • Rola i odpowiedzialność Product Ownera 
  • Czym jest „Product Skill”
  • Product Backlog  
  • Zdarzenia (wizja – cel, planowanie, przegląd sprintu) 
  • Planowanie wydań  
  • Kontrolowanie i monitorowanie przebiegu realizacji produktu 
  • Kontrakty, a Agile 
  • Facylitacja w zespołach developerskich
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a: 

  • Zdefiniować czym jest scrum i cały proces 
  • Pełnić rolę Product Ownera w organizacji 
  • Przygotować się do egzaminu PSPO1
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z: 

  • Dodatkowych szkoleń pogłębiających wiedzę na temat analizy biznesowej 
  • Zdanie egzaminu PSPO1

  Książki na temat Scruma, które polecam:

  • Agile w praktyce - Andy Brandt
  • Agile Project Management with Scrum – Ken Schwaber
  • Agile Estimating and Planning – Mike Cohn
  • Scrum Product Ownership: Balancing Value from the Inside Out – Robert Galen
  • Scrum - A Pocket Guide (Best Practice (Van Haren Publishing)) – Gunther Veheyen

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33