Bony szkoleniowe w Małopolsce

Uczestnikiem projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Małopolski spełniające wszystkie kryteria regulaminu. Z udziału w projekcie mogą skorzystać przedsiębiorcy i ich pracownicy (zatrudnieni co najmniej od zgłoszenia na usługę rozwojową do momentu jej zakończenia), zgłoszeni w Bazie Usług Rozwojowych. Kandydat do projektu dokonuje wszystkich formalności poprzez system informatyczny obsługi bonów rozwojowych udostępniony przez MARR S.A.

WAŻNA INFORMACJA 

4 kwietnia 2022 roku rozpoczyna się kolejny nabór do projektu Małopolskie Bony Rozwojowe plus. Rekrutacja zostanie zakończona  19 kwietnia 2022 roku, o godzinie 12:00 lub wcześniej,  po osiągnięciu 500% alokacji środków puli podstawowej. 

Rekrutacja odbywa się dwuetapowo:

Pierwszy etap rozpoczyna się 4 kwietnia 2022 roku o godz. 9.00, na stronie: http://rekrutacja2022-3.mbonplus.pl

Zwracamy uwagę aby przed rozpoczęciem naboru skopiować adres strony, przez którą będzie przeprowadzony nabór do projektu w ramach pierwszego etapu rekrutacji. Lista rankingowa będzie dostępna pod adresem: http://rekrutacja2022-3.mbonplus.pl/lista_rankingowa

Drugi etap rozpoczyna się następnego dnia kalendarzowego o godz. 00:00:01 dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się na Liście rankingowej w ramach puli podstawowej i rezerwowej środków. Rekrutacja w ramach drugiego etapu jest prowadzona w ramach Systemu informatycznego obsługi bonów rozwojowych udostępnionego na stronie internetowej: https://www.marr.pl/mbonplus

W razie pytań prosimy o kontakt z infolinią MARR, pod numer 12 617-66-04.

Więcej na: 

https://www.marr.pl/mbonplus 

 

 W razie pytań odnośnie sfinansowania szkoleń Comarch za pomocą bonów prosimy o kontakt na adres: szkolenia@comarch.pl

Oferta szkoleń - bony szkoleniowe