Comarch Bootcamp PostgreSQL – język SQL i analityka danych


Opis szkolenia

W ramach kursu omawiane są sposoby organizacji danych w modelu relacyjnym, zagadnienia normalizacji danych i projektowania efektywnej struktury bazy. Ćwiczenia praktyczne dotyczą wykorzystania języka SQL do implementacji zaprojektowanej bazy oraz edycji struktur już istniejących. W ramach szkolenia omawiane są również zagadnienia związane z programowaniem na bazie danych w języku PL/pgSQL. W ramach ćwiczeń uczestnicy zapoznają się z tworzeniem funkcji i wyzwalaczy w tym języku.

Poznaj program szkolenia PostgreSQL

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania mechanizmów dostępny w środowisku PostgreSQL odpowiedzialnych za wyszukiwanie i analizowanie danych. Uczestnik posiądzie wiedzę odnośnie tworzenia konstrukcji wybierających dane z wielu tabel, wykorzystywania wbudowanych funkcji jednowierszowych i grupowych, uwzględnienia formatowania danych oraz ich sortowania. Wiedza dotyczy także operacji zbiorowych i podzapytań, jak również wyrażeń tablicowych oraz stosujących wielowymiarowe grupowania. Wiedza i umiejętności zdobywane podczas kursu obejmują również wykorzystanie funkcji analitycznych do zaawansowanego przetwarzania danych i ich analizy oraz agregacje wielowymiarowe.
  Istotnymi elementami szkolenia są zagadnienia dotyczące importowania danych z plików oraz współpracy PostgreSQL z innymi bazami danych w celu ładowania danych lub pracy w środowisku rozproszonym.


  Bardzo ważnymi składowymi szkolenia są problemy wyszukiwania pełnotekstowego oraz rozmytego, które umożliwiają zaawansowane przeszukiwanie dużych, opisowych treści pozyskiwanych różnorodnych źródeł.

  Umiejętności

  Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

  • Wykonywać złożone zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel oraz na podstawie różnych wariantów złączeń,
  • Realizować raporty oparte o podzapytania proste i skorelowane,
  • Wykonywać złożone operacje z wykorzystaniem wspólnych wyrażeń tablicowych,
  • Tworzyć raporty z wielopoziomowymi agregacjami, za pomocą klauzul Rollup, Cube i Grouping Sets,
  • Zapamiętywać wyniki operacji SQL w tabelach oraz zapisywać złożone polecenia w postaci widoków,
  • Wykorzystywać dane z plików zewnętrznych w działaniach SQL oraz zapisywać wyniki operacji SQL w plikach CSV.
  • Organizować współpracę PostgreSQL z innymi bazami danych w celu ładowania danych lub pracy w środowisku rozproszonym.
  • Konfigurować i wykorzystywać wyszukiwanie pełnotekstowe oraz rozmyte
  • Rozumieć zasady projektowania baz danych w środowisku PostgreSQL.
  • Znać elementy bazy danych i sposoby ich implementacji.
  • Znać składnie i zasady stosowania poleceń języka SQL dotyczących zarządzaniem strukturą bazy.
  • Potrafić tworzyć i edytować kod procedur języka PL/pgSQL.

 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku PostgreSQL. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych i podejmować decyzje biznesowe.

  Przygotowanie uczestników

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows.

 5. Czas trwania
 6. Przed nami:

  • 10 dni, 80 godzin szkoleniowych
 7. Szczegółowy program IT Camp - PostgreSQL – język SQL i analityka danych
 8. Szczegółowy program IT Camp - PostgreSQL – język SQL i analityka danych

  ETAP 1 – SQL Podstawowy – 2 dni

  Język SQL - wybieranie danych
  Tworzenie zapytań
  Słowa kluczowe

  • Składnia poleceń
  • Stosowanie aliasów dla kolumn i tabel

  Sortowanie danych
  Użycie funkcji w zapytaniach
  Funkcje jednowierszowe

  • Funkcje grupowe
  • Konwersja typów danych

  Wyrażenie CASE i jego zastosowania
  Wybieranie danych z wielu tabel
  Sposoby łączenia tabel

  • Rodzaje złączeń
  • Równościowe (equi-join)
  • Nierównościowe (non-equi-join)
  • Typy złączeń zewnętrznych (outer-join): lewostrone, prawostronne, obustronne
  • Samozłączenie (self-join)

  Operacje zbiorowe na wynikach zapytań
  Część wspólna (Union)

  • Przecięcie (Intersect)
  • Różnica (Except)

  Podzapytania
  Lokalizacja podzapytań

  • Proste
  • Skorelowane
  • Rola podzapytań skorelowanych w złożonych zapytaniach

  ETAP 2 – Warsztaty – 2 dni

  W ramach warsztatów wykonywane będą zadania obejmujące materiał etapu 1.
  Konsultacja podczas pracy.

  • Omawianie wyników.
  • Wnioski na temat różnych możliwości rozwiązywania problemów.

  ETAP 3 – Analityczne rozszerzenia języka SQL – 2 dni

  Funkcje analityczne

  • Zastosowanie
  • Partycje
  • Okna
  • Funkcje rankingowe
  • Funkcje okna
  • Funkcje LAG/LEAD
  • Funkcje FIRST_VALUE, LAST_VALUE i NTH_VALUE
  • Funkcja NTILE
  • Funckja WIDTH_BUCKET

  Wyrażenia tablicowe w złożonych zapytaniach

  Idea

  • Klazula WITH
  • Przykłady zastosowań

  Wielowymiarowe grupowanie
  Idea i zastosowania

  • Rollup
  • Cube
  • Grouping Sets

  Współpraca z danymi zewnętrznymi
  Import danych w plików zewnętrznych CSV

  • Eksport wyników zapytań do plików CSV

  Wyszukiwanie pełnotekstowe
  Wyszukiwanie rozmyte
  Moduły rozszerzeń
  PostgreSQL FDW – Foreign Data Wrappers
  Zarządzanie dostępem do danych zewnętrznych
  Współpraca z innymi bazami danych

  ETAP 4 – Warsztaty – 2 dni


  W ramach warsztatów wykonywane będą zadania obejmujące materiał etapu 3.
  Konsultacja podczas pracy.

  • Omawianie wyników.
  • Wnioski na temat różnych możliwości rozwiązywania problemów.

  ETAP 5 – Implementacja własnych baz danych i przetwarzanie danych – 2 dni


  Język SQL - definiowanie danych (DDL)
  Typy danych

  • Tworzenie tabel
  • Tworzenie tabel w oparciu o zapytania
  • Zarządzanie tabelami
  • Pojęcie kluczy
  • Ograniczenia integralnościowe, tworzenie i zarządzanie

  Indeksowanie danych
  Cele

  • Indeksy tworzone ręcznie i automatycznie
  • Zarządzanie indeksami

  Przechowywanie danych wynikowych
  Widoki i ich rola w dostępie do danych

  • Tworzenie tabel trwałych
  • Tworzenie i zastosowanie tabel tymczasowych

  Synonimy
  Zastosowanie języka PL/pgSQL w przetwarzaniu danych
  Podstawy PL/pgSQL

  • Zastosowanie
  • Zmienne
  • Bloki
  • Instrukcje warunkowe
  • Pętle

  Funkcje
  Kursory
  Wyzwalacze

  ETAP 6 – Warsztaty – 2 dni

  W ramach warsztatów wykonywane będą zadania obejmujące materiał etapu 5.
  Konsultacja podczas pracy.

  • Omawianie wyników.
  • Wnioski na temat różnych możliwości rozwiązywania problemów.

  ETAP 7 – Podsumowanie – 1 dzień

  Podsumowanie obejmuje przekrojowy przegląd zagadnień realizowanych podczas szkolenia.
  Omawiane są wszystkie ważniejsze aspekty ujęte w materiale. Blok pytań i odpowiedzi.

  Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. Harmonogram
  • 19.11-20.11
  • 26.11-27.11
  • 03.12-12.12
  • 10.12-12.11
  • 17.12-18.12
 10. W ramach szkolenia zapewniamy
 11. W ramach szkolenia zapewniamy

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania mechanizmów dostępny w środowisku PostgreSQL odpowiedzialnych za wyszukiwanie i analizowanie danych. Uczestnik posiądzie wiedzę odnośnie tworzenia konstrukcji wybierających dane z wielu tabel, wykorzystywania wbudowanych funkcji jednowierszowych i grupowych, uwzględnienia formatowania danych oraz ich sortowania. Wiedza dotyczy także operacji zbiorowych i podzapytań, jak również wyrażeń tablicowych oraz stosujących wielowymiarowe grupowania. Wiedza i umiejętności zdobywane podczas kursu obejmują również wykorzystanie funkcji analitycznych do zaawansowanego przetwarzania danych i ich analizy oraz agregacje wielowymiarowe.
Istotnymi elementami szkolenia są zagadnienia dotyczące importowania danych z plików oraz współpracy PostgreSQL z innymi bazami danych w celu ładowania danych lub pracy w środowisku rozproszonym.


Bardzo ważnymi składowymi szkolenia są problemy wyszukiwania pełnotekstowego oraz rozmytego, które umożliwiają zaawansowane przeszukiwanie dużych, opisowych treści pozyskiwanych różnorodnych źródeł.

Umiejętności

Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • Wykonywać złożone zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel oraz na podstawie różnych wariantów złączeń,
 • Realizować raporty oparte o podzapytania proste i skorelowane,
 • Wykonywać złożone operacje z wykorzystaniem wspólnych wyrażeń tablicowych,
 • Tworzyć raporty z wielopoziomowymi agregacjami, za pomocą klauzul Rollup, Cube i Grouping Sets,
 • Zapamiętywać wyniki operacji SQL w tabelach oraz zapisywać złożone polecenia w postaci widoków,
 • Wykorzystywać dane z plików zewnętrznych w działaniach SQL oraz zapisywać wyniki operacji SQL w plikach CSV.
 • Organizować współpracę PostgreSQL z innymi bazami danych w celu ładowania danych lub pracy w środowisku rozproszonym.
 • Konfigurować i wykorzystywać wyszukiwanie pełnotekstowe oraz rozmyte
 • Rozumieć zasady projektowania baz danych w środowisku PostgreSQL.
 • Znać elementy bazy danych i sposoby ich implementacji.
 • Znać składnie i zasady stosowania poleceń języka SQL dotyczących zarządzaniem strukturą bazy.
 • Potrafić tworzyć i edytować kod procedur języka PL/pgSQL.

Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku PostgreSQL. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych i podejmować decyzje biznesowe.

Przygotowanie uczestników

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows.

Czas trwania

Przed nami:

 • 10 dni, 80 godzin szkoleniowych
Szczegółowy program IT Camp - PostgreSQL – język SQL i analityka danych

Szczegółowy program IT Camp - PostgreSQL – język SQL i analityka danych

ETAP 1 – SQL Podstawowy – 2 dni

Język SQL - wybieranie danych
Tworzenie zapytań
Słowa kluczowe

 • Składnia poleceń
 • Stosowanie aliasów dla kolumn i tabel

Sortowanie danych
Użycie funkcji w zapytaniach
Funkcje jednowierszowe

 • Funkcje grupowe
 • Konwersja typów danych

Wyrażenie CASE i jego zastosowania
Wybieranie danych z wielu tabel
Sposoby łączenia tabel

 • Rodzaje złączeń
 • Równościowe (equi-join)
 • Nierównościowe (non-equi-join)
 • Typy złączeń zewnętrznych (outer-join): lewostrone, prawostronne, obustronne
 • Samozłączenie (self-join)

Operacje zbiorowe na wynikach zapytań
Część wspólna (Union)

 • Przecięcie (Intersect)
 • Różnica (Except)

Podzapytania
Lokalizacja podzapytań

 • Proste
 • Skorelowane
 • Rola podzapytań skorelowanych w złożonych zapytaniach

ETAP 2 – Warsztaty – 2 dni

W ramach warsztatów wykonywane będą zadania obejmujące materiał etapu 1.
Konsultacja podczas pracy.

 • Omawianie wyników.
 • Wnioski na temat różnych możliwości rozwiązywania problemów.

ETAP 3 – Analityczne rozszerzenia języka SQL – 2 dni

Funkcje analityczne

 • Zastosowanie
 • Partycje
 • Okna
 • Funkcje rankingowe
 • Funkcje okna
 • Funkcje LAG/LEAD
 • Funkcje FIRST_VALUE, LAST_VALUE i NTH_VALUE
 • Funkcja NTILE
 • Funckja WIDTH_BUCKET

Wyrażenia tablicowe w złożonych zapytaniach

Idea

 • Klazula WITH
 • Przykłady zastosowań

Wielowymiarowe grupowanie
Idea i zastosowania

 • Rollup
 • Cube
 • Grouping Sets

Współpraca z danymi zewnętrznymi
Import danych w plików zewnętrznych CSV

 • Eksport wyników zapytań do plików CSV

Wyszukiwanie pełnotekstowe
Wyszukiwanie rozmyte
Moduły rozszerzeń
PostgreSQL FDW – Foreign Data Wrappers
Zarządzanie dostępem do danych zewnętrznych
Współpraca z innymi bazami danych

ETAP 4 – Warsztaty – 2 dni


W ramach warsztatów wykonywane będą zadania obejmujące materiał etapu 3.
Konsultacja podczas pracy.

 • Omawianie wyników.
 • Wnioski na temat różnych możliwości rozwiązywania problemów.

ETAP 5 – Implementacja własnych baz danych i przetwarzanie danych – 2 dni


Język SQL - definiowanie danych (DDL)
Typy danych

 • Tworzenie tabel
 • Tworzenie tabel w oparciu o zapytania
 • Zarządzanie tabelami
 • Pojęcie kluczy
 • Ograniczenia integralnościowe, tworzenie i zarządzanie

Indeksowanie danych
Cele

 • Indeksy tworzone ręcznie i automatycznie
 • Zarządzanie indeksami

Przechowywanie danych wynikowych
Widoki i ich rola w dostępie do danych

 • Tworzenie tabel trwałych
 • Tworzenie i zastosowanie tabel tymczasowych

Synonimy
Zastosowanie języka PL/pgSQL w przetwarzaniu danych
Podstawy PL/pgSQL

 • Zastosowanie
 • Zmienne
 • Bloki
 • Instrukcje warunkowe
 • Pętle

Funkcje
Kursory
Wyzwalacze

ETAP 6 – Warsztaty – 2 dni

W ramach warsztatów wykonywane będą zadania obejmujące materiał etapu 5.
Konsultacja podczas pracy.

 • Omawianie wyników.
 • Wnioski na temat różnych możliwości rozwiązywania problemów.

ETAP 7 – Podsumowanie – 1 dzień

Podsumowanie obejmuje przekrojowy przegląd zagadnień realizowanych podczas szkolenia.
Omawiane są wszystkie ważniejsze aspekty ujęte w materiale. Blok pytań i odpowiedzi.

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

POBIERZ PROGRAM W PDF

Harmonogram
 • 19.11-20.11
 • 26.11-27.11
 • 03.12-12.12
 • 10.12-12.11
 • 17.12-18.12
W ramach szkolenia zapewniamy

W ramach szkolenia zapewniamy

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
Polecamy: Comarch IT Camp - PostgreSQL – język SQL i analityka danych
Szukasz szansy, by zmienić swoje zawodowe życie. Zrób to z nami!
Posłuchaj dlaczego warto? O microCampie, podczas którego, w trakcie 80 godzin zdobędziesz wiedzę na temat funkcjonowania mechanizmów dostępny w środowisku PostgreSQL odpowiedzialnych za wyszukiwanie i analizowanie danych opowie Krzysztof Czajkowski- trener wiodący, ekspert w tej dziedzinie.
Dowiedz się, czy nasz microCamp jest dla Ciebie.
Poznaj program i termin startu.

Opiekun Comarch Bootcamp

Kacper Wiech
Kacper Wiech

Kacper.Wiech@comarch.com

+48 726 460 695

Sylwester Woźniak
Sylwester Woźniak

Sylwester.Wozniak@comarch.pl

+48 12 687 78 11

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33