Warsztaty – Jak i do czego wykorzystać aplikację Comarch DMS

w procesach biznesowych na przykładzie Comarch ERP XL
  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Warsztaty – Jak i do czego wykorzystać aplikację Comarch DMS w procesach biznesowych na przykładzie Comarch ERP XL


   Szkolenie w wersji zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora Comarch ERP i dla Klientów – posiadających system Comarch ERP XL i wykorzystujących go w codziennej pracy oraz zainteresowanych użyciem aplikacji Comarch DMS. 

   Adresujemy je do Pracowników firm (przede wszystkim Wdrożeniowców o profilu administracji IT, Programistów, Administratorów), którzy muszą dbać o sprawny przepływ dokumentów zarówno wewnątrz firmy, jak i pomiędzy firmą, a jej otoczeniem zewnętrznym i chcą zautomatyzować proces pracy z dokumentami.

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom aplikacji Comarch DMS, jako narzędzia do sprawnego zarządzania dokumentami w firmie. 

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę, jak:

   • prawidłowo skonfigurować aplikację Comarch DMS w wersji webowej i desktopowej;
   • prawidłowo skonfigurować aplikację Comarch DMS w trybie wielofirmowym;
   • opisać dokument analitycznie i wygenerować go w systemie Comarch ERP XL z poziomu aplikacji Comarch DMS;
   • powiązać dokument danego typu/kontrahenta/towar z Comarch ERP XL do Comarch DMS;
   • uruchomić aplikację typu exe. z poziomu kontrolki Własna akcja;
   • wywoływać dynamiczny kod SQL w kontrolkach;tworzyć zaawansowane mechanizmy w oparciu o kontrolki DMS;
   • optymalizować działanie kontrolek pod względem wydajności;
   • implementować procesy biznesowe w DMS;implementować reguły biznesowe w DMS;
   • obsługiwać niestandardowe przypadki przepływu dokumentów;
   • tworzyć zaawansowane mechanizmy kontroli przepływu
   • dokumentów z wykorzystaniem kontrolek DMS, funkcji i procedur SQL.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   • Klientów – pracujących z modułem Comarch DMS zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji
   • Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA

   Przygotowanie uczestników

   Wymagany status Partnera lub Klienta Comarch ERP lub pozytywna weryfikacja zespołu Comarch ERP. Oczekiwana znajomość funkcjonalności Comarch ERP XL i podstaw handlowo-logistycznych oraz znajomość Comarch DMS. Wymagana znajomość języka T-SQL.

   Czas trwania
   • Czas trwania: 16 godzin zegarowych – 2 dni.
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Dzień 1

   Powitanie i omówienie programu szkolenia

   Rozpoczęcie pracy z modułem Comarch DMS

   Konfiguracja Comarch DMS w trybie wielospółkowym przy współpracy z Comarch ERPXL:

   • Zmiany konfiguracyjne
   • Zmiany na karcie obiegu
   • Zmiany w uprawnieniach
   • Uruchamianie Comarch DMS z panelu (shell) Comarch ERP XL
   • Wywoływanie karty obiegu z poziomu Comarch ERP XL
   • Przykład i praca na obiegu w trybie wielospółkowym
   • Definicje typów obiegów
   • Karta obiegu
   • Typy kontrolek
   • Schemat obiegu
   • Ustawienia obiegu (wyszukiwanie zaawansowane)
   • Mechanizm obserwatora
   • Tryby pracy kontrolki typu Lista
   • Praca z kontrolką Dane tabelaryczne i tabele dodatkowe
   • Kontrolki oparte na procedurach/funkcjach SQL
   • Dynamiczny kod SQL w zapytaniach kontrolek
   • Przykładowa konfiguracja

   Punkt Automatycznego Generowania Dokumentów

   • Konfigurowanie punktów
   • Współpraca z OCR
   • Współpraca z systemami ERP

   Case study

   Konfiguracja obiegu dokumentów w oparciu o wymagania, z wykorzystaniem zaawansowanych mechanizmów opartych na kontrolkach Comarch DMS
    

   Dzień 2

   Zaawansowane mechanizmy pracy z dokumentami

   • Macierze reguł biznesowych – konfiguracja
   • Obsługa reguł biznesowych i decyzyjnych w Comarch DMS 
   • Wyzwalacze, procedury 
   • Mechanizm Własnej Akcji – konfiguracja/wywoływanie procedur składowanych 
   • Konfiguracja obiegu Zapotrzebowań w oparciu o warunki zaszyte w bazie 
   • Definiowanie komunikatów – praktyczne możliwości wykorzystania kontrolki 
   • Wykorzystanie mechanizmów opartych na funkcjach i procedurach SQL
   • Dynamiczne uprawnienia, wymuszenie uzupełnienia dodania komentarza, przy cofaniu/przekazaniu dokumentu, przepisywanie uprawnień 

   Podsumowanie, pytania, test sprawdzający, ankieta i zakończenie szkolenia

   Metoda realizacji szkolenia

   • Szkolenie trzeciego stopnia trudności – zaawansowane.
    Stacjonarne lub zdalne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze), doskonalące umiejętności posługiwania się aplikacją Comarch DMS.
    Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini - wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
   • Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Specjalistów (Wdrożeniowców/Konsultantów) sektora ERP Comarch SA. 
   • Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji aplikacji Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL.

   Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań.

   POBIERZ PROGRAM W PDF 

   Ścieżka rozwoju

   Uczestnikom kursu rekomendujemy pozostałe szkolenia z zakresu obsługi i wdrożeń systemu Comarch DMS. Więcej informacji o szkoleniach Comarch ERP: http://www.comarch.pl/szkolenia-erp/

   Dodatkowe informacje

   Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.

   Podobne szkolenia

   Interesują Cię inne programy z rodziny Comarch ERP ?
   Zapraszamy do zapoznania sie ze specyfikacją pozostałych systemów klasy ERP.
   Pytaj, pomagaj, udoskonalaj! Chcesz wiedzieć więcej?
   Zajrzyj na stronę Społeczności Comarch ERP i zarejestruj się w przestrzeni, gdzie Klienci Comarch ERP pomagają sobie wymieniając się wiedzą na temat systemów Comarch ERP!