E-Międzynarodowy obrót gospodarczy przy wykorzystaniu Comarch ERP Optima

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   E-Międzynarodowy obrót gospodarczy przy wykorzystaniu Comarch ERP Optima


   Dostęp do materiału szkoleniowego przekazywany na 365 dni i za pośrednictwem Platformy E-Learningowej Comarch (czas naliczany w chwili nadania uprawnień dostępowych).

   Opis szkolenia

   E-dostęp przeznaczony dla Klientów – użytkowników pracujących z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach księgowych, magazynowo-rozliczeniowych). Polecane także Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi Comarch ERP Optima oraz zagadnień związanych z międzynarodowym obrotem gospodarczym.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu?

   Cel szkolenia: 

   • Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy praktycznej Użytkownika Comarch ERP Optima Handel, Księga Handlowa Plus, Kasa/Bank, oraz Kasa/Bank Plus, z zakresu wprowadzania dokumentów związanych z międzynarodowym obrotem gospodarczym. Przygotowany materiał przekazywany jest za pomocą teoretycznych wyjaśnień funkcjonalności programu, filmów i przykładów praktycznych. Uczestnika zachęcamy do wykonywania pokazanych czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima

   Dzięki szkoleniu uczestnik :

   • Usystematyzuje wiedzę w zakresie dokumentacji międzynarodowego obrotu gospodarczego,
   • Nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się po Comarch ERP Optima,
   • Zmodyfikuje, w zależności od potrzeb, proste funkcjonalności programu. 
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie?

   Profil uczestników:

   Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników pracujących z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach księgowych, magazynowo-rozliczeniowych). Polecane także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi Comarch ERP Optima oraz zagadnień związanych z międzynarodowym obrotem gospodarczym.

   Przygotowanie uczestników: 

   Szkolenie nie wymaga weryfikacji zespołu Account Managerów sektora ERP Comarch SA.  Niezbędny dostęp do Internetu i zainstalowana Comarch ERP Optima (wersja pełna lub demonstracyjna) z przykładowymi bazami.

   Czas trwania
   • szkolenie aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej).
   • Przewidywany czas przyswajania materiału to 8-16 godzin (pracy non-stop).
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Moduł Handel

   • Dodawanie walut obcych w konfiguracji
   • Typy kursów walut
   • Wprowadzanie kursów walut
   • Zakładanie dewizowego rejestru walutowego
   • Modyfikacjaformy płatności

   Wprowadzanie dokumentów walutowych w module Handel

   Konfiguracja

   • Dostawa wewnątrzwspólnotowa
   • Nabycie wewnątrzwspólnotowe
   • Import towaru spoza Unii Europejskiej

   Wyliczenia deklaracji INTRASTAT 

   Konfiguracja, kody CN, Towary, Kontrahenci, Transakcje

   • Moduł Kasa/Bank
   • Rozliczenia – informacje ogólne
   • Ustawienia w programie związane z rozliczeniami
   • Sposoby rozliczeń (rozliczenia, kompensaty)
   • Sposoby rozliczeń dokumentów w różnych walutach

   Moduł Kasa/Bank Plus

   Magazyn walut, Bilans otwarcia magazynu walut, dostępne środki oraz operacje w magazynie walut

   • Rozliczenia operacji i rozliczenia dokumentów
   • Różnice kursowe od własnych środków na rachunkach/kasach dewizowych
   • Różnice kursowe od rozliczeń

   Wprowadzanie dokumentów w walutach obcych

   • Rejest VAT – wprowadzanie dokumentów walutowych
   • Rejestr VAT – różny kurs do podatku dochodowego oraz do podatku VAT

   Moduł Księga Handlowa Plus

   • Obsługa kont walutowych w module Księga Handlowa Plus
   • Księgowanie walutowe
   • Przeszacowanie walut

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie drugiego stopnia trudności – średniozaawansowane. Szkolenie elektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacany jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia.

   Pobierz program

   Ścieżka rozwoju

   Polecamy e-szkolenia: 

   Polecamy inne szkolenia z zakresu Comarch ERP Optima. Posiadamy odpowiedniki większości e-szkoleń 
   w wersji stacjonarnej. Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl

   Dodatkowe informacje

   Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.

   • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa/elektroniczna).
   • Test sprawdzający/Egzamin: testy sprawdzające w postaci quizów cząstkowych, pozwalających sprawdzić poziom przyswojonej wiedzy na bieżąco; brak egzaminu końcowego.

   ZWRÓĆ UWAGĘ

   Dostęp do szkolenia nadawany jest w ciągu 48 godzin roboczych. Dane dostępowe przekazywane są uczestnikowi szkolenia na adres mailowy podany przy rejestracji bądź przy zakupie w e-sklepie.  

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33