E-Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Podstawy pracy z modułem

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   E-Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Podstawy pracy z modułem


   Dostęp do materiału szkoleniowego przekazywany na 365 dni i za pośrednictwem Platformy E-Learningowej Comarch (czas naliczany w chwili nadania uprawnień dostępowych).

   Opis szkolenia

   Szkolenie kórego celem jest zapoznanie Uczestnika z możliwościami systemu Comarch ERP Optima Księga Podatkowa, aby rozpocząć sprawnie przy jego wykorzystaniu pracę.

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu?
   2. Cele szkolenia    

    Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestnika z możliwościami systemu Comarch ERP Optima Księga Podatkowa, aby rozpocząć sprawnie przy jego wykorzystaniu pracę. Osobom już mającym z nim styczność usystematyzować nabytą do tej pory wiedzę praktyczną. Materiał zapozna Uczestnika z podstawowymi operacjami w programie umożliwiającymi ewidencję dokumentów w Rejestrze VAT i Księdze Podatkowej. Pokazane zostaną: różne metody rozliczania dokumentów z kontrahentami, urzędami; wyliczanie deklaracji podatkowych; ewidencja środków trwałych i WNiP; generowanie planu amortyzacji oraz odpisów amortyzacyjnych. Użytkownik może równocześnie wykonywać pokazywane czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima, ucząc się w praktyce jego obsługi.


    Umiejętności

    Dzięki szkoleniu Uczestnik/czka:

    • Usystematyzuje wiedzę w zakresie zagadnień rozliczeniowo-księgowych,
    • Nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w modułach: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus, Księga Podatkowa oraz Środki Trwałe,
    • Zmodyfikuje, w zależności od potrzeb, proste funkcjonalności programu. 
   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie?
   4. Profil uczestników

    Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach rozliczeniowo-księgowych). Polecany także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera i zagadnień księgowych, mile widziana znajomość Comarch ERP Optima.

    Przygotowanie uczestników  

    Szkolenie nie wymaga weryfikacji zespołu Account Managerów sektora ERP Comarch SA.  Niezbędny dostęp do Internetu i zainstalowana Comarch ERP Optima (wersja pełna lub demonstracyjna) z przykładowymi bazami.

   5. Czas trwania
    • szkolenie aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej).
    • Przewidywany czas przyswajania materiału to 8-16 godzin (pracy non-stop). 
   6. Szczegółowy program szkolenia
   7. Szczegółowy program szkolenia

    Konfiguracja programu

    • Szkolenie – Jak zainstalować program?
    • Pieczątka firmy
    • Operatorzy w programie
    • Import danych z innej bazy

    Słowniki

    • Wprowadzenie listy banków
    • Wprowadzenie listy urzędów
    • Wprowadzenie kategorii
    • Wprowadzenie kontrahentów

    Konfiguracja programu – pytania sprawdzające

    Kasa/Bank

    • Rejestry, raporty i zapisy kasowe/bankowe
    • Preliminarz płatności
    • Planowane płatności – funkcja Podziel
    • Planowane płatności – funkcja Rozlicz
    • Seryjne dodawanie dokumentów KP, KW
    • Rozliczanie i kompensata dokumentów
    • Elektroniczna wymiana danych z bankiem

    Kasa/Bank Plus

    • Magazyn walut
    • Delegacje krajowe

    Kasa/Bank i Kasa/Bank Plus – pytania sprawdzające

    Księga Podatkowa

    • Bezpośrednie zapisy do KPiR,
    • Rejestry VAT (sprzedaż, zakup towarów, koszty)
    • Płatności do faktur, zaliczki pracownika
    • Seryjna ewidencja faktur w rejestrach VAT
    • Ewidencja dodatkowa
    • Księgowanie do KPiR
    • Deklaracja VAT-7, deklaracja VAT-UE
    • Jednolity Plik Kontrolny

    Pozostałe

    • Ewidencja wynagrodzeń
    • Ewidencja środków trwałych
    • Ewidencja wyposażenia
    • Ewidencja samochodów i rozliczenie przejazdów
    • Spis z natury
    • Zaliczki na PIT-36, PIT -36L oraz rozliczenie roczne PIT-36/PIT-36L

    Ewidencja Ryczałtowa

    • Bezpośrednie zapisy do ewidencji
    • Zaliczka na podatek ryczałtowy i rozliczenie roczne PIT-28

    Księga Podatkowa – pytania sprawdzające

    Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Szkolenie elektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu 
    w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych 
    z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia. 

    Pobierz program

   8. Ścieżka rozwoju
   9. Polecamy e-szkolenia: 

    • E-Comarch ERP Optima – Szybki start z programem w firmie handlowej;
    • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem; 
    • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych;
    • E-Comarch ERP Optima Analizy BI – Skuteczne podejmowanie decyzji;
    • E-Międzynarodowy obrót gospodarczy przy wykorzystaniu Comarch ERP Optima

    Polecamy inne szkolenia z zakresu Comarch ERP Optima. Posiadamy odpowiedniki większości e-szkoleń 
    w wersji stacjonarnej. Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl

   10. Dodatkowe informacje
   11. Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.

    • Materiały: w formie elektronicznej.
    • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa/elektroniczna).
    • Test sprawdzający/Egzamin: testy sprawdzające w postaci quizów cząstkowych, pozwalających sprawdzić poziom przyswojonej wiedzy na bieżąco; brak egzaminu końcowego.
   Co zyskasz dzięki szkoleniu?

   Cele szkolenia    

   Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestnika z możliwościami systemu Comarch ERP Optima Księga Podatkowa, aby rozpocząć sprawnie przy jego wykorzystaniu pracę. Osobom już mającym z nim styczność usystematyzować nabytą do tej pory wiedzę praktyczną. Materiał zapozna Uczestnika z podstawowymi operacjami w programie umożliwiającymi ewidencję dokumentów w Rejestrze VAT i Księdze Podatkowej. Pokazane zostaną: różne metody rozliczania dokumentów z kontrahentami, urzędami; wyliczanie deklaracji podatkowych; ewidencja środków trwałych i WNiP; generowanie planu amortyzacji oraz odpisów amortyzacyjnych. Użytkownik może równocześnie wykonywać pokazywane czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima, ucząc się w praktyce jego obsługi.


   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu Uczestnik/czka:

   • Usystematyzuje wiedzę w zakresie zagadnień rozliczeniowo-księgowych,
   • Nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w modułach: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus, Księga Podatkowa oraz Środki Trwałe,
   • Zmodyfikuje, w zależności od potrzeb, proste funkcjonalności programu. 
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach rozliczeniowo-księgowych). Polecany także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera i zagadnień księgowych, mile widziana znajomość Comarch ERP Optima.

   Przygotowanie uczestników  

   Szkolenie nie wymaga weryfikacji zespołu Account Managerów sektora ERP Comarch SA.  Niezbędny dostęp do Internetu i zainstalowana Comarch ERP Optima (wersja pełna lub demonstracyjna) z przykładowymi bazami.

   Czas trwania
   • szkolenie aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej).
   • Przewidywany czas przyswajania materiału to 8-16 godzin (pracy non-stop). 
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Konfiguracja programu

   • Szkolenie – Jak zainstalować program?
   • Pieczątka firmy
   • Operatorzy w programie
   • Import danych z innej bazy

   Słowniki

   • Wprowadzenie listy banków
   • Wprowadzenie listy urzędów
   • Wprowadzenie kategorii
   • Wprowadzenie kontrahentów

   Konfiguracja programu – pytania sprawdzające

   Kasa/Bank

   • Rejestry, raporty i zapisy kasowe/bankowe
   • Preliminarz płatności
   • Planowane płatności – funkcja Podziel
   • Planowane płatności – funkcja Rozlicz
   • Seryjne dodawanie dokumentów KP, KW
   • Rozliczanie i kompensata dokumentów
   • Elektroniczna wymiana danych z bankiem

   Kasa/Bank Plus

   • Magazyn walut
   • Delegacje krajowe

   Kasa/Bank i Kasa/Bank Plus – pytania sprawdzające

   Księga Podatkowa

   • Bezpośrednie zapisy do KPiR,
   • Rejestry VAT (sprzedaż, zakup towarów, koszty)
   • Płatności do faktur, zaliczki pracownika
   • Seryjna ewidencja faktur w rejestrach VAT
   • Ewidencja dodatkowa
   • Księgowanie do KPiR
   • Deklaracja VAT-7, deklaracja VAT-UE
   • Jednolity Plik Kontrolny

   Pozostałe

   • Ewidencja wynagrodzeń
   • Ewidencja środków trwałych
   • Ewidencja wyposażenia
   • Ewidencja samochodów i rozliczenie przejazdów
   • Spis z natury
   • Zaliczki na PIT-36, PIT -36L oraz rozliczenie roczne PIT-36/PIT-36L

   Ewidencja Ryczałtowa

   • Bezpośrednie zapisy do ewidencji
   • Zaliczka na podatek ryczałtowy i rozliczenie roczne PIT-28

   Księga Podatkowa – pytania sprawdzające

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Szkolenie elektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu 
   w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych 
   z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia. 

   Pobierz program

   Ścieżka rozwoju

   Polecamy e-szkolenia: 

   • E-Comarch ERP Optima – Szybki start z programem w firmie handlowej;
   • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem; 
   • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych;
   • E-Comarch ERP Optima Analizy BI – Skuteczne podejmowanie decyzji;
   • E-Międzynarodowy obrót gospodarczy przy wykorzystaniu Comarch ERP Optima

   Polecamy inne szkolenia z zakresu Comarch ERP Optima. Posiadamy odpowiedniki większości e-szkoleń 
   w wersji stacjonarnej. Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl

   Dodatkowe informacje

   Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.

   • Materiały: w formie elektronicznej.
   • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa/elektroniczna).
   • Test sprawdzający/Egzamin: testy sprawdzające w postaci quizów cząstkowych, pozwalających sprawdzić poziom przyswojonej wiedzy na bieżąco; brak egzaminu końcowego.

   ZWRÓĆ UWAGĘ

   Dostęp do szkolenia nadawany jest w ciągu 48 godzin roboczych. Dane dostępowe przekazywane są uczestnikowi szkolenia na adres mailowy podany przy rejestracji bądź przy zakupie w e-sklepie.  

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33