E-Comarch ERP Optima Księga Podatkowa

Podstawy pracy z modułem
  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   E-Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Podstawy pracy z modułem


   Dostęp do materiału szkoleniowego przekazywany na 365 dni i za pośrednictwem Platformy E-Learningowej Comarch (czas naliczany w chwili nadania uprawnień dostępowych).

   Opis szkolenia

   Szkolenie kórego celem jest zapoznanie Uczestnika z możliwościami systemu Comarch ERP Optima Księga Podatkowa, aby rozpocząć sprawnie przy jego wykorzystaniu pracę.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu?

   Cele szkolenia    

   Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestnika z możliwościami systemu Comarch ERP Optima Księga Podatkowa, aby rozpocząć sprawnie przy jego wykorzystaniu pracę. Osobom już mającym z nim styczność usystematyzować nabytą do tej pory wiedzę praktyczną. Materiał zapozna Uczestnika z podstawowymi operacjami w programie umożliwiającymi ewidencję dokumentów w Rejestrze VAT i Księdze Podatkowej. Pokazane zostaną: różne metody rozliczania dokumentów z kontrahentami, urzędami; wyliczanie deklaracji podatkowych; ewidencja środków trwałych i WNiP; generowanie planu amortyzacji oraz odpisów amortyzacyjnych. Użytkownik może równocześnie wykonywać pokazywane czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima, ucząc się w praktyce jego obsługi.


   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu Uczestnik/czka:

   • Usystematyzuje wiedzę w zakresie zagadnień rozliczeniowo-księgowych,
   • Nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w modułach: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus, Księga Podatkowa oraz Środki Trwałe,
   • Zmodyfikuje, w zależności od potrzeb, proste funkcjonalności programu. 
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach rozliczeniowo-księgowych). Polecany także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera i zagadnień księgowych, mile widziana znajomość Comarch ERP Optima.

   Przygotowanie uczestników  

   Szkolenie nie wymaga weryfikacji zespołu Account Managerów sektora ERP Comarch SA.  Niezbędny dostęp do Internetu i zainstalowana Comarch ERP Optima (wersja pełna lub demonstracyjna) z przykładowymi bazami.

   Czas trwania
   • szkolenie aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej).
   • Przewidywany czas przyswajania materiału to 8-16 godzin (pracy non-stop). 
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Konfiguracja programu

   • Szkolenie – Jak zainstalować program?
   • Pieczątka firmy
   • Operatorzy w programie
   • Import danych z innej bazy

   Słowniki

   • Wprowadzenie listy banków
   • Wprowadzenie listy urzędów
   • Wprowadzenie kategorii
   • Wprowadzenie kontrahentów

   Konfiguracja programu – pytania sprawdzające

   Kasa/Bank

   • Rejestry, raporty i zapisy kasowe/bankowe
   • Preliminarz płatności
   • Planowane płatności – funkcja Podziel
   • Planowane płatności – funkcja Rozlicz
   • Seryjne dodawanie dokumentów KP, KW
   • Rozliczanie i kompensata dokumentów
   • Elektroniczna wymiana danych z bankiem

   Kasa/Bank Plus

   • Magazyn walut
   • Delegacje krajowe

   Kasa/Bank i Kasa/Bank Plus – pytania sprawdzające

   Księga Podatkowa

   • Bezpośrednie zapisy do KPiR,
   • Rejestry VAT (sprzedaż, zakup towarów, koszty)
   • Płatności do faktur, zaliczki pracownika
   • Seryjna ewidencja faktur w rejestrach VAT
   • Ewidencja dodatkowa
   • Księgowanie do KPiR
   • Deklaracja VAT-7, deklaracja VAT-UE
   • Jednolity Plik Kontrolny

   Pozostałe

   • Ewidencja wynagrodzeń
   • Ewidencja środków trwałych
   • Ewidencja wyposażenia
   • Ewidencja samochodów i rozliczenie przejazdów
   • Spis z natury
   • Zaliczki na PIT-36, PIT -36L oraz rozliczenie roczne PIT-36/PIT-36L

   Ewidencja Ryczałtowa

   • Bezpośrednie zapisy do ewidencji
   • Zaliczka na podatek ryczałtowy i rozliczenie roczne PIT-28

   Księga Podatkowa – pytania sprawdzające

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Szkolenie elektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu 
   w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych 
   z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia. 

   Pobierz program

   Ścieżka rozwoju

   Polecamy e-szkolenia: 

   • E-Comarch ERP Optima – Szybki start z programem w firmie handlowej;
   • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem; 
   • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych;
   • E-Comarch ERP Optima Analizy BI – Skuteczne podejmowanie decyzji;
   • E-Międzynarodowy obrót gospodarczy przy wykorzystaniu Comarch ERP Optima

   Polecamy inne szkolenia z zakresu Comarch ERP Optima. Posiadamy odpowiedniki większości e-szkoleń 
   w wersji stacjonarnej. Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl

   Dodatkowe informacje

   Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.

   • Materiały: w formie elektronicznej.
   • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa/elektroniczna).
   • Test sprawdzający/Egzamin: testy sprawdzające w postaci quizów cząstkowych, pozwalających sprawdzić poziom przyswojonej wiedzy na bieżąco; brak egzaminu końcowego.

   ZWRÓĆ UWAGĘ

   Dostęp do szkolenia nadawany jest w ciągu 48 godzin roboczych. Dane dostępowe przekazywane są uczestnikowi szkolenia na adres mailowy podany przy rejestracji bądź przy zakupie w e-sklepie.  

   Podobne szkolenia

   Interesują Cię inne programy z rodziny Comarch ERP ?
   Zapraszamy do zapoznania sie ze specyfikacją pozostałych systemów klasy ERP.
   Pytaj, pomagaj, udoskonalaj! Chcesz wiedzieć więcej?
   Zajrzyj na stronę Społeczności Comarch ERP i zarejestruj się w przestrzeni, gdzie Klienci Comarch ERP pomagają sobie wymieniając się wiedzą na temat systemów Comarch ERP!