E-Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Podstawy pracy z modułem


Dostęp do materiału szkoleniowego przekazywany na 365 dni i za pośrednictwem Platformy E-Learningowej Comarch (czas naliczany w chwili nadania uprawnień dostępowych).

O szkoleniu

Założeniem szkolenia jest zapoznanie Uczestnika z możliwościami modułu Comarch ERP Optima Księga Podatkowa, tak by mógł sprawnie rozpocząć pracę przy jego wykorzystaniu. 

Poznaj program szkolenia

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cel szkolenia: 
  • Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestnika z możliwościami Comarch ERP Optima Księga Podatkowa, aby rozpocząć sprawnie przy jego wykorzystaniu pracę. Osobom już mającym z nim styczność usystematyzować nabytą do tej pory wiedzę praktyczną.
  • Materiał zapozna Uczestnika z podstawowymi operacjami w programie umożliwiającymi ewidencję dokumentów w Rejestrze VAT i Księdze Podatkowej. Pokazane zostaną:  różne metody rozliczania dokumentów z kontrahentami, urzędami; wyliczanie deklaracji podatkowych; ewidencja środków trwałych i WNiP; generowanie planu amortyzacji oraz odpisów amortyzacyjnych. Użytkownik może równocześnie wykonywać pokazywane czynności w swojej instalacji Comarch ERP Optima, ucząc się w praktyce obsługi programu.

  Dzięki szkoleniu uczestnik :

  • usystematyzuje wiedzę w zakresie zagadnień rozliczeniowo-księgowych; 
  • nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w modułach: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus, Księga Podatkowa i Środki Trwałe; 
  • zmodyfikuje w zależności od potrzeb proste funkcjonalności programu.
 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników:

  E-dostęp przeznaczony jest dla Klientów – użytkowników  rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach rozliczeniowo-księgowych). Polecany także Osobom indywidulanym – zainteresowanym poznaniem podstawowych możliwości Comarch ERP Optima. Także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera i zagadnień księgowych, mile widziana znajomość Comarch ERP Optima

  Przygotowanie uczestników: 

  Niezbędny dostęp do Internetu i zainstalowana Comarch ERP Optima (wersja pełna lub demonstracyjna) z przykładowymi bazami.

 5. Czas trwania
  • szkolenie aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej).
 6. Szczegółowy program szkolenia
 7. Szczegółowy program szkolenia

  Konfiguracja programu
  • Szkolenie – Jak zainstalować program?
  • Pieczątka firmy
  • Operatorzy w programie
  • Import danych z innej bazy
  Słowniki
  • Wprowadzenie listy banków
  • Wprowadzenie listy urzędów
  • Wprowadzenie kategorii
  • Wprowadzenie kontrahentów
  Konfiguracja programu – pytania sprawdzające

  Kasa/Bank
  • Rejestry, raporty i zapisy kasowe/bankowe
  • Preliminarz płatności
  • Planowane płatności – funkcja Podziel
  • Planowane płatności – funkcja Rozlicz
  • Seryjne dodawanie dokumentów KP, KW
  • Rozliczanie i kompensata dokumentów
  • Elektroniczna wymiana danych z bankiem
  Kasa/Bank Plus
  • Magazyn walut
  • Delegacje krajowe
  Kasa/Bank i Kasa/Bank Plus – pytania sprawdzające

  Księga Podatkowa
  • Bezpośrednie zapisy do KPiR,
  • Rejestry VAT (sprzedaż, zakup towarów, koszty)
  • Płatności do faktur, zaliczki pracownika
  • Seryjna ewidencja faktur w rejestrach VAT
  • Ewidencja dodatkowa
  • Księgowanie do KPiR
  • Deklaracja VAT-7, deklaracja VAT-UE
  • Jednolity Plik Kontrolny
  Pozostałe
  • Ewidencja wynagrodzeń
  • Ewidencja środków trwałych
  • Ewidencja wyposażenia
  • Ewidencja samochodów i rozliczenie przejazdów
  • Spis z natury
  • Zaliczki na PIT-36, PIT -36L oraz rozliczenie roczne PIT-36/PIT-36L
  Ewidencja Ryczałtowa
  • Bezpośrednie zapisy do ewidencji
  • Zaliczka na podatek ryczałtowy i rozliczenie roczne PIT-28

  Księga Podatkowa – pytania sprawdzające

  Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Szkolenie elektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie, z dowolnego miejsca.

 8. Ścieżka rozwoju
 9. Polecamy inne e-dostępy z zakresu Comarch ERP Optima

 10. Dodatkowe informacje
 11. Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.
Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
Cel szkolenia: 
 • Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestnika z możliwościami Comarch ERP Optima Księga Podatkowa, aby rozpocząć sprawnie przy jego wykorzystaniu pracę. Osobom już mającym z nim styczność usystematyzować nabytą do tej pory wiedzę praktyczną.
 • Materiał zapozna Uczestnika z podstawowymi operacjami w programie umożliwiającymi ewidencję dokumentów w Rejestrze VAT i Księdze Podatkowej. Pokazane zostaną:  różne metody rozliczania dokumentów z kontrahentami, urzędami; wyliczanie deklaracji podatkowych; ewidencja środków trwałych i WNiP; generowanie planu amortyzacji oraz odpisów amortyzacyjnych. Użytkownik może równocześnie wykonywać pokazywane czynności w swojej instalacji Comarch ERP Optima, ucząc się w praktyce obsługi programu.

Dzięki szkoleniu uczestnik :

 • usystematyzuje wiedzę w zakresie zagadnień rozliczeniowo-księgowych; 
 • nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w modułach: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus, Księga Podatkowa i Środki Trwałe; 
 • zmodyfikuje w zależności od potrzeb proste funkcjonalności programu.
Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników:

E-dostęp przeznaczony jest dla Klientów – użytkowników  rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach rozliczeniowo-księgowych). Polecany także Osobom indywidulanym – zainteresowanym poznaniem podstawowych możliwości Comarch ERP Optima. Także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera i zagadnień księgowych, mile widziana znajomość Comarch ERP Optima

Przygotowanie uczestników: 

Niezbędny dostęp do Internetu i zainstalowana Comarch ERP Optima (wersja pełna lub demonstracyjna) z przykładowymi bazami.

Czas trwania
 • szkolenie aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej).
Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia

Konfiguracja programu
 • Szkolenie – Jak zainstalować program?
 • Pieczątka firmy
 • Operatorzy w programie
 • Import danych z innej bazy
Słowniki
 • Wprowadzenie listy banków
 • Wprowadzenie listy urzędów
 • Wprowadzenie kategorii
 • Wprowadzenie kontrahentów
Konfiguracja programu – pytania sprawdzające

Kasa/Bank
 • Rejestry, raporty i zapisy kasowe/bankowe
 • Preliminarz płatności
 • Planowane płatności – funkcja Podziel
 • Planowane płatności – funkcja Rozlicz
 • Seryjne dodawanie dokumentów KP, KW
 • Rozliczanie i kompensata dokumentów
 • Elektroniczna wymiana danych z bankiem
Kasa/Bank Plus
 • Magazyn walut
 • Delegacje krajowe
Kasa/Bank i Kasa/Bank Plus – pytania sprawdzające

Księga Podatkowa
 • Bezpośrednie zapisy do KPiR,
 • Rejestry VAT (sprzedaż, zakup towarów, koszty)
 • Płatności do faktur, zaliczki pracownika
 • Seryjna ewidencja faktur w rejestrach VAT
 • Ewidencja dodatkowa
 • Księgowanie do KPiR
 • Deklaracja VAT-7, deklaracja VAT-UE
 • Jednolity Plik Kontrolny
Pozostałe
 • Ewidencja wynagrodzeń
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja wyposażenia
 • Ewidencja samochodów i rozliczenie przejazdów
 • Spis z natury
 • Zaliczki na PIT-36, PIT -36L oraz rozliczenie roczne PIT-36/PIT-36L
Ewidencja Ryczałtowa
 • Bezpośrednie zapisy do ewidencji
 • Zaliczka na podatek ryczałtowy i rozliczenie roczne PIT-28

Księga Podatkowa – pytania sprawdzające

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Szkolenie elektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie, z dowolnego miejsca.

Ścieżka rozwoju

Polecamy inne e-dostępy z zakresu Comarch ERP Optima

Dodatkowe informacje
Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.

Najbliższe szkolenia

Oferta specjalna

Już teraz, do dowolnego szkolenia zdalnego możliwość zakupu w 50% zniżce 1 wybranego szkolenia e-learningowego. Zobacz jakie to proste!

 1. Rejestrujesz się na szkolenie zdalne.
 2. Po odbytym szkoleniu wybierasz 1 szkolenie e-learningowe ERP (sugerujemy temat zbieżny z tematem szkolenia zdalnego)
 3. Rejestrujesz się na wybrany e-learning za pomocą rejestratora na stronie lub formularza, dodając w polu "Dodatkowe informacje" adnotację: elearning50% + dodatkowo (warunek konieczny) wysyłasz mail na adres: szkolenia.erp@comarch.pl z tym samym hasłem: elearning50% „elearning50%”

Uwaga: rejestracja na szkolenie w cenie zniżkowej jest dostępna dopiero po zakończonym szkoleniu zdalnym i potwierdzonej obecności na nim. Rabat 50% jest naliczany od kwoty stałej e-learningu, przy rozliczeniu końcowym (faktura). Promocja nie obejmuje pakietów szkoleniowych.

 Zapytaj o szczegóły

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33