E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów ...

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych


   Dostęp do materiału szkoleniowego przekazywany na 365 dni i za pośrednictwem Platformy E-Learningowej Comarch (czas naliczany w chwili nadania uprawnień dostępowych).

   Opis szkolenia

   Szkolenie kierowane jest do osób, które ukończyły szkolenie z E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem (także w wersji poprzedniej). Przeznaczone dla Klientów – użytkowników  pracujących z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach rozliczeniowo-księgowych). Polecane także Partnerom – firmom zajmującym się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera i zagadnień księgowych, mile widziana praktyczna znajomość Comarch ERP Optima.Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestnika z możliwościami tworzenia rozbudowanych schematów księgowych w Comarch ERP Optima Księga Handlowa. 

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu?

   Cel szkolenia: 

   • Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestnika z możliwościami tworzenia rozbudowanych schematów księgowych w Comarch ERP Optima Księga Handlowa.
   • Zawiera przykłady standardowych schematów i definiowania warunków niestandardowych – wykorzystujących bezpośrednie odwołania do bazy danych, zapytania SQL, czy funkcje serwerowe.
   • Obszerny materiał opisany jest nie tylko za pomocą teoretycznych wyjaśnień funkcjonalności programu, ale przede wszystkim poprzez filmy i przykłady. Użytkownik może równocześnie wykonywać pokazywane czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima, ucząc się w praktyce obsługi programu.

   Dzięki szkoleniu uczestnik :

   • nabędzie umiejętności sprawnego poruszania się w Comarch ERP Optima Księga Handlowa;
   • zdobędzie umiejętności modyfikacji schematów księgowych i rozszerzania ich funkcjonalności; 
   • zdiagnozuje i samodzielnie rozwiąże typowe problemy związane z pracą
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie?

   Profil uczestników:

   E-dostęp kierowany jest do osób, które ukończyły E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem. Przeznaczony dla Klientów – użytkowników pracujących z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach rozliczeniowo-księgowych). Polecany także Partnerom – firmom zajmującym się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość zagadnień księgowych i mile widziana praktyczna znajomość Comarch ERP Optima.

   Przygotowanie uczestników: 

   Niezbędny dostęp do Internetu i zainstalowana Comarch ERP Optima (wersja pełna lub demonstracyjna) z przykładowymi bazami.

   Czas trwania
   • szkolenie aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej).
   • Przewidywany czas przyswajania materiału to 8-16 godzin (pracy non-stop). 
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program

   Schematy księgowe – informacje ogólne

   • Nagłówek schematu księgowego
   • Elementy schematu księgowego
   • Szablony dekretacji dla kwot dodatkowych
   • Księgowanie schematem
   • Podgląd zapisu księgowego
   • Przygotowanie do budowy schematu
   • Sprawdzenie poprawności schematu
   • Logowanie operacji seryjnych

   Budowa schematu księgowego

   • Działanie schematu księgowego
   • Budowa schematu księgowego przy użyciu zaawansowanych opcji
    • Operator logiczny IN
    • Klauzula BETWEEN
    • Funkcja CASE
    • Funkcja systemowa ROUND
    • Funkcja systemowa DATEDD
    • Bezpośrednie odwołanie do pól w bazie danych
    • Zapytania SQL
    • Funkcje serwerowe
   • Automatyczne zakładanie kont walutowych w planie kont
   • Automatyczne przeksięgowanie kosztów na wynik finansowy
   • Zestawienie bilansowe

   Przykłady schematów księgowych

   • Jak zaksięgować faktury zaliczkowe i faktury finalne z poziomu modułu Comarch ERP Optima Faktury?
   • Jak zaksięgować faktury zaliczkowe i faktury finalne z poziomu Rejestru VAT?
   • Jak zaksięgować kwotę VAT-u z faktury zakupu na różne konta w zależności od daty wpłytu i daty rozliczenia dokumentu w deklaracji JPK_V7?
   • Jak zaksięgować kwotę netto z faktury zakupu na konto zapisane w formularzu kategorii?
   • Jak stworzyć wielowariantowy wzorzec do księgowania zakupów?
   • Jak rozliczyć zaliczki pracowników? 
   • Jak rozksięgować kwotę netto na konta kosztowe zespołu „4” i „5”?
   • Jak zaksięgować kwotę netto na konta zespołu „4” na podstawie konta zespołu „5”?
   • Jak zaksięgować dokumenty wewnętrzne: faktury wewnętrzne zakupu i faktury wewnętrzne sprzedaży związane z WNT (wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów)?
   • Jak w schemacie księgowym dokumentów z Rejestru VAT rozróżnić księgowanie dokumentów wystawionych na kontrahentów krajowych i zagranicznych?
   • Jak umieścić funkcję serwerową w polu z datą księgowania? (na przykładzie księgowania faktur za usługi transportowe)
   • Jak automatycznie zaksięgować dokument na konto kontrahenta gdzie pierwsza analityka to kod kontrahenta, a druga analityka to segment konta pobrany z kategorii dokumentu? 
   • Schemat księgowy umożliwiający automatyczne rozliczanie w module Kasa/Bank oraz Księgowość/Rozrachunki.
   • Jak zaksięgować dokumenty z Rejestru VAT lub z modułu Faktury w zależności od form płatności przypisanych na zakładce Kontrahent (w Rejestrze VAT) lub zakładce Płatności (w module Faktury)?
   • Jak zaksięgować różnicę pomiędzy obrotami MA konta VAT-u a VAT-em należnym z deklaracji JPK_V7?
   • Jak zaksięgować deklarację JPK_V7 w rozbiciu na poszczególne stawki VAT?
   • Jak stworzyć schemat dla raportów kasowo/bankowych, aby zapłaty korekt do faktur sprzedaży księgowały się na konto 201 i odpowiednio korekty dla faktur zakupu na konto 202?
   • 3Jak stworzyć schemat dla raportów kasowo/bankowych aby możliwe było księgowanie zarówno zapisów w walucie obcej jak i w walucie PLN?
   • Jak zaksięgować dokument kasowy na Kontrahenta Nieokreślonego, który powstał z paragonu (do którego została wystawiona faktura sprzedaży na kontrahenta ABC)?
   • Jak zaksięgować róznice kursowe?
   • Jak zaksięgować różnice kursowe od własnych środków na rachunku walutowym?
   • Jak zaksięgować wartość zakupu z dokumentów przeniesionych do Rejestru VAT sprzedaży z modułu Comarch ERP Optima Faktury?
   • Jak zaksięgować na osobne konta kwotę netto towarów i usług?
   • Jak w schemacie księgowym dla dokumentu WZ odwołać się do wartości atrybutu na pozycji dokumentu?
   • Jak zaksięgować dokument PZ w zależności od fragmentu numeru faktury, do której został utworzony?
   • Jak w opisie schematu do księgowania dokumentu WZ umieścić numer faktury, z którą powiązane jest WZ?
   • Jak zaksięgować płatność do faktury w Rejestrze VAT?
   • Jak zaksięgować zakup środka trwałego?
   • Jak zaksięgować odpis amortyzacyjny?
   • Jak wykorzystać atrybuty do przypisania odpowiedniego konta zespołu „5” na karcie środka trwałego?
   • Jak zaksięgować listę płac?
   • Jak w schemacie księgowania podzielić wynagrodzenia wg wydziałów, przy czym na jedną listę wchodzą pracownicy z kilku wydziałów?
   • Jak zaksięgować listę płac korygującą?

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie trzeciego stopnia trudności – zaawansowane. Szkolenie elektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, prezentowany jest za pomocą teoretycznych wyjaśnień funkcjonalności systemu, wzbogacony prezentacjami video, filmami instruktarzowymi, obrazami (zrzutami ekranu) i praktycznymi przykładami. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia. 

   Pobierz program

   Ścieżka rozwoju

   Polecamy e-szkolenia: 

   • E-Comarch ERP Analizy BI – Skuteczne podejmowanie decyzji;
   • E-Międzynarodowy obrót gospodarczy przy wykorzystywaniu Comarch ERP Optima. 

   Polecamy inne szkolenia z zakresu Comarch ERP Optima. Posiadamy odpowiedniki większości e-szkoleń 
   w wersji stacjonarnej. Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl


   Dodatkowe informacje

   Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.

   Dodatkowe informacje

   • Materiały: w formie elektronicznej.
   • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa/elektroniczna).
   • Test sprawdzający/Egzamin: testy sprawdzające w postaci quizów cząstkowych, pozwalających sprawdzić poziom przyswojonej wiedzy na bieżąco; brak egzaminu końcowego.

   ZWRÓĆ UWAGĘ

   Dostęp do szkolenia nadawany jest w ciągu 48 godzin roboczych. Dane dostępowe przekazywane są uczestnikowi szkolenia na adres mailowy podany przy rejestracji bądź przy zakupie w e-sklepie.  

   Interesują Cię inne programy z rodziny Comarch ERP ?
   Zapraszamy do zapoznania sie ze specyfikacją pozostałych systemów klasy ERP.
   Pytaj, pomagaj, udoskonalaj! Chcesz wiedzieć więcej?
   Zajrzyj na stronę Społeczności Comarch ERP i zarejestruj się w przestrzeni, gdzie Klienci Comarch ERP pomagają sobie wymieniając się wiedzą na temat systemów Comarch ERP!