Administrowanie bazami danych – platforma Oracle

Wsparcie sektorów w procesie zwalczania skutków pandemii COVID 19

 • Cele szkolenia

  Szkolenia dostarcza uczestnikom wiedzę na temat struktury serwera Oracle, zasad funkcjonowania i budowy instancji oraz organizacji danych w bazach. Celem szkolenia jest również przekazanie uczestnikom umiejętności z zakresu typowych czynności z zakresu administracji serwerami Oracle. Szczególnie istotne dla wszystkich administratorów jest poznanie architektury Multitenant i baz typu pluggable. Nowa architektura wprowadziła liczne zmiany w wielu aspektach administracji, w tym w zarządzaniu instancjami, strukturami fizycznymi, użytkownikami oraz rolami bazodanowymi. Po zakończeniu szkolenia uczestnik pozyska wiedzę na temat idei tworzenia kopi zapasowych i ich wykorzystywania w środowisku bazodanowym serwera Oracle Server 12c. Wiedza obejmować będzie tematy dotyczące rodzajów kopii zapasowych, sposobu ich wykonywania oraz wpływu wyboru rodzaju kopii na sposób jej odtwarzania. Wiedza dotyczyć będzie również aspektów procesu odtwarzania i potencjalnych problemów. Wiedza uzupełniona będzie również o zagadnienia z zakresu importu i eksportu danych w różnych trybach. W ramach szkolenie uczestnik posiądzie również umiejętność eksportowania i importowania wybranych obiektów bazy danych. W ramach szkolenia omówione zostaną możliwości serwera Oracle w zakresie obsługi archiwizacji i odtwarzania baz, z uwzględnieniem architektury Multitenant i pluggable databases.
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych, zarówno tych, którzy dopiero rozpoczynają pracę z serwerami Oracle, jak i do tych, którzy na takich systemach już pracują ale pragną poznać nowe funkcjonalności systemu Oracle. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.
 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość języka SQL (w zakresie omawianym na szkoleniu „SQL - język dostępu do bazy danych Oracle”).
 • Czas trwania

  80 godzin lekcyjnych
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Przegląd architektury Oracle
  Bazy danych i instancje
  Architektura multitenant
  Container databases
  Pluggable databases
  Różnice w zarządzaniu kontenerami w wersjach Enterprise i Standard
  Oracle Enterprise Manager Database Express
  Logiczne struktury przechowywania danych
  • Przestrzenie tabel
  • Bloki
  • Obszary
  • Segmenty
  Użytkownicy bazy
  • Baza danych a schematy
  • Schematy i ich obiekty
  • Schematy globalne i lokalne
  • Zarządzanie użytkownikami lokalnymi i globalnymi
  Logiczne struktury bazy danych
  • Tabele
  • Ograniczenia
  • Indeksy
  • Widoki
  • Profile
  • Sekwencje
  • Synonimy
  Fizyczne struktury przechowywania danych
  • Pliki danych
  • Pliki dziennika powtórzeń
  • Pliki sterujące
  • Archiwizowane pliki dziennika
  • Pliki parametrów inicjujących
  • Pliki alertów i dziennika śladu
  • Pliki kopii zapasowych
  • Oracle Managed Files
  • §  Pliki haseł
  • Pliki bazy w kontenerach Oracle 12c
  Struktury pamięci w ramach instancji
  • Obszar SGA
  • Obszar PGA
  • Obszar kodu wykonywalnego
  • Procesy drugoplanowe
  Uruchamianie i zamykanie instancji
  Otwieranie i zamykanie baz typu pluggable
  Tworzenie bazy danych
  Różnice w tworzeni baz non-PDB oraz PDB
  Parametry inicjalizacyjne
  • Binarny oraz tekstowy plik parametrów
  • Parametry podstawowe
  • Parametry zaawansowane
  • Parametry w bazach kontenerowych
  Wybieranie i aktualizacja danych (jak przetwarzane są polecenia SQL)
  Dynamiczne zarządzanie pamięcią SGA
  Zapewnianie spójności i współbieżności transakcji
  Zarządzanie strukturą bazy danych
  Przestrzenie tabel
  • Typy przestrzeni tabel
  • Architektura OFA (Optimal Flexible Architecture)
  • Przestrzeń tabel SYSTEM
  • Przestrzeń tabel SYSAUX
  • Przestrzeń tabel TEMP
  • Przestrzeń tabel UNDOTBS1
  • Przestrzeń tabel USERS
  • Przestrzeń tabel EXAMPLE
  • Zarządzanie przestrzeniami tabel
  • Zmiana rozmiaru przestrzeni tabel
  • Segmenty w przestrzeniach tabel
  Zarządzanie fizyczną strukturą bazy danych
  • Przenoszenie plików danych
  • Przenoszenie plików dziennika powtórzeń
  • Przenoszenie plików kontrolnych
  • Architektura Automatic Storage Management
  Zarządzanie przestrzenią dyskową
  • Problemy z wolną ilością miejsca w przestrzeni tabel
  • Zapewnienie miejsca dla segmentów tymczasowych
  • Problem z miejscem przestrzeni wycofania
  • Sfragmentowane przestrzenie tabel i segmenty
  • Lokalne zarządzanie przestrzeniami tabel
  • Wielkoplikowe przestrzenie tabel
  • Wykorzystanie indeksów
  Wycofywanie zmian
  • Spójność odczytu
  • Przywracanie

  Oracle Flashback

  • Flashback Query
  • Pakiet DBMS_FLASHBACK
  • Flashback Versions Query
  • Flashback Transaction Query
  • Flashback Table
  • Flashback Drop
  • Flashback Database
  Obsługa języków narodowych
  Oracle Scheduler i pakiet DBMS_SCHEDULER
  Oracle Net
  • Deskryptory połączeń
  • Usługi sieciowe
  • Procesy nasłuchujące
  • Oracle Net Configuration Assistant
  • Oracle Net Manager
  • Serwerowy proces nasłuchujący
  Kontrola użycia zasobów systemowych
  Zabezpieczenie systemu
  • Uprawnienia
  • Role
  • Zarządzanie dostępem do bazy
  • Zarządzanie profilami
  • Role lokalne i globalne
  • Przydzielanie uprawnień i ról do użytkowników lokalnych i globalnych
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  ·       zarządza środowiskiem baz danych,

  ·       zapewnia sprawne funkcjonowanie środowiska baz danych.

  ·       Instaluje i konfiguruje rozwiązania bazodanowe,

  ·       obsługuje bazy danych,

  ·       weryfikuje i zapewnia integralność danych,

  ·       definiuje i przydziela uprawnienia dostępowe,

  ·       zapewnia optymalną wydajność baz danych,

  ·       gwarantuje maksymalny czas bezawaryjnej pracy baz danych,

  ·       zapewnia bezpieczeństwo przechowywania i przetwarzania danych tworząc odpowiednie zabezpieczenia baz danych,

  ·       tworzy kopie bezpieczeństwa,

  ·       przywraca dostęp do danych i stabilność systemu w sytuacjach awaryjnych.
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  ·       Szkolenie: „Strojenie wydajnościowe Oracle SQL”

  ·       Szkolenie: „Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle”

  ·       http://www.oracle.com/pl/products/database/overview/index.html

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33