Angular 2 - framework aplikacji internetowych

 • Cele szkolenia

  Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników mechanizmów frameworka Angular 2 oraz utworzenie w jego trakcie aplikacji (SPA, RESTful) wraz z testami automatycznymi. Uczestnicy nabywają przede wszystkim umiejętność tworzenia dobrej architektury aplikacji oraz tworzenia reużywalnych komponentów (tworzenie aplikacji w trakcie warsztatów wraz z jej wersją produkcyjną jest drogą do nabycia praktycznych umiejętności w zakresie tytułowej technologii oraz jej praktycznego zastosowania).
  Szkolenie może być prowadzone (częściowo) techniką Test-driven development (TDD).

 • Profil słuchaczy

  Programiści aplikacji internetowych.

 • Wymagania wstępne

  Szkolenie Angular 2 dedykowanie jest dla programistów znających dobrze jakiś język programowania (np. JavaScript, Java czy PHP), którzy chcą poznać najnowsze narzędzie do budowy aplikacji internetowych działających po stronie przeglądarki - Angular 2.

 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. W trakcie szkolenia uczestnicy tworzą aplikację internetową, którą w końcowym etapie pokrywamy (częściowo) testami “unit” oraz “end-to-end”.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Jak działa angular 2

  • Komponenty
  • Dekoratory komponentów
  • Model aplikacji

  Budowanie aplikacji - webpack

  • Angular-cli
  • Konfiguracja
  • Kompilacja plików TypeScript
  • Kompilacja plików SASS

  Komponenty wbudowane

  • NgIf, NgSwitch, NgStyle, NgClass, NgFor, NgNonBindable

  Własne komponenty i dyrektywy

  • Wejście i wyjście
  • Wstrzykiwanie zależności
  • Style
  • Zdarzenia: OnInit, OnChanges, DoCheck
  • Zdarzenia: AfterContentInit, AfterViewInit
  • Zdarzenia: AfterContentChecked, AfterViewChecked

  Utworzenie prostej aplikacji w Angular 2

  • Utworzenie komponentu
  • Zasilenie komponentu danymi
  • Praca z kolekcją
  • Powielanie wierszy w widoku
  • Dodanie nowego produktu

  TypeScript

  • Wprowadzenie do TypeScript.
  • Silne typowanie
  • Klasy
  • Interfejsy
  • Import oraz eksport modułów
  • Adnotacje

  Formularze w Angular 2

  • Template driven form
  • Model driven form
  • Jak używać Controls i Control Groups
  • Utworzenie pierwszego formularza
  • Użycie FormBuilder, FormGroup oraz FormControl
  • Walidacja formularza
  • Nasłuchiwanie na zmianach
  • ngModel

  Struktura danych ( Observables )

  • Wprowadzenie do RxJS
  • Tworzenie obiektu Observable
  • Łączenie zdarzeń z wielu różnych obiektów Observable
  • Przetwarzanie danych obiektów Observable

  Komunikacja z serwerem

  • HTTP
  • angular/http API

  Routing

  • Jak działa ruting w aplikacji Angular 2
  • Utworzenie prostego rutingu
  • Strategie rutingu
  • Parametry rutingu
  • Zagnieżdżanie rutingu

  Utworzenie aplikacji (SPA)

  • Jak powinna wyglądać architektura aplikacji
  • Pobranie danych z serwera
  • Wyświetlenie listy produktów
  • Usuwanie produktu
  • Dodawanie produktu
  • Edycja produktu

  Testy “End to End”:

  • Instalacja i konfiguracja
  • Wprowadzenie do narzędzia Protractor
  • Testowanie formularza
  • Testowanie dodawania oraz usuwania produktu
  • Debugowanie testów
  • Logowanie błędów

  Testy “Unit”:

  • Instalacja i konfiguracja
  • Wprowadzenie do narzędzia Karma
  • Mockowanie API
  • Testowanie komponentu
  • Testowanie serwisu
  • Testowanie filtra

  Debagowanie aplikacji
  Przygotowanie wersji produkcyjnej aplikacji

 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  •  JavaScript - szkolenie zaawansowane

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

nowość
Angular 2 - framework aplikacji internetowych Biznes i informatyka Inne Łódź 3 dni
2019-05-08
Netto:1900.00zł
Brutto:2337.00zł
nowość
Angular 2 - framework aplikacji internetowych Biznes i informatyka Inne Warszawa 3 dni
2019-06-03
Netto:1900.00zł
Brutto:2337.00zł
nowość
Angular 2 - framework aplikacji internetowych Biznes i informatyka Inne Kraków 3 dni
2019-06-17
Netto:1900.00zł
Brutto:2337.00zł
nowość
Angular 2 - framework aplikacji internetowych Biznes i informatyka Inne Wrocław 3 dni
2019-07-08
Netto:1900.00zł
Brutto:2337.00zł
nowość
Angular 2 - framework aplikacji internetowych Biznes i informatyka Inne Poznań 3 dni
2019-07-24
Netto:1900.00zł
Brutto:2337.00zł
nowość
Angular 2 - framework aplikacji internetowych Biznes i informatyka Inne Poznań 3 dni
2019-07-29
Netto:1900.00zł
Brutto:2337.00zł
Strona 1 z 3

Podobne szkolenia

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33