Angular 2 - framework aplikacji internetowych

 • Cele szkolenia

  Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników mechanizmów frameworka Angular 2 oraz utworzenie w jego trakcie aplikacji (SPA, RESTful) wraz z testami automatycznymi. Uczestnicy nabywają przede wszystkim umiejętność tworzenia dobrej architektury aplikacji oraz tworzenia reużywalnych komponentów (tworzenie aplikacji w trakcie warsztatów wraz z jej wersją produkcyjną jest drogą do nabycia praktycznych umiejętności w zakresie tytułowej technologii oraz jej praktycznego zastosowania).
  Szkolenie może być prowadzone (częściowo) techniką Test-driven development (TDD).

 • Profil słuchaczy

  Programiści aplikacji internetowych.

 • Wymagania wstępne

  Szkolenie Angular 2 dedykowanie jest dla programistów znających dobrze jakiś język programowania (np. JavaScript, Java czy PHP), którzy chcą poznać najnowsze narzędzie do budowy aplikacji internetowych działających po stronie przeglądarki - Angular 2.

 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. W trakcie szkolenia uczestnicy tworzą aplikację internetową, którą w końcowym etapie pokrywamy (częściowo) testami “unit” oraz “end-to-end”.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Jak działa angular 2

  • Komponenty
  • Dekoratory komponentów
  • Model aplikacji

  Budowanie aplikacji - webpack

  • Angular-cli
  • Konfiguracja
  • Kompilacja plików TypeScript
  • Kompilacja plików SASS

  Komponenty wbudowane

  • NgIf, NgSwitch, NgStyle, NgClass, NgFor, NgNonBindable

  Własne komponenty i dyrektywy

  • Wejście i wyjście
  • Wstrzykiwanie zależności
  • Style
  • Zdarzenia: OnInit, OnChanges, DoCheck
  • Zdarzenia: AfterContentInit, AfterViewInit
  • Zdarzenia: AfterContentChecked, AfterViewChecked

  Utworzenie prostej aplikacji w Angular 2

  • Utworzenie komponentu
  • Zasilenie komponentu danymi
  • Praca z kolekcją
  • Powielanie wierszy w widoku
  • Dodanie nowego produktu

  TypeScript

  • Wprowadzenie do TypeScript.
  • Silne typowanie
  • Klasy
  • Interfejsy
  • Import oraz eksport modułów
  • Adnotacje

  Formularze w Angular 2

  • Template driven form
  • Model driven form
  • Jak używać Controls i Control Groups
  • Utworzenie pierwszego formularza
  • Użycie FormBuilder, FormGroup oraz FormControl
  • Walidacja formularza
  • Nasłuchiwanie na zmianach
  • ngModel

  Struktura danych ( Observables )

  • Wprowadzenie do RxJS
  • Tworzenie obiektu Observable
  • Łączenie zdarzeń z wielu różnych obiektów Observable
  • Przetwarzanie danych obiektów Observable

  Komunikacja z serwerem

  • HTTP
  • angular/http API

  Routing

  • Jak działa ruting w aplikacji Angular 2
  • Utworzenie prostego rutingu
  • Strategie rutingu
  • Parametry rutingu
  • Zagnieżdżanie rutingu

  Utworzenie aplikacji (SPA)

  • Jak powinna wyglądać architektura aplikacji
  • Pobranie danych z serwera
  • Wyświetlenie listy produktów
  • Usuwanie produktu
  • Dodawanie produktu
  • Edycja produktu

  Testy “End to End”:

  • Instalacja i konfiguracja
  • Wprowadzenie do narzędzia Protractor
  • Testowanie formularza
  • Testowanie dodawania oraz usuwania produktu
  • Debugowanie testów
  • Logowanie błędów

  Testy “Unit”:

  • Instalacja i konfiguracja
  • Wprowadzenie do narzędzia Karma
  • Mockowanie API
  • Testowanie komponentu
  • Testowanie serwisu
  • Testowanie filtra

  Debagowanie aplikacji
  Przygotowanie wersji produkcyjnej aplikacji

 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  •  JavaScript - szkolenie zaawansowane

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Programowanie reaktywne – kurs podstawowy

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat reaktywnego programowania na podstawie budowania aplikacji w oparciu o bibliotekę RxJS. Uczestnicy poznają różnicę między podejściem imperatywnym i reaktywnym i zrozumieją wady i zalety każdego z nich. Po ukończeniu szkolenia będą w stanie samodzielnie implementować reaktywne struktury i będą wiedzieć w których miejscach aplikacji takie podejście może bardzo poprawić działanie aplikacji.

JavaScript – podstawy tworzenia stron internetowych

Kurs ten przeznaczony jest dla programistów, webmasterów i projektantów stron WWW, którzy chcą projektować witryny internetowe wzbogacone o treści generowane dynamicznie w nowoczesnych technologiach.

JavaScript – wzorce projektowe

Szkolenie jest przeznaczone dla programistów tworzących zaawansowane rozwiązania dla stron internetowych oraz interfejsy webowe aplikacji

JavaScript – zaawansowane tworzenie aplikacji internetowych

JavaScript – zaawansowane tworzenie aplikacji internetowych

Architektura aplikacji webowych - JavaScript, Node.js, REST, Angular, MongoDB

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą poznać kompletny stos technologicznych bazujący na języku JavaScript.

Angular 2 - framework aplikacji internetowych

Programiści aplikacji internetowych.

Node.js - kurs podstawowy (dla programistów front-end)

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy osobom, które do tej pory pracowały tylko we frontendzie, na temat tego w jaki sposób język programowania z którym mają do czynienia na co dzień (JavaScript) może zostać użyty na serwerze. Uczestnicy poznają środowisko, zrozumieją jego mechanikę oraz nauczą się pisać proste aplikacje po stronie serwera. Dzięki praktycznym ćwiczeniom nauczą się pracy z bazami danych oraz zarządzania kolejkami asynchronicznych funkcji.

JavaScript - wstęp do programowania (kurs dla nieprogramistów)

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników podstaw programowania w języku JavaScript. Jest to kurs dla osób, które dopiero chcą zacząć swoją przygodę z programowaniem. Uczestnicy poznają podstawy programowania takie jak instrukcje warunkowe, zmienne czy pętle, zrozumieją na czym polegają różne podejścia programistyczne i dostaną szereg narzędzi pozwalających na późniejszy samodzielny rozwój.

JavaScript – testowanie kodu

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników w jaki sposób pisać testowalny kod i jak pisać testy jednostkowe pod niego. Uczestnicy dowiedzą się czym jest podejście typu Test-Driven Development (TDD), Behaviour Driven Development (BDD) oraz jakie są wady i zalety podejść tego typu.

TypeScript – warsztaty praktyczny

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat języka TypeScript. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób mogą polepszyć jakość kodu dodając do niego typy, również w postaci skomplikowanych struktur. Nauczą się również korzystać featurów, które udostępnia TypeScript - nauczą się np. w jaki sposób pisać dekoratory klas, metod oraz pól. Dzięki temu szkoleniu Dzięki temu szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć w jaki sposób zaadoptować techniki znane z klasycznych języków programowania takich jak Java czy C# do pisania aplikacji frontendowych.

Angular 2 – kurs zaawansowany

Na szkoleniu poznasz bardzo popularny sposób zarządzania stanem aplikacji Redux - poprawisz w ten sposób wydajność oraz skalowalność aplikacji.

Nowoczesny JavaScript – warsztaty praktyczne

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33