Nowoczesny JavaScript – warsztaty praktyczne

 • Cele szkolenia

  Głównym celem szkolenia jest dokładne poznanie nowoczesnego języka JavaScript (także TypeScript), łączącego wiele paradygmatów języków programowania, posiadający różnorodność zastosowań (funkcyjny vs obiektowy, statycznym vs dynamiczny, kompilowany vs interpretowany i in.). Podczas szkolenia przedstawione zostanie zastosowanie nowych elementów języka na wielu praktycznych przykładach: serwerowych aplikacji tworzonych w Node.js, klienckich aplikacji tworzonych w Angular oraz React.js, architektury Flux, programowania asynchronicznego oraz reaktywnego. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną kluczowe elementy programowania funkcyjnego oraz korzyści wynikające z jego zastosowania.
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób, które nigdy nie programowały w języku JavaScript, jak również dla osób już pracujących z nowoczesnym językiem JavaScript ale chcących ugruntować swoją wiedzę oraz poznać zaawansowane techniki programowania.
 • Wymagania wstępne

  Wymagane jest praktyczne doświadczenie z dowolnym językiem programowania (optymalnie obiektowym lub dynamicznym).
 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych.
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  ES5
  • Historia JavaScript
  • Typy prymitywne, operatory
  • Obiekty, tablice
  • Sterowanie przepływem programu, obsługa błędów
  • Funkcja, działanie this oraz arguments
  • Prototypowe dziedziczenie
  ES6 (ES2015)
  • Proces projektowania JavaScript
  • Składowe ES6, transkompilacja kodu, polyfills
  • Domyślne wartości argumentów
  • Object Literal Extensions
  • Template Literals
  • Let,const
  • Spread / rest operator
  • Destructuring
  • Iteratory, generatory
  • Moduły, klasy
  Nowe elementy JavaScript (ES2016, ES2017, ES2018, …)
  • Spread / rest operator dla obiektów
  • Async / await
  • Asynchroniczne iteratory / generatory
  TypeScript
  • Opcjonalna typowalność
  • Funkcje
  • Interfejsy
  • Intersection & Union Types
  • Nullable Types
  • String literal types
  • Discriminated unions
  • Klasy
  • Typy generyczne
  • Pliki deklaracyjne
  • Dekoratory
  • Typowanie strukturalne (duck typing)
  Programowanie funkcyjne
  • Imperatywne vs deklaratywne programowanie
  • Obiektowa vs funkcyjna organizacja kodu
  • Funkcje wyższego rzędu (higher-order function), first class function
  • Leniwa ewaluacja (lazy evaluation), sekwencje vs kolekcje
  • Programowanie niezmiennicze (immutable)
  • Algebraiczne typu danych, rekordy
  • Dopasowanie do wzorca (pattern matching)
  • Efekty uboczne (side effects), czyste funkcje
  • Opcjonalne typy danych
  Programowanie asynchroniczne oraz reaktywne
  • Wywołania zwrotne (callbacks), continuation-passing style, async.js
  • Promise, async/await
  • Observable
  • Programowanie reaktywne z wykorzystaniem RxJS
  • Asynchroniczne iteratory/generatory
  Wybrane elementy Node.js, Angular, React.js
 • Umiejętności

  Uczestnicy kursu po jego zakończeniu będą posiadali szczegółową wiedzę dotyczącą języka JavaScript i TypeScript oraz poznają zaawansowane techniki programowania.
 • Ścieżka rozwoju

  Kolejnym zalecanym szkoleniem jest „Architektura aplikacji webowych - JavaScript, Node.js, REST, SPA", dzięki któremu uczestnicy zbudują aplikację w pełni bazującą na stosie technologicznym JavaScript.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Strona 1 z 2

Podobne szkolenia

Programowanie reaktywne – kurs podstawowy

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat reaktywnego programowania na podstawie budowania aplikacji w oparciu o bibliotekę RxJS. Uczestnicy poznają różnicę między podejściem imperatywnym i reaktywnym i zrozumieją wady i zalety każdego z nich. Po ukończeniu szkolenia będą w stanie samodzielnie implementować reaktywne struktury i będą wiedzieć w których miejscach aplikacji takie podejście może bardzo poprawić działanie aplikacji.

JavaScript – podstawy tworzenia stron internetowych

Kurs ten przeznaczony jest dla programistów, webmasterów i projektantów stron WWW, którzy chcą projektować witryny internetowe wzbogacone o treści generowane dynamicznie w nowoczesnych technologiach.

JavaScript – wzorce projektowe

Szkolenie jest przeznaczone dla programistów tworzących zaawansowane rozwiązania dla stron internetowych oraz interfejsy webowe aplikacji

JavaScript – zaawansowane tworzenie aplikacji internetowych

JavaScript – zaawansowane tworzenie aplikacji internetowych

Architektura aplikacji webowych - JavaScript, Node.js, REST, Angular, MongoDB

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą poznać kompletny stos technologicznych bazujący na języku JavaScript.

Angular 2 - framework aplikacji internetowych

Programiści aplikacji internetowych.

Node.js - kurs podstawowy (dla programistów front-end)

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy osobom, które do tej pory pracowały tylko we frontendzie, na temat tego w jaki sposób język programowania z którym mają do czynienia na co dzień (JavaScript) może zostać użyty na serwerze. Uczestnicy poznają środowisko, zrozumieją jego mechanikę oraz nauczą się pisać proste aplikacje po stronie serwera. Dzięki praktycznym ćwiczeniom nauczą się pracy z bazami danych oraz zarządzania kolejkami asynchronicznych funkcji.

JavaScript - wstęp do programowania (kurs dla nieprogramistów)

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników podstaw programowania w języku JavaScript. Jest to kurs dla osób, które dopiero chcą zacząć swoją przygodę z programowaniem. Uczestnicy poznają podstawy programowania takie jak instrukcje warunkowe, zmienne czy pętle, zrozumieją na czym polegają różne podejścia programistyczne i dostaną szereg narzędzi pozwalających na późniejszy samodzielny rozwój.

JavaScript – testowanie kodu

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników w jaki sposób pisać testowalny kod i jak pisać testy jednostkowe pod niego. Uczestnicy dowiedzą się czym jest podejście typu Test-Driven Development (TDD), Behaviour Driven Development (BDD) oraz jakie są wady i zalety podejść tego typu.

TypeScript – warsztaty praktyczny

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat języka TypeScript. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób mogą polepszyć jakość kodu dodając do niego typy, również w postaci skomplikowanych struktur. Nauczą się również korzystać featurów, które udostępnia TypeScript - nauczą się np. w jaki sposób pisać dekoratory klas, metod oraz pól. Dzięki temu szkoleniu Dzięki temu szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć w jaki sposób zaadoptować techniki znane z klasycznych języków programowania takich jak Java czy C# do pisania aplikacji frontendowych.

Angular 2 – kurs zaawansowany

Na szkoleniu poznasz bardzo popularny sposób zarządzania stanem aplikacji Redux - poprawisz w ten sposób wydajność oraz skalowalność aplikacji.

Nowoczesny JavaScript – warsztaty praktyczne

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33