Nowoczesny JavaScript - warsztat praktyczny

 • Cele szkolenia

  Głównym celem szkolenia jest dokładne poznanie nowoczesnego języka JavaScript (także TypeScript), łączącego wiele paradygmatów języków programowania, posiadający różnorodność zastosowań (funkcyjny vs obiektowy, statycznym vs dynamiczny, kompilowany vs interpretowany i in.). Podczas szkolenia przedstawione zostanie zastosowanie nowych elementów języka na wielu praktycznych przykładach: serwerowych aplikacji tworzonych w Node.js, klienckich aplikacji tworzonych w Angular oraz React.js, architektury Flux, programowania asynchronicznego oraz reaktywnego. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną kluczowe elementy programowania funkcyjnego oraz korzyści wynikające z jego zastosowania.
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób, które nigdy nie programowały w języku JavaScript, jak również dla osób już pracujących z nowoczesnym językiem JavaScript ale chcących ugruntować swoją wiedzę oraz poznać zaawansowane techniki programowania.
 • Wymagania wstępne

  Wymagane jest praktyczne doświadczenie z dowolnym językiem programowania (optymalnie obiektowym lub dynamicznym).
 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych.
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  ES5
  • Historia JavaScript
  • Typy prymitywne, operatory
  • Obiekty, tablice
  • Sterowanie przepływem programu, obsługa błędów
  • Funkcja, działanie this oraz arguments
  • Prototypowe dziedziczenie
  ES6 (ES2015)
  • Proces projektowania JavaScript
  • Składowe ES6, transkompilacja kodu, polyfills
  • Domyślne wartości argumentów
  • Object Literal Extensions
  • Template Literals
  • Let,const
  • Spread / rest operator
  • Destructuring
  • Iteratory, generatory
  • Moduły, klasy
  Nowe elementy JavaScript (ES2016, ES2017, ES2018, …)
  • Spread / rest operator dla obiektów
  • Async / await
  • Asynchroniczne iteratory / generatory
  TypeScript
  • Opcjonalna typowalność
  • Funkcje
  • Interfejsy
  • Intersection & Union Types
  • Nullable Types
  • String literal types
  • Discriminated unions
  • Klasy
  • Typy generyczne
  • Pliki deklaracyjne
  • Dekoratory
  • Typowanie strukturalne (duck typing)
  Programowanie funkcyjne
  • Imperatywne vs deklaratywne programowanie
  • Obiektowa vs funkcyjna organizacja kodu
  • Funkcje wyższego rzędu (higher-order function), first class function
  • Leniwa ewaluacja (lazy evaluation), sekwencje vs kolekcje
  • Programowanie niezmiennicze (immutable)
  • Algebraiczne typu danych, rekordy
  • Dopasowanie do wzorca (pattern matching)
  • Efekty uboczne (side effects), czyste funkcje
  • Opcjonalne typy danych
  Programowanie asynchroniczne oraz reaktywne
  • Wywołania zwrotne (callbacks), continuation-passing style, async.js
  • Promise, async/await
  • Observable
  • Programowanie reaktywne z wykorzystaniem RxJS
  • Asynchroniczne iteratory/generatory
  Wybrane elementy Node.js, Angular, React.js
 • Umiejętności

  Uczestnicy kursu po jego zakończeniu będą posiadali szczegółową wiedzę dotyczącą języka JavaScript i TypeScript oraz poznają zaawansowane techniki programowania.
 • Ścieżka rozwoju

  Kolejnym zalecanym szkoleniem jest „Architektura aplikacji webowych - JavaScript, Node.js, REST, SPA", dzięki któremu uczestnicy zbudują aplikację w pełni bazującą na stosie technologicznym JavaScript.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne
Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33