Programowanie w języku Kotlin – kurs podstawowy

 • Cele szkolenia

  Szkolenie ma na celu zaznajomienie słuchaczy z językiem Kotlin.
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla programistów, którzy posługują się biegle dowolnym językiem obiektowym. Szczególnie przydatne może się okazać programistom aplikacji mobilnych, back-end developerów, projektantom aplikacji mobilnych i webowych.
 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymaga się wiedzy z zakresu programowania obiektowego, języków obiektowych.
 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych.
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Wprowadzenie do Kotlina
  ▪ Podstawy składni: deklarowanie zmiennych, stałych, funkcji
  ▪ String templates
  ▪ Klasy i propercje, tworzenie własnych getterów i setterów
  ▪ Enum, wyrażenia "when", "if"
  ▪ Pętle "while", "for", "for" dla zakresów, iteracja po kolekcjach
  ▪ Wyjątki w Kotlinie, "try" jako wyrażenie
  Funkcje w Kotlinie
  ▪ Argumenty domyślne, z nazwą, varargs
  ▪ Extension functions
  ▪ Extension properties
  Klasy, obiekty i interfejsy
  ▪ Definiowanie klas i interfejsów
  ▪ Modyfikatory open, final, abstract
  ▪ Zakresy dostępności: public, internal, protected
  ▪ Definiowanie ograniczonych hierarchii: sealed class
  ▪ Konstruktory i bloki inicjalizacyjne
  ▪ Data class
  ▪ Delegacja implementacji
  ▪ Companion object, singletony
  ▪ Aliasy dla typów
  Programowanie funkcyjne w Kotlinie
  ▪ Wyrażenia lambda
  ▪ Operacje na kolekcjach: "filter", "map", "all", "any", "count", "find"
  ▪ Grupowanie danych w kolekcjach
  ▪ "flatMap"
  ▪ Sekwencje
  ▪ Operacje na obiektach z "with", "apply", "let", "use"
  System typów w Kotlinie
  ▪ Nullability, bezpieczne operacje na obiektach, które mogą być nullem
  ▪ Typy podstawowe, Unit, Any, Nothing
  ▪ Kolekcje modyfikowalne
  Operatory
  ▪ Przeładowanie operatorów
  ▪ Dekompozycja obiektu
  ▪ Delegowane propercje
  Higher-order functions
  ▪ Funkcje jako obiekty
  ▪ Wykorzystanie inline do optymalizacji lambd
  ▪ Kontrola przepływu danych w lambdach
  Generics
  ▪ Generyczne funkcje, propercje i klasy
  ▪ Wymazywanie i zatrzymywanie typu generycznego w runtime na przykładzie startowania Activity
  ▪ Variance: czyli co znaczy "in" i "out" w typach generycznych
  Coroutines
  ▪ CoroutineScope, CoroutineContext, Dispatcher, Job
  ▪ Funkcje suspend
  ▪ Zarządzanie coroutines: oczekiwanie na wykonanie, anulowanie, timeouty, zmiana wątku
  ▪ Kompozycja zadań: wywołania równoległe, szeregowe, leniwe
  Dagger 2
  ▪ Wprowadzenie do dependency injection
  ▪ Component, Module oraz wstrzykiwanie zależności
  ▪ Użycie Dagger Android do integracji Daggera z komponentami aplikacji androidowej
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:
  ▪ Pisać aplikacje z wykorzystaniem języka Kotlin
  ▪ Stosować paradygmat programowania funkcyjnego do przetwarzania danych w języku Kotlin
  ▪ Programować wielowątkowo z wykorzystaniem coroutines
  ▪ Wykorzystywać kod napisany w Kotlinie w aplikacji Javowej
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:
  ▪ kurs programowania pod Android
  ▪ kurs programowania w Spring z użyciem Kotlina

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33