Szkolenia MS Project

Microsoft Project – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z Microsoft Project . Szczególnie kurs jest polecany osobom realizującym złożone harmonogramy, zajmującym się planowanie i zarządzaniem zasobami. Nie jest wymagana znajomość metodyk zarządzania projektami, bowiem we wstępie do szkolenia przedstawione są podstawowe definicje związane z tym zagadnieniem.

Microsoft Project – kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które znają podstawy obsługi Microsoft Project i chcą rozszerzyć swój zasób wiedzy o zaawansowane funkcjonalności tego oprogramowania. Szczególnie kurs jest polecany osobom realizującym złożone harmonogramy, zajmującym się planowanie i zarządzaniem zasobami lub analizą danych projektowych.

Microsoft Project  – kurs średnio zaawansowany  

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z Microsoft Project lub miały z programem niewielką styczność. Szczególnie kurs jest polecany osobom realizującym złożone harmonogramy, zajmującym się planowaniem i zarządzaniem zasobami. Nie jest wymagana znajomość metodyk zarządzania projektami, bowiem we wstępie do szkolenia przedstawione są podstawowe definicje związane z tym zagadnieniem.

Microsoft Project – kurs przekrojowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z Microsoft Project lub miały z programem niewielką styczność. Szczególnie kurs jest polecany osobom realizującym złożone harmonogramy, zajmującym się planowaniem i zarządzaniem zasobami. Nie jest wymagana znajomość metodyk zarządzania projektami, bowiem we wstępie do szkolenia przedstawione są podstawowe definicje związane z tym zagadnieniem.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33