Microsoft Project – kurs podstawowy

Szkolenie dostępne także w opcji ZDALNE

 • Cele szkolenia

  Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę na temat podstawowych funkcji Microsoft Project oraz pozna ich wykorzystanie w praktyce. Każdy uczestnik posiądzie umiejętność wprowadzania podstawowych harmonogramów, zarządzania zasobami oraz zdobędzie wstępne informacje na temat planowania kosztów i zarządzania zmianami. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera będzie potrafił tworzyć graficzne wizualizacje danych oraz korzystać z bogatych parametrów harmonogramowania. Specjalnie dobrane ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki wykorzystaniu najważniejszych funkcji Microsoft Project. Ćwiczenia skonstruowane są w ten sposób, by maksymalnie usprawnić utrwalenie nabytej w trakcie szkolenia wiedzy. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie pracować w programie Microsoft Project wykorzystując poznane na szkoleniu funkcjonalności programu.

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z Microsoft Project. Szczególnie kurs jest polecany osobom realizującym złożone harmonogramy, zajmującym się planowanie i zarządzaniem zasobami. Nie jest wymagana znajomość metodyk zarządzania projektami, bowiem we wstępie do szkolenia przedstawione są podstawowe definicje związane z tym zagadnieniem.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość środowiska Windows i swobodne korzystanie z aplikacji biurowych typu Microsoft Office.

 • Czas trwania

  2 dni po 8 godzin lekcyjnych.

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Ćwiczenia są realizowane w postaci całościowych projektów, które pozwalają na zapoznanie się z pełnym procesem zarządzania projektem.  Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Project.

  Szkolenia realizowane są w dwóch formach:
  • Kursy stacjonarne: w pracowni komputerowej.
  • Kursy zdalne: szkolenia w formule distance learning dające możliwość uczestnictwa w kursie z dowolnego miejsca, w którym uczestnik korzysta z komputera z dostępem do internetu, mikrofonem i kamerą.

  Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące konkretnego tematu zostaną przekazane przez opiekuna handlowego (szkolenia@comarch.pl). Terminy szkoleń realizowanych w tej formule oznaczone są w wyszukiwarce kursów ikoną „ZDALNE”.

  Kursy w formule distance learning realizujemy również w grupach zamkniętych.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Wstęp do zarządzania projektami

  • Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z zarządzeniem projektem
  • Główne zasady tworzenie projektów
  • Model trójkąta w zarządzaniu projektami

  Podstawowe wiadomości dotyczące korzystania z Microsoft Project

  • Charakterystyka aplikacji
  • Budowa interfejsu
  • Widok Backstage
  • Korzystanie z pomocy
  • Właściwości pliku
  • Informacje o aplikacji
  • Zapisywanie, otwieranie i wyszukiwanie projektu

  Metryka projektu

  • Czas trwania projektu
  • Daty projektu i data stanu
  • Zasady tworzenia harmonogramów

  Widoki w Microsoft Project

  • Widoki standardowe
  • Zastosowanie widoków
  • Składowe widoku
  • Tabela jako element wiodący
  • Operacje na kolumnach
  • Omówienie najważniejszych widoków
  • Filtrowanie
  • Grupowanie danych

  Tworzenie harmonogramu

  • Wstawianie zadania do projektu
  • Czas trwania zadania
  • Edycja zadań w harmonogramie
  • Informacje o zadaniu
  • Planowanie „ręczne”

  Zależności pomiędzy zadaniami

  • Współzależność zadań
  • Wyprzedzenie i zwłoka
  • Ograniczenia zadań

  Zadania cykliczne

  • Ustawienia zadań
  • Zastosowanie zadań cyklicznych

  Kamienie milowe

  • Zasady używania kamieni milowych
  • Wstawianie kamieni milowych
  • Kontrola kamieni milowych

  Struktura projektu

  • WBS – zasady konstrukcji
  • Zadania sumaryczne – wizualizacja na wykresach
  • Fazy niezależne

  Harmonogramy złożone

  • Kiedy tworzyć harmonogramy złożone
  • Zasady działania harmonogramów złożonych
  • Struktura harmonogramów

  Ścieżka krytyczna

  • Zadania krytyczne
  • Przyczyny powstawania ścieżki krytycznej
  • Formatowanie ścieżki krytycznej

  Zarządzanie zasobami

  • Definicja zasobów
  • Rodzaje zasobów
  • Przydzielanie zasobów
  • Równanie pracy
  • Nakłady pracy
  • Przeciążenia zasobów
  • Metody walki z przeciążeniem zasobów
  • Terminarze zespołowe

  Koszty projektu

  • Stawki zasobów
  • Koszty stałe
  • Jak są obliczane koszty

  Realizacja projektu

  • Plan bazowy
  • Metody realizacji zadań
  • Analiza stanu realizacji projektu
  • Wstęp do analizy finansowej

  Widoki niestandardowe w Microsoft Project

  • Tworzenie widoku
  • Podgląd widoku

  Raporty

  • Podstawowe zestawienia raportów
  • Wydruki raportów

  Opcje drukowania tekstu

  • Nagłówek i stopka,
  • Legenda.

  Nowe wielokrotne osie czasu i paski postępu zadań
  Nowe pole Powiedz mi co chcesz zrobić

  • Umiejętności

   Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

   • Utworzyć projekt
   • Posługiwać się widokami, tabelami, formularzami
   • Formatować dane
   • Tworzyć harmonogramy
   • Zarządzać zadaniami
   • Zarządzać zasobami
   • Zarządzać kosztami
   • Realizować projekt zgodnie z zaplanowanym harmonogramem
   • Korzystać z raportów
  • Ścieżka rozwoju

   Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem Microsoft Project w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem, nie obejmuje jednak zaawansowanych funkcji programu.

   W celu dalszego kształcenia umiejętności z zakresu Microsoft Project rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):

   • Microsoft Project  – kurs zaawansowany

   Proponujemy również cykl szkoleń związanych z metodologią zarządzania projektami według PMI:

   • Wstęp do zarządzania projektami
   • Zarządzanie projektami - harmonogramowanie
   • Zarządzanie projektami - czas, koszt i zakres projektu
   • Zarządzanie projektami – ryzyko i jakość w projektach
   • Zarządzanie projektami – komunikacja w projekcie

    

    

    

    

    

    

    

  Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

  Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
  Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

  Najbliższe szkolenia

  Podobne tematy

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  31-864 Kraków

  ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33