Microsoft Project - kurs podstawowy


Szkolenie w formie zdalnej i stacjonarnej

Opis szkolenia

Szkolenie po zakończeniu którego każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie pracować w programie Microsoft Project wykorzystując poznane na szkoleniu funkcjonalności programu.

Poznaj program szkolenia

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę na temat podstawowych funkcji Microsoft Project oraz pozna ich wykorzystanie w praktyce. Każdy uczestnik posiądzie umiejętność wprowadzania podstawowych harmonogramów, zarządzania zasobami oraz zdobędzie wstępne informacje na temat planowania kosztów i zarządzania zmianami. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera będzie potrafił tworzyć graficzne wizualizacje danych oraz korzystać z bogatych parametrów harmonogramowania. Specjalnie dobrane ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki wykorzystaniu najważniejszych funkcji Microsoft Project. Ćwiczenia skonstruowane są w ten sposób, by maksymalnie usprawnić utrwalenie nabytej w trakcie szkolenia wiedzy. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie pracować w programie Microsoft Project wykorzystując poznane na szkoleniu funkcjonalności programu.

  Umiejętności

  Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

  • Samodzielnie tworzyć projekty
  • Posługiwać się widokami, tabelami, formularzami
  • Formatować dane
  • Tworzyć harmonogramy
  • Zarządzać zadaniami
  • Zarządzać zasobami
  • Zarządzać kosztami
  • Realizować projekt zgodnie z zaplanowanym harmonogramem
  • Korzystać z raportów.
 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z Microsoft Project. Szczególnie kurs jest polecany osobom realizującym złożone harmonogramy, zajmującym się planowanie i zarządzaniem zasobami. Nie jest wymagana znajomość metodyk zarządzania projektami, bowiem we wstępie do szkolenia przedstawione są podstawowe definicje związane z tym zagadnieniem.

  Przygotowanie uczestników

  Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość środowiska Windows i swobodne korzystanie z aplikacji biurowych typu Microsoft Office.

 5. Czas trwania
 6. Przed nami:

  • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
 7. Szczegółowy program szkolenia
 8. Szczegółowy program szkolenia

  Wstęp do zarządzania projektami

  • Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z zarządzeniem projektem
  • Główne zasady tworzenie projektów
  • Model trójkąta w zarządzaniu projektami

  Podstawowe wiadomości dotyczące korzystania z Microsoft Project

  • Charakterystyka aplikacji
  • Budowa interfejsu
  • Widok Backstage
  • Korzystanie z pomocy
  • Właściwości pliku
  • Informacje o aplikacji
  • Zapisywanie, otwieranie i wyszukiwanie projektu

  Metryka projektu

  • Czas trwania projektu
  • Daty projektu i data stanu
  • Zasady tworzenia harmonogramów

  Widoki w Microsoft Project

  • Widoki standardowe
  • Zastosowanie widoków
  • Składowe widoku
  • Tabela jako element wiodący
  • Operacje na kolumnach
  • Omówienie najważniejszych widoków
  • Filtrowanie
  • Grupowanie danych

  Tworzenie harmonogramu

  • Wstawianie zadania do projektu
  • Czas trwania zadania
  • Edycja zadań w harmonogramie
  • Informacje o zadaniu
  • Planowanie „ręczne”

  Zależności pomiędzy zadaniami

  • Współzależność zadań
  • Wyprzedzenie i zwłoka
  • Ograniczenia zadań

  Zadania cykliczne

  • Ustawienia zadań
  • Zastosowanie zadań cyklicznych

  Kamienie milowe

  • Zasady używania kamieni milowych
  • Wstawianie kamieni milowych
  • Kontrola kamieni milowych

  Ścieżka krytyczna

  • Zadania krytyczne
  • Przyczyny powstawania ścieżki krytycznej
  • Formatowanie ścieżki krytycznej

  Zarządzanie zasobami

  • Definicja zasobów
  • Rodzaje zasobów
  • Przydzielanie zasobów
  • Równanie pracy
  • Nakłady pracy
  • Przeciążenia zasobów
  • Metody walki z przeciążeniem zasobów
  • Terminarze zespołowe

  Koszty projektu

  • Stawki zasobów
  • Koszty stałe
  • Jak są obliczane koszty

  Realizacja projektu

  • Plan bazowy
  • Metody realizacji zadań
  • Analiza stanu realizacji projektu
  • Wstęp do analizy finansowej

  Widoki niestandardowe w Microsoft Project

  • Tworzenie widoku
  • Podgląd widoku

  Raporty

  • Podstawowe zestawienia raportów
  • Wydruki raportów

  Opcje drukowania tekstu

  • Nagłówek i stopka,
  • Legenda.
  • Nowe wielokrotne osie czasu i paski postępu zadań

  Nowe pole Powiedz mi co chcesz zrobić

  Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

  Ćwiczenia są realizowane w postaci całościowych projektów, które pozwalają na zapoznanie się z pełnym procesem zarządzania projektem.  Specjalnie dobrane ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki wykorzystaniu najważniejszych funkcji Microsoft Project. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Project.

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. Ścieżka rozwoju
 10. Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem Microsoft Project w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem, nie obejmuje jednak zaawansowanych funkcji programu.

  W celu dalszego kształcenia umiejętności z zakresu Microsoft Project rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):

  Proponujemy również cykl szkoleń związanych z metodologią zarządzania projektami według PMI:

 11. W ramach szkolenia zapewniamy
 12. W ramach szkolenia zapewniamy

  • komplet materiałów szkoleniowych
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)
Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę na temat podstawowych funkcji Microsoft Project oraz pozna ich wykorzystanie w praktyce. Każdy uczestnik posiądzie umiejętność wprowadzania podstawowych harmonogramów, zarządzania zasobami oraz zdobędzie wstępne informacje na temat planowania kosztów i zarządzania zmianami. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera będzie potrafił tworzyć graficzne wizualizacje danych oraz korzystać z bogatych parametrów harmonogramowania. Specjalnie dobrane ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki wykorzystaniu najważniejszych funkcji Microsoft Project. Ćwiczenia skonstruowane są w ten sposób, by maksymalnie usprawnić utrwalenie nabytej w trakcie szkolenia wiedzy. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie pracować w programie Microsoft Project wykorzystując poznane na szkoleniu funkcjonalności programu.

Umiejętności

Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

 • Samodzielnie tworzyć projekty
 • Posługiwać się widokami, tabelami, formularzami
 • Formatować dane
 • Tworzyć harmonogramy
 • Zarządzać zadaniami
 • Zarządzać zasobami
 • Zarządzać kosztami
 • Realizować projekt zgodnie z zaplanowanym harmonogramem
 • Korzystać z raportów.
Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z Microsoft Project. Szczególnie kurs jest polecany osobom realizującym złożone harmonogramy, zajmującym się planowanie i zarządzaniem zasobami. Nie jest wymagana znajomość metodyk zarządzania projektami, bowiem we wstępie do szkolenia przedstawione są podstawowe definicje związane z tym zagadnieniem.

Przygotowanie uczestników

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość środowiska Windows i swobodne korzystanie z aplikacji biurowych typu Microsoft Office.

Czas trwania

Przed nami:

 • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia

Wstęp do zarządzania projektami

 • Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z zarządzeniem projektem
 • Główne zasady tworzenie projektów
 • Model trójkąta w zarządzaniu projektami

Podstawowe wiadomości dotyczące korzystania z Microsoft Project

 • Charakterystyka aplikacji
 • Budowa interfejsu
 • Widok Backstage
 • Korzystanie z pomocy
 • Właściwości pliku
 • Informacje o aplikacji
 • Zapisywanie, otwieranie i wyszukiwanie projektu

Metryka projektu

 • Czas trwania projektu
 • Daty projektu i data stanu
 • Zasady tworzenia harmonogramów

Widoki w Microsoft Project

 • Widoki standardowe
 • Zastosowanie widoków
 • Składowe widoku
 • Tabela jako element wiodący
 • Operacje na kolumnach
 • Omówienie najważniejszych widoków
 • Filtrowanie
 • Grupowanie danych

Tworzenie harmonogramu

 • Wstawianie zadania do projektu
 • Czas trwania zadania
 • Edycja zadań w harmonogramie
 • Informacje o zadaniu
 • Planowanie „ręczne”

Zależności pomiędzy zadaniami

 • Współzależność zadań
 • Wyprzedzenie i zwłoka
 • Ograniczenia zadań

Zadania cykliczne

 • Ustawienia zadań
 • Zastosowanie zadań cyklicznych

Kamienie milowe

 • Zasady używania kamieni milowych
 • Wstawianie kamieni milowych
 • Kontrola kamieni milowych

Ścieżka krytyczna

 • Zadania krytyczne
 • Przyczyny powstawania ścieżki krytycznej
 • Formatowanie ścieżki krytycznej

Zarządzanie zasobami

 • Definicja zasobów
 • Rodzaje zasobów
 • Przydzielanie zasobów
 • Równanie pracy
 • Nakłady pracy
 • Przeciążenia zasobów
 • Metody walki z przeciążeniem zasobów
 • Terminarze zespołowe

Koszty projektu

 • Stawki zasobów
 • Koszty stałe
 • Jak są obliczane koszty

Realizacja projektu

 • Plan bazowy
 • Metody realizacji zadań
 • Analiza stanu realizacji projektu
 • Wstęp do analizy finansowej

Widoki niestandardowe w Microsoft Project

 • Tworzenie widoku
 • Podgląd widoku

Raporty

 • Podstawowe zestawienia raportów
 • Wydruki raportów

Opcje drukowania tekstu

 • Nagłówek i stopka,
 • Legenda.
 • Nowe wielokrotne osie czasu i paski postępu zadań

Nowe pole Powiedz mi co chcesz zrobić

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

Ćwiczenia są realizowane w postaci całościowych projektów, które pozwalają na zapoznanie się z pełnym procesem zarządzania projektem.  Specjalnie dobrane ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki wykorzystaniu najważniejszych funkcji Microsoft Project. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Project.

POBIERZ PROGRAM W PDF

Ścieżka rozwoju

Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem Microsoft Project w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem, nie obejmuje jednak zaawansowanych funkcji programu.

W celu dalszego kształcenia umiejętności z zakresu Microsoft Project rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):

Proponujemy również cykl szkoleń związanych z metodologią zarządzania projektami według PMI:

W ramach szkolenia zapewniamy

W ramach szkolenia zapewniamy

 • komplet materiałów szkoleniowych
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

Najbliższe szkolenia

Podobne tematy

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33