SQL – język dostępu do bazy danych MySQL

 • Cele szkolenia

  W trakcie kursu uczestnik zdobędzie wiedzę o zasadach działania bazy danych, jej kluczowych elementach i zależnościach między jej obiektami. Uczestnik będzie rozumiał rolę języka SQL w interakcji użytkownika z bazą danych, przede wszystkim w pozyskiwaniu określonych informacji. Dzięki licznym ćwiczeniom praktycznym uczestnik pozyska umiejętność formułowania różnego rodzaju zapytań o zróżnicowanym stopniu złożoności i stosowania ich adekwatnie do konkretnej sytuacji. Będzie potrafił zarządzać treściami zawartymi w bazie danych oraz wykorzystać transakcje w celu bezpiecznego przetwarzania i utrwalania efektów.

 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie MySQL, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość środowiska MS Windows.

 • Czas trwania

  2 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Wprowadzenie do baz danych

  • Relacyjne modele baz danych
  • Podstawowe struktury danych
  • Relacje między obiektami
  • Operatory relacyjne

  Wprowadzenie do środowiska MySQL

  Narzędzia do pracy z bazami MySQL

  Wprowadzenie do języka SQL

  • Charakterystyka języka deklaratywnego SQL
  • Możliwości i zastosowania
  • Składnia języka SQL
  • Podział języka SQL

  Język DQL (Data Query Language)

  • Zapytania SELECT
  • Aliasy kolumn, tabel
  • Obsługa dat
  • Sortowanie danych
  • Funkcje jednowierszowe
  • Funkcje grupowe
  • Łączenie tabel wewnętrzne i zewnętrzne
  • Operator UNION
  • Podzapytania zagnieżdżone 
  • Pozdapytania skorelowane

  Język DML (Data Modification Language)

  • Wstawianie wierszy
  • Wstawianie wierszy poprzez zapytanie
  • Zmiana zawartości wierszy
  • Usuwanie wierszy

  Język DDL (Data Definition Language)

  • Tworzenie, zmiana własności, usuwanie tabel 
  • Tworzenie tabel poprzez zapytanie 

  Transakcje

  • Idea transakcyjności operacji
  • Zatwierdzanie 
  • Odrzucanie 
  • Punkty zachowania 
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Połączyć się z bazą danych za pomocą aplikacji klienckiej,
  • Wykonywać proste zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel,
  • Wykorzystywać funkcje jednowierszowe do przekształcania i konwersji danych oraz funkcje grupowe do agregowania całych zbiorów, jak również grup rekordów,
  • Formułować złożone zapytania obejmujące złączenia wielu tabel oraz podzapytania proste i skorelowane,
  • Wykorzystywać aliasy dla kolumn i tabel,
  • Manipulować danymi w tabelach: wstawiać dane, edytować je oraz kasować,
  • W manipulowaniu danymi wykorzystywać podzapytania,
  • Stosować transakcje do zatwierdzania lub odrzucania efektów edycji danych. 
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  • Szkolenie: „Implementacja baz danych MySQL”
  • http://dev.mysql.com/doc/

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33