Poznaj z nami analizę biznesową i systemową!

Zobacz naszą ofertę szkoleń dotyczącą analizy biznesowej i systemowej przeznaczoną dla osób chcących nauczyć się modelować systemy i procesy biznesowe  w dowolnej organizacji. Zapoznaj się z programami szkoleń dotyczących BPMN, UML i Enterprise Architect.:

Analiza biznesowa i systemowa


Dla kadry menadżerskiej każdego stopnia, analityków biznesowych i systemowych, pracowników pionu zarządzania jakością a także programistów i wdrożeniowców dedykowanych systemów ERP

Czym jest BPMN?
Business Process Model and Notation, BPMN (Notacja i Model Procesu Biznesowego) służy do opisywania procesów biznesowych oraz ich wzajemnej współpracy. BPMN jest notacją jednoznaczną, przydatną zarówno do opisów procesów na potrzeby oprogramowania klasy ERP, workflow jak i na potrzeby optymalizacji. Jest standardem w opisie procesów biznesowych i jest dobrze interpretowana zarówno przez świat zarządzania jak i świat informatyki.
Czym jest UML?
UML (ang. Unified Modeling Language czyli Ujednolicony Język Modelowania) to graficzny język do obrazowania, specyfikowania, tworzenia i dokumentowania elementów szeroko rozumianych systemów . Najczęściej stosowany do modelowania systemów informatycznych i systemów biznesowych zgodnie z BABOK. UML wspomaga specyfikowanie wszystkich ważnych decyzji analitycznych, projektowych, podejmowanych w trakcie projektowania, wytwarzania i wdrażania systemu.