ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Zaawansowany


Kierownik Testów

Opis szkolenia

Zapraszamy na Szkolenie "ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Zaawansowany– Kierownik Testów ISTQB®" dzięki kóremu pogłębiesz i usystematyzujesz wiedzę związanej z organizacją, zarządzaniem i udoskonalaniem procesu testowego.

Poznaj program szkolenia

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  Celem kursu jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy związanej z organizacją, zarządzaniem i udoskonalaniem procesu testowego.

  W trakcie zajęć uczestnicy w aktywny sposób tworzą i opisują proces testowania, starając się dopasować go do ograniczeń projektowych (jakość, budżet, zasoby) oraz do metodyki wytwarzania oprogramowania.

  Uczestnicy zdobędą umiejętności definiowania strategii testów, planowania przebiegu testów, zarządzania ryzykami, monitorowania przebiegu testów z wykorzystaniem użytecznych metryk i sprawdzonych metod nadzoru procesu i zespołu.

  Uczestnicy poznają również najważniejsze aspekty przeglądów, zarządzania incydentami, sposoby usprawniania procesu testowania, a także techniki wykorzystywane podczas tworzenia zespołów i motywowania profesjonalnych testerów.

  Umiejętności

  Po szkoleniu uczestnik:
  • jest przygotowany do pracy jako kierownik testów
  • jest przygotowany do zaplanowania i poprowadzenia testów w projektach
  • umie zarządzać procesem testowania i ludźmi ten proces realizującymi
  • ma podstawowe umiejętności dotyczące ulepszania procesu testowego
  • ma wiedzę niezbędną do uzyskania międzynarodowego certyfikatu kompetencji w zakresie testowania oprogramowania: ISTQB® Certified Tester — Advanced Level – Test Manager
 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Adresatami szkolenia są kierownicy i liderzy testów pragnących usystematyzować swoją wiedzę zgodnie z wytycznymi ISTQB®.
  Kurs przeznaczony jest dla tych, którzy są w swojej karierze testera oprogramowania w zaawansowanym punkcie i chcą iść dalej. To włącza osoby pracujące w rolach: testera, analityka testowego, inżyniera testów, konsultanta testowego, kierownika testów, testera akceptacji użytkownika oraz producenta oprogramowania. Jest odpowiednie dla każdego, kto chce lepiej rozumieć testowanie oprogramowania, zwłaszcza z perspektywy zarządzania, organizacji i ulepszania procesu testowego.

  Przygotowanie uczestników

  Szkolenie wymaga doświadczenia zawodowego i podstawowej wiedzy z zakresu testowania.

 5. Czas trwania
 6. Przed nami:

  • 5 dni  po 8 h lekcyjnych
 7. Szczegółowy program szkolenia
 8. Szczegółowy program szkolenia

  Proces testowy
  • Wstęp
  • Planowanie testów, monitorowanie i nadzór
  • Analiza testów
  • Projektowanie testów
  • Implementacja testów
  • Wykonanie testów
  • Ocena kryteriów zakończenia i raportowanie
  • Czynności zamykające test
  Zarządzanie testami
  • Wstęp
  • Zarządzanie testami w kontekście
  • Testowanie w oparciu o analizę ryzyka i inne podejścia do priorytetyzacji i przydzielania prac związanych z testowaniem
  • Dokumentacja testowa i inne produkty pracy
  • Szacowanie testów
  • Definiowanie i wykorzystywanie metryk testowych
  • Wartość biznesowa testowania
  • Testowanie rozproszone, zlecone na zewnątrz, zlecone wewnątrz
  • Zarządzanie z zastosowaniem norm branżowych
  Przeglądy
  • Wprowadzenie
  • Przegląd kierowniczy a audyty
  • Zarządzanie przeglądem
  • Metryki przegladów
  • Zarządzanie przeglądem formalnym
  Zarządzanie defektami
  • Wprowadzenie
  • Cykl życia defektu i cykl procesu wytwórczego
  • Atrybuty defektów
  • Ocena zdolności procesu przy użyciu atrybutów defektów
  Doskonalenie procesu testowania
  • Wprowadzenie
  • Proces doskonalenia testowania
  • Doskonalenie procesu testowania
  • Doskonalenie procesu testowego z użyciem modelu TMMi
  • Doskonalenie procesu testowania z użyciem TPI Next
  • Doskonalenie procesu testowania z użyciem CTP
  • Doskonalenie procesu testowania z użyciem STEP

  Narzędzia testowe i automatyzacja

  • Wprowadzenie
  • Wybór narzędzia
  • Cykl życia narzędzia
  • Metryki związane z narzędziami
  Umiejętności interpersonalne – Budowa zespołu
  • Wprowadzenie
  • Umiejętności
  • Dynamika zespołu testowego
  • Umiejscowienie testów w organizacji
  • Motywacja
  • Komunikacja

  Metoda realizacji szkolenia

  Zajęcia w formie wykładów, praktycznych przykładów oraz ćwiczeń, pozwalających na łatwiejsze przyswojenie wiedzy i pogłębienie umiejętnościJęzykiem wykładowym jest język polski. Materiały i ćwiczenia są w języku polskim. Materiały oraz trener są akredytowani przez SJSI / ISTQB®, a stosowana terminologia zgodna jest z najnowszym glosariuszem (słownikiem oficjalnych tłumaczeń pojęć i terminów związanych z testowaniem angielsko – polskim) i przygotowuje do egzaminu ISTQB® Certified Tester — Advanced Level – Test Manager w języku polskim.

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. Ścieżka rozwoju
 10. Kolejne szkolenia z planu nauczania ISTQB®, z tzw. ścieżki specjalistycznej, np.:
  • Testowanie właściwości oprogramowania: wydajność, bezpieczeństwo
  • Automatyzacja testowania
 11. W ramach szkolenia zapewniamy
 12. W ramach szkolenia zapewniamy

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa
Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

Celem kursu jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy związanej z organizacją, zarządzaniem i udoskonalaniem procesu testowego.

W trakcie zajęć uczestnicy w aktywny sposób tworzą i opisują proces testowania, starając się dopasować go do ograniczeń projektowych (jakość, budżet, zasoby) oraz do metodyki wytwarzania oprogramowania.

Uczestnicy zdobędą umiejętności definiowania strategii testów, planowania przebiegu testów, zarządzania ryzykami, monitorowania przebiegu testów z wykorzystaniem użytecznych metryk i sprawdzonych metod nadzoru procesu i zespołu.

Uczestnicy poznają również najważniejsze aspekty przeglądów, zarządzania incydentami, sposoby usprawniania procesu testowania, a także techniki wykorzystywane podczas tworzenia zespołów i motywowania profesjonalnych testerów.

Umiejętności

Po szkoleniu uczestnik:
 • jest przygotowany do pracy jako kierownik testów
 • jest przygotowany do zaplanowania i poprowadzenia testów w projektach
 • umie zarządzać procesem testowania i ludźmi ten proces realizującymi
 • ma podstawowe umiejętności dotyczące ulepszania procesu testowego
 • ma wiedzę niezbędną do uzyskania międzynarodowego certyfikatu kompetencji w zakresie testowania oprogramowania: ISTQB® Certified Tester — Advanced Level – Test Manager
Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Adresatami szkolenia są kierownicy i liderzy testów pragnących usystematyzować swoją wiedzę zgodnie z wytycznymi ISTQB®.
Kurs przeznaczony jest dla tych, którzy są w swojej karierze testera oprogramowania w zaawansowanym punkcie i chcą iść dalej. To włącza osoby pracujące w rolach: testera, analityka testowego, inżyniera testów, konsultanta testowego, kierownika testów, testera akceptacji użytkownika oraz producenta oprogramowania. Jest odpowiednie dla każdego, kto chce lepiej rozumieć testowanie oprogramowania, zwłaszcza z perspektywy zarządzania, organizacji i ulepszania procesu testowego.

Przygotowanie uczestników

Szkolenie wymaga doświadczenia zawodowego i podstawowej wiedzy z zakresu testowania.

Czas trwania

Przed nami:

 • 5 dni  po 8 h lekcyjnych
Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia

Proces testowy
 • Wstęp
 • Planowanie testów, monitorowanie i nadzór
 • Analiza testów
 • Projektowanie testów
 • Implementacja testów
 • Wykonanie testów
 • Ocena kryteriów zakończenia i raportowanie
 • Czynności zamykające test
Zarządzanie testami
 • Wstęp
 • Zarządzanie testami w kontekście
 • Testowanie w oparciu o analizę ryzyka i inne podejścia do priorytetyzacji i przydzielania prac związanych z testowaniem
 • Dokumentacja testowa i inne produkty pracy
 • Szacowanie testów
 • Definiowanie i wykorzystywanie metryk testowych
 • Wartość biznesowa testowania
 • Testowanie rozproszone, zlecone na zewnątrz, zlecone wewnątrz
 • Zarządzanie z zastosowaniem norm branżowych
Przeglądy
 • Wprowadzenie
 • Przegląd kierowniczy a audyty
 • Zarządzanie przeglądem
 • Metryki przegladów
 • Zarządzanie przeglądem formalnym
Zarządzanie defektami
 • Wprowadzenie
 • Cykl życia defektu i cykl procesu wytwórczego
 • Atrybuty defektów
 • Ocena zdolności procesu przy użyciu atrybutów defektów
Doskonalenie procesu testowania
 • Wprowadzenie
 • Proces doskonalenia testowania
 • Doskonalenie procesu testowania
 • Doskonalenie procesu testowego z użyciem modelu TMMi
 • Doskonalenie procesu testowania z użyciem TPI Next
 • Doskonalenie procesu testowania z użyciem CTP
 • Doskonalenie procesu testowania z użyciem STEP

Narzędzia testowe i automatyzacja

 • Wprowadzenie
 • Wybór narzędzia
 • Cykl życia narzędzia
 • Metryki związane z narzędziami
Umiejętności interpersonalne – Budowa zespołu
 • Wprowadzenie
 • Umiejętności
 • Dynamika zespołu testowego
 • Umiejscowienie testów w organizacji
 • Motywacja
 • Komunikacja

Metoda realizacji szkolenia

Zajęcia w formie wykładów, praktycznych przykładów oraz ćwiczeń, pozwalających na łatwiejsze przyswojenie wiedzy i pogłębienie umiejętnościJęzykiem wykładowym jest język polski. Materiały i ćwiczenia są w języku polskim. Materiały oraz trener są akredytowani przez SJSI / ISTQB®, a stosowana terminologia zgodna jest z najnowszym glosariuszem (słownikiem oficjalnych tłumaczeń pojęć i terminów związanych z testowaniem angielsko – polskim) i przygotowuje do egzaminu ISTQB® Certified Tester — Advanced Level – Test Manager w języku polskim.

POBIERZ PROGRAM W PDF

Ścieżka rozwoju
Kolejne szkolenia z planu nauczania ISTQB®, z tzw. ścieżki specjalistycznej, np.:
 • Testowanie właściwości oprogramowania: wydajność, bezpieczeństwo
 • Automatyzacja testowania
W ramach szkolenia zapewniamy

W ramach szkolenia zapewniamy

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33