Programowanie .NET – zaawansowany

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Programowanie .NET – zaawansowany


   Szkolenie w opcji zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów podczas których uczestnicy wykorzystują w praktyce zaawansowane funkcje programowania .NET. Szkolenie obejmuje aspekty platformy .net oraz języka C#.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów podczas których uczestnicy wykorzystują w praktyce zaawansowane funkcje programowania .NET. Szkolenie obejmuje aspekty platformy .net oraz języka C#.

   Umiejętności

   Uczestnicy kursu po jego zakończeniu będą wykorzystywać elementy różnych wersji języka C# (typy, generyczne, metody anonimowe, implementowanie właściwości i inn.) oraz wykorzystywać zaawansowane elementy platformy .NET: komunikowanie rozproszone, programowanie współbieżne, aspektowe i funkcyjne. Będą też identyfikować i stosować w praktyce wzorce projektowe.

   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą wykorzystywać zaawansowane aspekty platformy .net i języka C#.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników wymagane jest zdolność do korzystania z podstaw języka C# i platformy .Net (zakres szkolenia Programowanie .NET – kurs podstawowy).

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Zaawansowane elementy języka C#
   C# 2.0

   • Typy generyczne
   • Iteratory
   • Delegaty
   • Metody anonimowe

   C# 3.0


   • Inicjalizatory obiektów oraz kolekcji
   • Automatycznie implementowane właściwości
   • Anonimowe typy, niejawne typowanie
   • Wyrażenia lambda, drzewa wyrażeń
   • Metody rozszerzające
   • LINQ
   • Metody częściowe

   C# 4.0

   • Nazwane, opcjonalne parametry
   • Kowariancja i kontrawariancja
   • Dynamic (DLR)

   C# 5.0

   •  Metody asynchroniczne

   Zawansowane elementy platformy .Net

   • Refleksja
   • Komunikacja rozporoszona  (WCF, Web API)
   • Programowanie współbieżne (wątki, pule wątków, TPL, PLINQ)
   • Programowanie asynchroniczne (APM, EAP, TAP)
   • Programowanie aspektowe
   • Programowanie funkcyjne

   Wzorce projektowe

   • Service Locator
   • Dependency Injection
   • Event Broker

   Testy jednostkowe

   Szablony T4


   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju
   W ramach szkolenia zapewniamy
   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa ( dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia