Tworzenie aplikacji Internetowych z wykorzystaniem ASP.NET Core

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Opis szkolenia


   Szkolenie w formie zdalnej i stacjonarnej

   Tworzenie aplikacji Internetowych z wykorzystaniem ASP.NET Core

   Jest to szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych tworzeniem aplikacji w środowisku .NET z wykorzystaniem frameworka ASP.NET Core, a także tych które pragną poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie wzorców projektowych MVC, REST. Materiał szkoleniowy jest adresowany głównie dla programistów i projektantów aplikacji webowych napisanych w technologii ASP.NET Core, którzy posiadają podstawową znajomość technologii .NET. Nie jest wymagana znajomość poprzednich wersji ASP MVC.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Założeniem szkolenia jest poznanie przez uczestników wieloplatformowego frameworka ASP.NET Core. Oprócz teoretycznej wiedzy uczestnicy nabędą umiejętności praktycznych umożliwiających budowę uporządkowanej, zwartej, logicznej aplikacji z wykorzystaniem wzorca projektowego MVC, który wymusza podział aplikacji na trzy niezależne warstwy: model danych, interfejs graficzny oraz logikę działania. Protokół HTTP nie służy wyłącznie do zwracanie stron www, dlatego uczestnicy zdobędą również umiejętności projektowania oraz budowy Web API w architekturze REST. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń praktycznych przy komputerach. 

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:

   • Tworzyć nowe aplikacje w technologii ASP.NET Core wykorzystując wbudowane szablony ASP.NET Core Web Application
   • Rozbudować podstawowy szkielet aplikacji ASP.NET Core Web Application o nowe możliwości zachowując przy tym strukturę aplikacji MVC lub WebApi.
   • Wykorzystywać silnik Razor View Engine w celu definiowania nowych widoków
   • Tworzyć testy jednostkowe zintegrowane z projektem ASP.NET Core
   • Tworzyć strony działające na komputerach stacjonarnych jak i urządzeniach mobilnych
   • Budować RESTowe API aplikacji za pomocą ASP.NET Web API
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Jest to szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych tworzeniem aplikacji w środowisku .NET z wykorzystaniem frameworka ASP.NET Core, a także tych które pragną poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie wzorców projektowych MVC, REST. Materiał szkoleniowy jest adresowany głównie dla programistów i projektantów aplikacji webowych napisanych w technologii ASP.NET Core, którzy posiadają podstawową znajomość technologii .NET. Nie jest wymagana znajomość poprzednich wersji ASP MVC.

   Przygotowanie uczestników

   • Podstawowa wiedza dotycząca programowania w środowisku .NET z naciskiem na język C#
   • Znajomość zintegrowanego środowiska Visual Studio.
   • Podstawowa znajomość:
   • relacyjnych baz danych z naciskiem na Microsoft SQL
   • technologii ASP.NET
   • podstawy języka skryptowego JavaScript
   • modelu OOP (np. Entity Framework)
   • mechanizmów udostępnianych w Framework 4.0, takich jak LINQ, Lambda.
   Czas trwania

   Przed nami:

   • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Wprowadzenie .NET Core

   • Czym jest .NET Standard 2.0 (wieloplatformowość, architektura)
   • Narzędzia (msbuild, cmd, nuget, docker)
   • Krótka historia ASP.NET

   Entity Framework Core

   • Źródła danych stosowane w ASP.NET Core
   • Opisywanie modelu za pomocą encji POCO
   • CRUD - Tworzenie relacyjnej bazy danych z modelu, pobieranie oraz modyfikacja danych z
    wykorzystaniem Entity Framework Code First

   ASP.NET Core - Podstawy

   • Hosting (kestrel, konfiguracja)
   • Dependency Injection,
   • Wzorzec Repository
   • Middleware
   • Omówienie wbudowanych Middlewareów (logowanie, obsługa błędów, CORS, serwowanie plików statycznych)
   • Zasady działania mechanizmów routing'u
   • Obszary stosowania mechanizmów routing'u (Areas)

   ASP.NET Core - Web API

   • Przetwarzanie żądania HTTP
   • Budowa żądania HTTP
   • Architektura REST
   • Filtry (opis istniejących, tworzenie własnych)

   ASP.NET Core - MVC

   • Architektura MVC
   • Podstawowe mechanizmy służące do budowy kontrolerów w architekturze MVC
   • Klasa ActionResult i jej zastosowanie w kontrolerach
   • Asynchroniczne operacje kontrolera z wykorzystaniem typów Task
   • Wykorzystanie klas ViewData oraz TempData, w celu usprawnienia kontrolerów
   • Widok
    • Sposoby definiowania widoków
    • Definiowanie układu strony
    • Składnia Razor
    • Typowane i nietypowane widoki
    • Metody pomocnicze HTML (tworzenie własnych)
    • Szablony (tworzenie własnych)
    • Sekcje
    • Mechanizmy partiaviews oraz child actions

   ASP.NET Core - Zaawansowany

   • Testowanie aplikacji
    • Projektowanie aplikacji pod kątem procesu testowania
    • Proces integracji testów jednostkowych z aplikacją
    • Przydatność wzorców Dependency Injection oraz Repository podczas testowania aplikacji
   • Bezpieczeństwo
    • Autentykacja
    • Autoryzacja
    • Zabezpieczenia przeciwko XSS oraz CSRF
   • Hosting Kestrel/IIS
    • Metody wdrażania aplikacji
    • Konfiguracja
    • dotnet publish-iis
   •  Mechanizmy Cache'owania
   • Client-Side Development, Node Services


   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów, dyskusji oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie ze szkoleń z obszaru .NET:

   W ramach szkolenia zapewniamy
   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa ( dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne tematy