• Cele szkolenia

  Celem szkolenia jest praktyczne wprowadzenie do problematyki zarządzania wymaganiami, zarządzania zakresem oraz zasobami i kosztami projektu. 

 • Profil słuchacza

  Szkolenie przeznaczone dla kierowników projektów, menedżerów liniowych oraz członków zespołów projektowych.  

 • Wymagania wstępne

  Znajomość zagadnień omawianych w ramach szkolenia „Wprowadzenie do zarządzania projektami”

 • Czas trwania

  2 dni 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  • Skąd się biorą projekty? Inicjowanie projektu. 
  • Definiowanie założeń - Karta projektu
  • Skąd się biorą wymagania? 
  • Wprowadzenie do analizy biznesowej i zarządzania wymaganiami
  • Określanie różnych typów wymagań 
  • Precyzowanie wymagań produktowych
  • Definiowanie zakresu projektu
  • Tworzenie struktury podziału pracy (SPP/WBS)
  • Diagramy przepływu produktów
  • Weryfikacja zakresu
  • Kontrola zakresu 
  • Zarządzanie zmianami zakresu
  • Planowanie zasobów i szacowanie kosztów 
  • Uśrednianie wykorzystania zasobów 
  • Wyznaczanie budżetu projektu 
  • Związek pomiędzy budżetem a harmonogramem projektu: budżet projektu w czasie
  • Kontrolowanie kosztów
  • Zarządzanie dostarczaniem wartości poprzez projekt
  • Metody i techniki monitorowania postępów prac w projekcie oraz wykonania budżetu i harmonogramu 
  • Metoda wartości wypracowanej (Earned Value) oraz wskaźniki efektywności projektowej
 • Umiejętności

  Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą: 

  • Znali zasady określania różnych rodzajów wymagań projektowych
  • Potrafili definiować i precyzować zakres projektu
  • Znali zasady weryfikowania dostarczania podczas projektu produktów cząstkowych
  • Znali zasady wprowadzania zmian zakresu 
  • Potrafili definiować potrzebne zasoby oraz szacować koszty projektu
  • Potrafili wyznaczać budżet kosztów projektu, z uwzględnieniem skali czasowej
  • Umieli zastosować metodę wartości wypracowanej do monitorowania postępów projektu oraz prognozowania wykonania. 

   

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33