Ubezpieczenia majątkowe

Comarch Digital Insurance to omnichannelowe rozwiązanie stworzone z myślą o dystrybutorach ubezpieczeń, administratorach biznesowych i klientach końcowych. Oprogramowanie obsługuje ubezpieczenia mieszkaniowe, samochodowe, podróżne, komercyjne i inne. Comarch Digital Insurance udoskonali i zdigitalizuje procesy przedsprzedażowe, kwotacje i oferty, a także działania  posprzedażowe.

użytkownicy cdi

Co osiągniesz korzystając z CDI przeznaczonego dla ubezpieczeń majątkowych?

 • Stworzysz prawdziwą strategię omnichannelową
 • Zautomatyzujesz i zoptymalizujesz procesy sprzedażowe i posprzedażowe
 • Zapewnisz agentom oprogramowanie przyjazne użytkownikom
 • Dostarczysz swoim klientom narzędzia do samoobsługi
 • Dynamicznie odpowiesz na nowe potrzeby rynkowe
Pełna digitalizacja ubezpieczeń majątkowych dla osób fizycznych

Lista produktów obsługiwanych przez Comarch Digital Insurance zależy od Twoich potrzeb i może obejmować:

Ubezpieczenia pojazdów
Ubezpieczenia nieruchomości
Ubezpieczenia podróży
Inne ubezpieczenia

Prawdziwe omnichannelowe doświadczenie

Comarch Digital Insurance to digitalizacja procesów sprzedażowych i obsługi ubezpieczeń przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego omnichannelowego doświadczenia klienta.

Aplikacja dla dystrybutorów dostarcza narzędzia agentom, brokerom i pośrednikom, pomagając im w procesie doradzania, sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, zapewnianiu wsparcia posprzedażowego, zarządzaniu przepływem zadań i śledzeniu wydajności.

Kanał sprzedaży bezpośredniej oraz portal samoobsługowy zapewnią klientom ubezpieczeniowym szybki podgląd posiadanych polis i nowych ofert, bez względu na miejsce i czas. Narzędzie umożliwia klientom indywidualnym zakup polis i zarządzanie nimi przy minimalnej lub żadnej pomocy ze strony ubezpieczyciela, a także szybkie zwrócenie się o pomoc do agentów oraz płynną zmianę kanałów obsługi w trakcie całego procesu.

Zbierz wszystkie interakcje między dystrybutorem a klientem w jednym miejscu, gdzie klient może zobaczyć wszystkie oferty przygotowane przez agenta i na ich podstawie podjąć decyzję.

omnichannel

Jeden ekran — wszystkie dane klienta

Kompleksowy widok klienta w aplikacji dla dystrybutorów daje użytkownikom pełny dostęp do wszystkich istotnych danych w jednym miejscu.

jeden ekran - wszystkie dane klienta

Zarejestruj klienta i w prosty sposób sprzedawaj polisy oraz zarządzaj nimi

Twórz konta nowych klientów

Twórz konta nowych klientów

Za pośrednictwem dystrybutora

Dystrybutor może z łatwością stworzyć konto klienta. Możliwa jest rejestracja każdego klienta i tym samym podgląd jego danych w jednym miejscu. Przyjazna użytkownikowi wyszukiwarka i kompleksowy widok 360° klienta, ułatwiają znalezienie konta i pracę nad nim.

Prezentowane informacje w ramach widoku klienta są dostosowywane do specyfiki danego regionu. Dla ubezpieczycieli w Polsce będzie to widok wypełnionych kwestionariuszy, takich jak MiFID, FATCA, czy analiza potrzeb — wszystko w jednym miejscu.

Bezpośrednio przez klienta końcowego

Zapewnij swoim klientom samoobsługowe narzędzia, by samodzielnie mogli tworzyć konta na Twojej platformie. W przypadku ubezpieczeń majątkowych klienci mogą korzystać z jednego konta na potrzeby wszystkich swoich polis. Będą mieć dostęp do procesu sprzedaży i niektórych działań posprzedażowych w odniesieniu do ich produktów ubezpieczeniowych. Zapewnij swoim klientom dostęp do nowoczesnej aplikacji ze świetnym  User Experience, dostępnej na wielu urządzeniach, w tym na smartfonach.

Więcej możliwości w procesie sprzedaży

Więcej możliwości w procesie sprzedaży

Przeprowadź cały proces cyfrowej sprzedaży, w tym etapy dotyczące zdobywania potencjalnych klientów,  kwotacje, oferty i wnioski.

Kompleksowy widok procesu sprzedaży zawiera wszystkie niezbędne informacje. Zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi sprzedaży, a także zadaniami i działaniami z nią związanymi.

Bądź gotowy na trudniejsze przypadki sprzedażowe. Na potrzeby jednej polisy można utworzyć wiele propozycji, ofert, wycen i kwestionariuszy, a także dołączać do nich pliki.

wycena ubezpieczenia krok po kroku

Kilka kroków, by uzyskać wycenę ubezpieczenia majątkowego

Sprzedawaj wszystkie rodzaje ubezpieczeń majątkowych w cyfrowym narzędziu. Wszystkie procesy będą zawierały te same, łatwe i intuicyjne etapy, których szczegóły mogą się różnić w zależności od wybranego produktu.

Po zebraniu danych od klienta, na liście zostaną wyświetlone predefiniowane warianty ofert wraz z głównymi informacjami, takimi jak:

 • Nazwa wariantu
 • Składka (miesięczna, roczna lub całkowita)
 • Lista ryzyk i sumy ubezpieczenia
 • Dostępne dodatki
 • Możliwość porównania wariantów

Daj klientom możliwość samodzielnego przeprowadzania kwotacji za pomocą oprogramowania Comarch Digital Insurance. Zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba, będą mogli skorzystać z pomocy agenta i kontynuować cały proces z jego wsparciem.

zmiany i wypowiedzenie umów online

Dokonuj zmian i wypowiadaj umowy online

Nie musisz się już martwić błędami czy zmianami w dokumentach polisy. Łatwe do przeprowadzania procesy posprzedażowe dotyczące ubezpieczenia majątkowego mogą zostać zrealizowane online przez autoryzowanych dystrybutorów w Comarch Digital Insurance.

Zmiana pozwala użytkownikom modyfikować aktywne polisy — zmieniać dane dotyczące ubezpieczającego, mienia lub ubezpieczonego, dodawać nowe zakresy ubezpieczenia, zmieniać sumę ubezpieczenia czy sposób płatności. System, biorąc pod uwagę każdą zmianę, oblicza nową składkę na postawie wprowadzonych zmian.

Wypowiedzenie polisy przed upływem terminu jej ważności jest dostępne w oprogramowaniu Comarch Digital Insurance. Aby wypowiedzieć polisę, upoważniony użytkownik wypełnia formularz i podaje powody stojące za tą decyzją. Dodatkowe informacje zostają zapisane, załączniki przesłane, zwrot składki obliczony. To jeszcze nigdy nie było tak proste.

rejestracja szkód

Rejestracja szkód w każdej chwili i w każdym miejscu

Twórz pierwsze zawiadomienia o szkodzie (FNOL) w odniesieniu do majątkowych polis ubezpieczeniowych. Formularze szkód składają się z predefiniowanej listy pytań i mogą być wypełniane przez dystrybutorów lub bezpośrednio przez klientów końcowych. Po zintegrowaniu z systemem zarządzania szkodami, szczegóły i status szkody będą zawsze prezentowane w kompleksowym widoku polisy.

Inne produkty ubezpieczeniowe obsługiwane przez Comarch Digital Insurance

Ubezpieczenia dla MŚP

Zdobądź klientów z sektora MŚP dzięki elastycznemu kształtowaniu oferty.

Comarch Digital Insurance można stosować do różnych rodzajów ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednym oprogramowaniem pokryj wszystkie etapy procesu sprzedaży ubezpieczenia dla MŚP:

 • Twórz konta nowych klientów
 • Przeprowadzaj kwotacje online
 • Obliczaj składki
 • Konstruuj oferty
 • Uzyskaj zatwierdzenia ofert
 • Wydawaj polisy

Ubezpieczenia na życie

Comarch Digital Insurance w pełni obsługuje proces sprzedaży ubezpieczenia na życie i zarządzania nim.

Zarządzaj cyklem życia polisy cyfrowo:

 • Analiza potrzeb
 • Kwotacja
 • Wnioski
 • Underwriting
 • Zmiany w polisie (indeksacja, beneficjenci, zmiany portfolio)
 • Rejestracja szkód
 • Zarządzaj klientami i zadaniami, śledź efektywność sprzedaży, twórz raporty i zaoferuj klientom możliwości samoobsługi.
Odkryj Comarch NonLife Insurance

Jeżeli chcesz zmienić system zarządzania ubezpieczeniami majątkowymi, zapoznaj się z Comarch NonLife Insurance. Jest to wielomodułowe rozwiązanie do administrowania polisami, które obsługuje produkty indywidualne i grupowe oferowane zarówno klientom detalicznym, jak i korporacyjnym. Modułowa budowa systemu znacznie ułatwia jego rozbudowę o nowe komponenty, jak również integrację z istniejącym oprogramowaniem ubezpieczyciela. Ten podstawowy system ubezpieczeniowy może być wzbogacony o przyjazny dla użytkownika portal internetowy do obsługi operacji działu front-office – Comarch Digital Insurance.

Użytkownicy Comarch Digital Insurance

Dystrybutorzy tacy jak agenci, brokerzy, pośrednicy czy pracownicy ubezpieczyciela, mają dostęp do aplikacji z bardziej zaawansowanymi funkcjonalnościami.

Administrator biznesowy może konfigurować parametry, reguły biznesowe, kalkulację składki, uprawnienia, role w strukturze organizacyjnej oraz posiada możliwość zmiany lub dostosowania produktów w razie potrzeby.

Klienci końcowi, którzy od czasu do czasu korzystają z aplikacji, będą zadowoleni z szerokiej gamy łatwych w użyciu funkcjonalności i możliwości zakupu polisy online.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.