Microsoft Excel – analizy statystyczne

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Microsoft Excel – analizy statystyczne


   Poznaj Różne Metody Statystyczne w Excel
   Szkolenie w formie zdalne i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z metodami statystycznymi w analizie danych. Uczestnicy szkolenia będą rozumieli wybrane zasady matematyczno - statystyczne pozwalające na dokonanie analiz (wzory, twierdzenia, metody), będą wiedzieli jak skorzystać z narzędzi Excela aby problemy statystyczne rozwiązać.

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia

    Kurs statystyki w Excel obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z metodami statystycznymi w analizie danych..

    Umiejętności

    Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

    • stosował wybrane zasady matematyczno - statystyczne pozwalające na dokonanie analiz (wzory, twierdzenia, metody),
    • korzystał z narzędzi Excela, aby problemy statystyczne rozwiązać,
    • przeprowadzał w sposób praktyczny i optymalny analizy związane z elementami statystyki opisowej oraz matematycznej,
    • prawidłowo interpretował otrzymany wynik 
    • używał narzędzi programu Excel w praktyce i w sposób zgodny z podstawami teoretycznymi i zasadami statystyki.
    • graficznie prezentował dane, 
    • prognozował na podstawie danych doświadczalnych,
    • rozwiązywał problemy optymalizacyjne i wnioskować na podstawie rozwiązań.
   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Szkolenie statystyki w Excel przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy statystycznej w oparciu o dostępne narzędzia programu Excel i poznać praktyczne sposoby realizacji analizy statystycznej.


    Przygotowanie uczestników

    Od uczestników szkolenia wymagana jest bardzo dobra znajomość obsługi Excela (na poziomie szkolenia Microsoft Excel – kurs zaawansowany) oraz znajomość podstawowych definicji z zakresu statystyki.

   5. Czas trwania
   6. Przed nami:

    • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy program szkolenia

    Użycie danych pochodzących z różnych źródeł zewnętrznych

    • Import danych z plików tekstowych
    • Import danych z baz danych
    • Import danych z plików XML – omówienie standardu XML
    • Dane ze stron www
    • Eksportowanie danych

    Podstawowe pojęcia z zakresu analizy danych oraz statystyki

    • Grupowanie i sumy częściowe
    • Sortowanie i filtrowanie danych
    • Tabele przestawne i wykresy przestawne
    • Funkcje tablicowe
    • Rozkłady statystyczne: funkcja gęstości prawdopodobieństwa
    • Rodzaje rozkładów: Gaussa, Poissona, inne
    • Użycie funkcji Excela do tworzenia rozkładów statystycznych

    Statystyka opisowa

    • Rozkład normalny i jego cechy
    • Różnica pomiędzy rozkładem a wykresem
    • Elementy statystyki opisowej i ich realizacja za pomocą funkcji Excela
    • Analiza średniego odchylenia statystycznego
    • Korelacja liniowa – współczynnik korelacji Pearsona
    • Analiza Kowariancji
    • ANOVA: Analiza wariancji

    Prognozowanie

    • Analiza trendów
    • Analiza funkcji regresji: liniowa, logarytmiczna, wielomianowa, wykładnicza
    • Analiza szeregów czasowych
    • Interpretacja prognozy 

    Analiza procesów losowych

    • Generatory liczb pseudolosowych
    • Procesy losowe
    • Przeprowadzanie symulacji 

    Analiza danych doświadczalnych

    • Zbieranie danych
    • Poddanie danych obróbce statystycznej
    • Histogram
    • Interpretacja wyników analizy statystycznej 

    Testowanie hipotez

    • Przedział ufności dla średniej
    • Test hipotezy o średniej populacji
    • Różnica między średnią z dwóch populacji
    • Testy Z – przyjęcie lub odrzucenie hipotezy zerowej
    • Testowanie hipotez dla wariancji dwóch populacji

    Zagadnienia optymalizacyjne

    • Optymalizacja liniowa
    • Optymalizacja nieliniowa
    • Narzędzie Solver
    • Wizualizacja problemów nieliniowych 

    Metoda realizacji szkolenia

    Oferowane szkolenie statystyczne realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. Ścieżka rozwoju
   10. W ramach szkolenia zapewniamy
   11. W ramach szkolenia zapewniamy

    • komplet materiałów szkoleniowych
    • certyfikat potwierdzający udział w kursie
    • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Kurs statystyki w Excel obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z metodami statystycznymi w analizie danych..

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

   • stosował wybrane zasady matematyczno - statystyczne pozwalające na dokonanie analiz (wzory, twierdzenia, metody),
   • korzystał z narzędzi Excela, aby problemy statystyczne rozwiązać,
   • przeprowadzał w sposób praktyczny i optymalny analizy związane z elementami statystyki opisowej oraz matematycznej,
   • prawidłowo interpretował otrzymany wynik 
   • używał narzędzi programu Excel w praktyce i w sposób zgodny z podstawami teoretycznymi i zasadami statystyki.
   • graficznie prezentował dane, 
   • prognozował na podstawie danych doświadczalnych,
   • rozwiązywał problemy optymalizacyjne i wnioskować na podstawie rozwiązań.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie statystyki w Excel przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy statystycznej w oparciu o dostępne narzędzia programu Excel i poznać praktyczne sposoby realizacji analizy statystycznej.


   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest bardzo dobra znajomość obsługi Excela (na poziomie szkolenia Microsoft Excel – kurs zaawansowany) oraz znajomość podstawowych definicji z zakresu statystyki.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Użycie danych pochodzących z różnych źródeł zewnętrznych

   • Import danych z plików tekstowych
   • Import danych z baz danych
   • Import danych z plików XML – omówienie standardu XML
   • Dane ze stron www
   • Eksportowanie danych

   Podstawowe pojęcia z zakresu analizy danych oraz statystyki

   • Grupowanie i sumy częściowe
   • Sortowanie i filtrowanie danych
   • Tabele przestawne i wykresy przestawne
   • Funkcje tablicowe
   • Rozkłady statystyczne: funkcja gęstości prawdopodobieństwa
   • Rodzaje rozkładów: Gaussa, Poissona, inne
   • Użycie funkcji Excela do tworzenia rozkładów statystycznych

   Statystyka opisowa

   • Rozkład normalny i jego cechy
   • Różnica pomiędzy rozkładem a wykresem
   • Elementy statystyki opisowej i ich realizacja za pomocą funkcji Excela
   • Analiza średniego odchylenia statystycznego
   • Korelacja liniowa – współczynnik korelacji Pearsona
   • Analiza Kowariancji
   • ANOVA: Analiza wariancji

   Prognozowanie

   • Analiza trendów
   • Analiza funkcji regresji: liniowa, logarytmiczna, wielomianowa, wykładnicza
   • Analiza szeregów czasowych
   • Interpretacja prognozy 

   Analiza procesów losowych

   • Generatory liczb pseudolosowych
   • Procesy losowe
   • Przeprowadzanie symulacji 

   Analiza danych doświadczalnych

   • Zbieranie danych
   • Poddanie danych obróbce statystycznej
   • Histogram
   • Interpretacja wyników analizy statystycznej 

   Testowanie hipotez

   • Przedział ufności dla średniej
   • Test hipotezy o średniej populacji
   • Różnica między średnią z dwóch populacji
   • Testy Z – przyjęcie lub odrzucenie hipotezy zerowej
   • Testowanie hipotez dla wariancji dwóch populacji

   Zagadnienia optymalizacyjne

   • Optymalizacja liniowa
   • Optymalizacja nieliniowa
   • Narzędzie Solver
   • Wizualizacja problemów nieliniowych 

   Metoda realizacji szkolenia

   Oferowane szkolenie statystyczne realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju
   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • komplet materiałów szkoleniowych
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33