Analiza i wizualizacja danych w Microsoft Excel

Nasza oferta

Umiejętność obsługi Microsoft Excel jest kluczowa zarówno z perspektywy biznesu, jak i poszczególnych specjalistów. To narzędzie, które znacznie ułatwia zarządzanie danymi, przygotowywanie raportów a także podejmowanie trafnych decyzji opartych na analizie danych.

Sprawdź naszą ofertę szkoleniową i wybierz kurs dla siebie!

Dlaczego warto wykorzystać MS Excel w analizie i prezentowaniu danych?

 • Excel jest niezwykle uniwersalnym narzędziem. Stosuje się go w różnych branżach i sektorach, co sprawia, że jego obsługa jest cenną umiejętnością niezależnie od specjalizacji.
 • Skuteczne wykorzystanie narzędzi i funkcji pozwala na łatwiejsze wyszukiwanie danych w Excelu oraz analizę dużych zbiorów danych i wyciąganie z nich istotnych informacji.
 • Analiza danych w Excelu wspiera podejmowanie przemyślanych decyzji biznesowych.

Tak usprawnisz swoją pracę!

Wizualizacja danych w MS Excel jest nieodłącznym elementem pracy nie tylko analityków danych, którym pomaga efektywnie analizować i prezentować dane, ale także menedżerów, kierowników i innych specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami w korporacjach, których wspiera w podejmowaniu trafnych i przemyślanych decyzji. Podobnie analiza statystyczna w Excelu to kluczowe narzędzie dla profesjonalistów zajmujących się pracą z dużymi zbiorami danych, badaniami rynkowymi i analizą trendów, Pomaga ona w skutecznym zrozumieniu danych.

Analiza Statystyczna - Excel to Twój sprzymierzeniec!

Zobacz szkolenie

Jak Analiza statystyczna może pomóc Ci w pracy?

 • Analiza danych statystycznych umożliwia podjęcie przemyślanych decyzji w oparciu o konkretne przesłanki.
 • Pomaga ona odkrywać zależności pomiędzy poszczególnymi parametrami, co przekłada się na możliwość wyznaczenia nowych strategii.
 • Analiza w Excelu jest wiarygodnym źródłem informacji, które podnosi wartość analizy danych.
 • Wnioski wyciągnięte na jej podstawie umożliwiają lepsze dostosowywanie strategii biznesowych do zmieniających się warunków rynkowych.
Wizualizacja danych - Excel to nie tylko cyfry!

Zobacz szkolenie

Opanowanie tej umiejętności niesie ze sobą liczne korzyści, takie jak:

 • Skuteczna komunikacja z odbiorcami posiadającymi rożny poziom kompetencji analitycznych.
 • Pomoc w przeprowadzeniu szybkiej i skutecznej analizy.
 • Ułatwienie procesu podejmowania decyzji.
 • Pomoc w identyfikowaniu problemów i przedstawianiu rozwiązań, dlatego jest umiejętnością pożądaną w biznesie.
Power Pivot i Power Query - dodatki w MS Excel

Zobacz szkolenie

Opanowanie tych dodatków pomoże Ci lepiej pracować z danymi i wykorzystać ich potencjał. Jak możesz zyskać?

 • Power Pivot i Power Query pozwalają na efektywne integrowanie danych pochodzących z różnych źródeł.
 • Umożliwiają także zautomatyzowaną transformację i przygotowanie danych do procesu analizy.
 • Wspierają także zaawansowane modelowanie danych, które pomoże przy wykonywaniu bardziej złożonych operacji analitycznych.
 • Dzięki ich wykorzystaniu można znacznie szybciej przygotować dane do analizy, bez konieczności ich ręcznego przetwarzania.

Otwórz się na dane!

Nasze szkolenia przygotują Cię do kompleksowego przeprowadzenia procesu analizy i wizualizacji danych z wykorzystaniem programu Microsoft Excel. Dzięki opanowaniu dodatków typu Power Pivot i Power Query z łatwością będziesz pracować z danymi i wykorzystasz ich potencjał. Przygotuj się na czytelne i przejrzyste przedstawianie złożonych zbiorów danych, tak by ułatwić proces podejmowania decyzji!

Czego nauczysz się podczas szkolenia z analizy danych w Excelu?

 • organizowania danych w Microsoft Excel, tabele danych pomogą Ci w skutecznym zarzadzaniu danymi i przeprowadzaniu analiz
 • tworzenia bazy danych w Excelu, skutecznego i bezpiecznego przechowywania danymi
 • filtrowania i selekcji danych na podstawie określonych kryteriów
 • zaawansowanej analizy danych 
 • tworzenia przejrzystych raportów, wykresów i wykorzystywania etykiet danych 
 • automatyzacji procesu analizy danych, wykorzystania narzędzia do jeszcze efektywniejszej pracy

Czym zajmuje się analityk IT ?

O tym, jak wygląda rynek pracy analityków oraz o różnicach między analitykiem systemowym i biznesowym

Przeczytaj na blogu
Szkolenia e-learningowe MS Excel
Sprawdź naszą ofertę wygodnych szkoleń e-learningowych. Do Twojej dyspozycji oddajemy pakiet e-learningów, dzięki którym nie tylko nauczysz się MS Excel od podstaw, ale także zaczniesz swobodnie poruszać się po arkuszu, stosując różnego rodzaju funkcje, formatowanie danych, formatowanie ogólne, czy edycję wyglądu i sposobu prezentacji danych.
Szkolenie e-learningowe Podstawy Power BI
Szkolenie z Power Bi pozwoli opanować od podstaw analizę danych i czytelne przedstawianie jej wyników. Kurs obejmuje takie zagadnienia, jak analiza i wizualizacja danych oraz tworzenie interaktywnych raportów, a także integracja Power BI z innymi narzędziami, co pozwala w pełni wykorzystać jego potencjał.