Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel – kurs średnio zaawansowany

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel – kurs średnio zaawansowany


   Szkolenie dostępne w opcji ZDALNE

   Opis szkolenia

   Uczestnicy szkolenia będą identyfikowali wybrane zasady analityczne pozwalające na dokonanie analiz (funkcje, metody, prezentacje). Będą wykorzystywali MS Excel do przeprowadzania praktycznych analiz na potrzeby konkretnych celów biznesowych. Będą tworzyć graficzną prezentację danych, jak również tworzyć prognozy na podstawie danych doświadczalnych oraz publikować dane w różnych formatach i mediach

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Kurs obejmuje średnio zaawansowane zagadnienia związane z analizą biznesową osadzoną w środowisku Microsoft Excel. Uczestnicy szkolenia będą identyfikowali wybrane zasady analityczne pozwalające na dokonanie analiz (funkcje, metody, prezentacje). Będą wykorzystywali MS Excel do przeprowadzania praktycznych analiz na potrzeby konkretnych celów biznesowych. Będą tworzyć graficzną prezentację danych, jak również tworzyć prognozy na podstawie danych doświadczalnych oraz publikować dane w różnych formatach i mediach. 

   Umiejętności

   Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie:

   • Przygotowywał dane do ich analizy,
   • Przeprowadzał prostą prognozę na podstawie posiadanych danych,
   • Prezentował i publikować dane w różnych formatach. 
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie dla wszystkich chcących skutecznie analizować dane biznesowe z wykorzystaniem MS Excel.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana podstawowa znajomość obsługi Excela (na poziomie szkolenia Microsoft Excel – kurs podstawowy) oraz znajomość podstawowych definicji z zakresu analizy danych i analizy biznesowej.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia 

   • Przygotowanie danych do analizy
   • Narzędzie tabela
   • Narzędzie sprawdzania poprawności nazw
   • Analiza poprawności formuł i testowanie arkusza
   • konwersja typów liczbowych, dat, typów znakowych oraz stron kodowych
   • łączenie danych z wielu źródeł
   • Pobieranie danych zewnętrznych

   Analiza danych:

   • wykorzystanie narzędzi analizy warunkowej
   • używanie różnych typów adresowania
   • wykorzystanie formuł tablicowych
   • analiza warunkowa
   • agregacja danych
   • wybrane funkcje: finansowe, statystyczne, matematyczne, tekstowe

   Kontrola danych:

   • tworzenie różnego rodzaju sum
   • ustalanie rankingów
   • badanie realizacji celu
   • analiza bazodanowa
   • udziały procentowe
   • wykorzystanie formantów do zmiany parametrów prowadzonej analizy

   Prognozowanie na podstawie danych:

   • prognozy w oparciu o linie trendu
   • prognozy z wykorzystaniem modeli regresji
   • prognozy sezonowe
   • konsolidacja danych z wielu arkuszy
   • konsolidacja danych za pomocą tabeli przestawnej
   • konsolidacja wielu źródeł danych (w tym zewnętrznych)

   Praca z tabelami i wykresami przestawnymi:

   • automatyczne obliczanie odpowiednich udziałów procentowych
   • obliczanie wartości skumulowanych
   • szukanie zmian wartości
   • grupowanie danych
   • tworzenie wewnętrznych formuł obliczeniowych
   • wykres przestawny

   Prezentacja danych:

   • wybór odpowiedniej formy zestawień
   • odpowiedni dobór wykresu
   • nakładanie wielu  wykresów na jedną oś
   • prezentacja danych na wykresie o dużej rozpiętości skali
   • Formatowanie warunkowe
   • Tworzenie wykresów niestandardowych

   Publikacja danych:

   • Publikacja danych w różnych formatach zewnętrznych
   • Publikacja danych i wykresów w PowerPoint i Word
   • Publikacja danych do formatu PDF
   • Publikacja danych do formatów HTML (webowych)
   • Publikacja danych na serwerach SQL

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju
   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • komplet materiałów szkoleniowych
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia