Microsoft Word - zastosowanie w firmie, kurs średnio zaawansowany

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Microsoft Word - zastosowanie w firmie, kurs średnio zaawansowany


   Szkolenie w opcji zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących na co dzień w programie MS Word i chcących usprawnić i zautomatyzować sobie pracę z edytorem. Kurs kierowany jest również do osób zamierzających poszerzyć swoją wiedze o bardziej zaawansowane możliwości programu MS Word.

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia

    Szkolenie obejmuje najczęściej używane w pracy biurowej funkcje programu Microsoft Word, które umiejętnie wykorzystane umożliwiają wprowadzenie wysokiego stopnia automatyzacji i znaczną poprawę efektywności pracy przy tworzeniu, edycji i wydruku dokumentów.

    Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie wykorzystywał zaawansowane wzorce dokumentów, profesjonalnie formatował tekst i wzbogacał go w podnoszące estetykę elementy graficzne. Dzięki zastosowaniu poznanych metod będzie samodzielnie tworzył korespondencję seryjną, dodawał i modyfikował odwołania, oraz będzie dostosował edytor do swoich potrzeb.

    Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera słuchacz będzie praktykował pracę grupową na dokumencie, a także zarządzał stworzonymi dokumentami. Ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zwiększą wydajność pracy uczestnika, dzięki użyciu różnych funkcji Microsoft Word.

    Umiejętności

    Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

    • Obsługiwał najczęściej wykorzystywane w pracy biurowej funkcje edytora tekstu– profesjonalnie edytować dokumenty
    • Zarządzał programem i dostosował go do swoich potrzeb i preferencji
    • Wykorzystywał w pracy zaawansowane funkcje szablonów i stylów
    • Tworzył zakładki, odsyłacze, spisy treści i odwołania
    • Wstawiał do tekstu i edytował elementy graficzne oraz inne rodzaje plików
    • Obsługiwał korespondencję seryjną
    • Dzielił dokumenty na sekcje oraz pracował z dużymi dokumentami
    • Wykorzystywał model pracy grupowej na dokumencie
    • Zarządzał dokumentem oraz poprawnie go zabezpieczać 
   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących na co dzień w programie Microsoft Word i chcących usprawnić i zautomatyzować sobie pracę z edytorem. Kurs kierowany jest również do osób zamierzających poszerzyć swoją wiedze o bardziej zaawansowane możliwości programu Microsoft Word.

    Szkolenie dla szeroko pojętej grupy zawodowej pracowników biurowych, przedstawicieli handlowych, urzędników, nauczycieli, uczniów i studentów piszących prace końcowe (magisterskie, licencjackie, doktorskie).

    Przygotowanie uczestników

    Od uczestników kursu wymagana jest podstawowa znajomość środowiska Windows oraz podstawowa znajomość MS Word.

   5. Czas trwania
   6. Przed nami:
    • 2 dni po 8 godzin szkoleniowych
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy program szkolenia

    Podstawowe wiadomości o edytorze Word

    • Podstawowe pojęcia
    • Budowa głównego okna edytora
    • Dostosowywanie wstążki

    Formatowanie tekstu

    • Czcionki i ich poprawne zastosowanie
    • Wcięcia
    • Twarda spacja

    Formatowanie akapitu, kolumny

    • Autoformatowanie
    • Sprawdzanie pisowni, słowniki

    Pomocne skróty klawiaturowe

    Malarz formatów

    Style i motywy

    • Tworzenie nowego stylu
    • Modyfikacja stylów
    • Motywy

    Przypisy, zakładki i odsyłacze

    • Tworzenie i usuwanie zakładek
    • Wstawianie odsyłaczy
    • Przypisy i ich zastosowanie w praktyce

    Punktory i listy numerowane

    • Poprawne wykorzystanie w raktyce

    Grafika i wykresy

    • Wstawianie grafiki
    • Formatowanie obiektów graficznych
    • Kształty i obiekty SmartArt
    • Obiekty tekstowe
    • Wstawianie i edycja wykresów
    • Szybkie części

    Tabele

    • Sposoby wstawiania tabel, zmiana wymiarów tabeli
    • Dodawanie, usuwanie i łączenie (komórek, wierszy, kolumn)
    • Obramowanie i cieniowanie
    • Podział tabeli
    • Formatowanie i właściwości tabel

    Spisy treści

    • Możliwości i zastosowanie w praktyce
    • Tworzenie i modyfikacja spisów treści
    • Aktualizacja spisów treści

    Korespondencja seryjna

    • Tworzenie etykiet, kopert, dokumentów
    • Tworzenie dokumentu głównego
    • Definiowanie źródła danych (zewnętrzne źródła danych)
    • Tworzenie bazy danych do korespondencji seryjnej
    • Definiowanie pól korespondencji seryjnej
    • Opcje scalania danych

    Nagłówek i stopka

    • Poprawne wykorzystanie w praktyce

    Numeracja stron

    • Zmiana numeracji

    Podział dokumentu na sekcje

    • Możliwości i zastosowanie
    • Wymuszanie podziału na strony
    • Podział na sekcje a numeracja
    • Sugerowane alternatywy podziału stron

    Szablony

    • Warianty tworzenia szablonów
    • Modyfikacja szablonu
    • Zarządzanie szablonami

    Linijki i tabulatory

    • Wykorzystanie w praktyce

    Praca grupowa

    • Śledzenie zmian
    • Komentarze

    Zarządzanie dokumentami

    Zabezpieczenia dokumentów hasłami

    Ćwiczenia sprawdzające nabytą wiedzę

    Pytania i odpowiedzi

    Zakończenie szkolenia, podsumowania, testy

    Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. Ścieżka rozwoju
    • Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem Microsoft Word w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem przy wykorzystaniu jego średnio zaawansowanych funkcji.
    • W celu dalszego kształcenia umiejętności obsługi programów pakietu MS Office zalecamy udział w szkoleniach z zakresu MS Excel I MS PowerPoint na odpowiednim poziomie.
   10. W ramach szkolenia zapewniamy
   11. W ramach szkolenia zapewniamy

    • komplet materiałów szkoleniowych
    • certyfikat potwierdzający udział w kursie
    • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Szkolenie obejmuje najczęściej używane w pracy biurowej funkcje programu Microsoft Word, które umiejętnie wykorzystane umożliwiają wprowadzenie wysokiego stopnia automatyzacji i znaczną poprawę efektywności pracy przy tworzeniu, edycji i wydruku dokumentów.

   Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie wykorzystywał zaawansowane wzorce dokumentów, profesjonalnie formatował tekst i wzbogacał go w podnoszące estetykę elementy graficzne. Dzięki zastosowaniu poznanych metod będzie samodzielnie tworzył korespondencję seryjną, dodawał i modyfikował odwołania, oraz będzie dostosował edytor do swoich potrzeb.

   Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera słuchacz będzie praktykował pracę grupową na dokumencie, a także zarządzał stworzonymi dokumentami. Ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zwiększą wydajność pracy uczestnika, dzięki użyciu różnych funkcji Microsoft Word.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

   • Obsługiwał najczęściej wykorzystywane w pracy biurowej funkcje edytora tekstu– profesjonalnie edytować dokumenty
   • Zarządzał programem i dostosował go do swoich potrzeb i preferencji
   • Wykorzystywał w pracy zaawansowane funkcje szablonów i stylów
   • Tworzył zakładki, odsyłacze, spisy treści i odwołania
   • Wstawiał do tekstu i edytował elementy graficzne oraz inne rodzaje plików
   • Obsługiwał korespondencję seryjną
   • Dzielił dokumenty na sekcje oraz pracował z dużymi dokumentami
   • Wykorzystywał model pracy grupowej na dokumencie
   • Zarządzał dokumentem oraz poprawnie go zabezpieczać 
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących na co dzień w programie Microsoft Word i chcących usprawnić i zautomatyzować sobie pracę z edytorem. Kurs kierowany jest również do osób zamierzających poszerzyć swoją wiedze o bardziej zaawansowane możliwości programu Microsoft Word.

   Szkolenie dla szeroko pojętej grupy zawodowej pracowników biurowych, przedstawicieli handlowych, urzędników, nauczycieli, uczniów i studentów piszących prace końcowe (magisterskie, licencjackie, doktorskie).

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników kursu wymagana jest podstawowa znajomość środowiska Windows oraz podstawowa znajomość MS Word.

   Czas trwania
   Przed nami:
   • 2 dni po 8 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Podstawowe wiadomości o edytorze Word

   • Podstawowe pojęcia
   • Budowa głównego okna edytora
   • Dostosowywanie wstążki

   Formatowanie tekstu

   • Czcionki i ich poprawne zastosowanie
   • Wcięcia
   • Twarda spacja

   Formatowanie akapitu, kolumny

   • Autoformatowanie
   • Sprawdzanie pisowni, słowniki

   Pomocne skróty klawiaturowe

   Malarz formatów

   Style i motywy

   • Tworzenie nowego stylu
   • Modyfikacja stylów
   • Motywy

   Przypisy, zakładki i odsyłacze

   • Tworzenie i usuwanie zakładek
   • Wstawianie odsyłaczy
   • Przypisy i ich zastosowanie w praktyce

   Punktory i listy numerowane

   • Poprawne wykorzystanie w raktyce

   Grafika i wykresy

   • Wstawianie grafiki
   • Formatowanie obiektów graficznych
   • Kształty i obiekty SmartArt
   • Obiekty tekstowe
   • Wstawianie i edycja wykresów
   • Szybkie części

   Tabele

   • Sposoby wstawiania tabel, zmiana wymiarów tabeli
   • Dodawanie, usuwanie i łączenie (komórek, wierszy, kolumn)
   • Obramowanie i cieniowanie
   • Podział tabeli
   • Formatowanie i właściwości tabel

   Spisy treści

   • Możliwości i zastosowanie w praktyce
   • Tworzenie i modyfikacja spisów treści
   • Aktualizacja spisów treści

   Korespondencja seryjna

   • Tworzenie etykiet, kopert, dokumentów
   • Tworzenie dokumentu głównego
   • Definiowanie źródła danych (zewnętrzne źródła danych)
   • Tworzenie bazy danych do korespondencji seryjnej
   • Definiowanie pól korespondencji seryjnej
   • Opcje scalania danych

   Nagłówek i stopka

   • Poprawne wykorzystanie w praktyce

   Numeracja stron

   • Zmiana numeracji

   Podział dokumentu na sekcje

   • Możliwości i zastosowanie
   • Wymuszanie podziału na strony
   • Podział na sekcje a numeracja
   • Sugerowane alternatywy podziału stron

   Szablony

   • Warianty tworzenia szablonów
   • Modyfikacja szablonu
   • Zarządzanie szablonami

   Linijki i tabulatory

   • Wykorzystanie w praktyce

   Praca grupowa

   • Śledzenie zmian
   • Komentarze

   Zarządzanie dokumentami

   Zabezpieczenia dokumentów hasłami

   Ćwiczenia sprawdzające nabytą wiedzę

   Pytania i odpowiedzi

   Zakończenie szkolenia, podsumowania, testy

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju
   • Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem Microsoft Word w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem przy wykorzystaniu jego średnio zaawansowanych funkcji.
   • W celu dalszego kształcenia umiejętności obsługi programów pakietu MS Office zalecamy udział w szkoleniach z zakresu MS Excel I MS PowerPoint na odpowiednim poziomie.
   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • komplet materiałów szkoleniowych
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia

   Zobacz także

   Poszerz, uzupełnij swoją wiedzę dotyczącą wykorzystywania Microsoft Word w codziennej pracy, wykorzystując w tym celu wygodną formę e-szkoleń. Sprawdź naszą aktualną oferte e-learningów z zakresu Micorsoft Word 

   Przygotowaliśmy dla Państwa 6 starannie przygotownych szkoleń. Dostęp do materiału szkoleniowego przekazywany na 365 dni, za pośrednictwem Platformy E-Learningowej Comarch E-Profesor (czas naliczany w chwili nadania uprawnień dostępowych).

   Przejdź do e-szkoleń

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33