Microsoft Word – optymalizacja i automatyzacja pracy z dokumentami

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Microsoft Word – optymalizacja i automatyzacja pracy z dokumentami. Kurs zaawansowany


   Szkolenie w opcji zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się tworzeniem nowych wzorców dokumentów pism oraz pracą z dużymi dokumentami. Kurs kierowany jest również do osób zamierzających poszerzyć swoją wiedzę o zaawansowanych możliwościach programu MS Word, oraz dla tych z Państwa, którzy w pracy często korzystają z edytora tekstu i chcieliby usprawnić i zautomatyzować swoją pracę.

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia

    Szkolenie obejmuje zaawansowane opcje pracy z edytorem tekstu Microsoft Word, które umożliwiają wprowadzenie wysokiego stopnia automatyzacji i znaczną poprawę efektywności pracy przy tworzeniu, edycji i wydruku dokumentów.

    Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę na temat wykorzystywania i tworzenia zaawansowanych wzorców dokumentów, profesjonalnego formatowania tekstu i wzbogacania go w podnoszące estetykę elementy graficzne. Dzięki zastosowaniu poznanych metod będzie samodzielnie tworzył korespondencję seryjną, rejestrował i modyfikował makropolecenia, dodawał i modyfikował odwołania, oraz będzie w stanie dostosować edytor do swoich potrzeb.

    Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera słuchacz będzie potrafił pracować grupowo na dokumencie, a także zarządzać stworzonymi dokumentami. Ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki użyciu zaawansowanych funkcji Microsoft Word.

    Umiejętności

    Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie potrafił:

    • Obsługiwać zaawansowane funkcje edytora tekstu
    • Zarządzać programem i dostosować go do swoich potrzeb i preferencji
    • Profesjonalnie edytować dokumenty
    • Wykorzystywać w pracy zaawansowane funkcje szablonów i stylów
    • Tworzyć zakładki, odsyłacze, spisy treści i odwołania
    • Wstawiać do tekstu i edytować elementy graficzne, oraz inne rodzaje plików
    • Obsługiwać korespondencję seryjną
    • Rejestrować  makropolecenia
    • Dzielić dokumenty na sekcje, oraz pracować z dużymi dokumentami
    • Obsługiwać model pracy grupowej na dokumencie
    • Zarządzać dokumentem oraz poprawnie go zabezpieczać 
   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedze o zaawansowanych możliwościach programu MS Word, oraz dla tych z Państwa, którzy w pracy często korzystają z edytora tekstu i chcieli by usprawnić i zautomatyzować swoją pracę. Kurs kierowany jest również do osób zajmujących się tworzeniem nowych wzorców dokumentów, pism oraz pracą z dużymi dokumentami.

    Szkolenie dla szeroko pojętej grupy zawodowej pracowników biurowych, przedstawicieli handlowych, urzędników, nauczycieli, studentów piszących prace końcowe (magisterskie, licencjackie, doktorskie).

    Przygotowanie uczestników

    Od uczestników kursu wymagana jest podstawowa znajomość środowiska Windows oraz podstawowa znajomość MS Word.

   5. Czas trwania
   6. Przed nami:
    • 2 dni po 8 godzin szkoleniowych
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy program szkolenia


    Zarządzanie opcjami programu MS Word
    • Podstawowe wiadomości o edytorze Word
    • Podstawowe pojęcia
    • Budowa głównego okna edytora
    • Dostosowywanie wstążki i paska narzędziowego
    • Zaawansowane opcje

    Narzędzia główne w programie

    • Czcionki
    • Akapity
    • Listy punktowane, numerowane i wielopoziomowe
    • Funkcje znajdowania, zmiany i zaznaczania
    • Malarz formatów
    Style
    • Modyfikacja gotowych stylów
    • Tworzenie własnych stylów
    • Zarządzanie stylami
    • Motywy
    Wstawianie plików do dokumentu
    • Wstawianie plików graficznych
    • Modyfikacja plików graficznych
    • Wstawianie innych rodzajów plików
    • SmartArt
    Podział tekstu na kolumny

    Wstawianie innych elementów do dokumentu
    • Zrzuty ekranu
    • Strona tytułowa
    • Zakładki
    • Szybkie części
    • Pola tekstowe
    Spisy treści
    • Tworzenie i modyfikacja spisów treści
    • Aktualizacja spisów treści
    Odwołania
    •  Przypisy
    • Bibliografia
    • Spis ilustracji i obiektów
    • Indeksy
    • Cytaty
    • Źródła
    Korespondencja seryjna
    • Tworzenie etykiet, koperty, listy
    • Tworzenie dokumentu głównego
    • Definiowanie źródła danych (zewnętrzne źródła danych)
    • Tworzenie bazy danych do korespondencji seryjnej
    • Definiowanie pól korespondencji seryjnej
    • Opcje scalania danych
    Nagłówek i stopka
    • Poprawne wykorzystanie w praktyce
    Podział dokumentu na sekcje
    • Możliwości i zastosowanie
    • Wymuszanie podziału na strony
    • Sugerowane alternatywy podziału stron
    Praca grupowa
    • Śledzenie zmian
    • Komentarze
    Praca z dużymi dokumentami
    • Możliwości i zastosowanie
    • Tworzenie dokumentu nadrzędnego
    • Dołączanie plików do dokumentu nadrzędnego
    • Korzystanie z konspektu
    Szablony
    • Warianty tworzenia szablonów
    • Modyfikacja szablonu
    • Zarządzanie szablonami
    Formanty tworzenie i zastosowanie

    Makropolecenia
    • Tworzenie makropoleceń
    • Praca z makrami
    Opcje zapisu dokumentów

    Ćwiczenia sprawdzające nabytą wiedzę

    Pytania i odpowiedzi

    Zakończenie szkolenia, podsumowania, testy

    Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. Ścieżka rozwoju
    • Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem Microsoft Word w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem przy wykorzystaniu jego zaawansowanych funkcji.
    • W celu dalszego kształcenia umiejętności obsługi programów pakietu MS Office zalecamy udział w szkoleniach z zakresu MS Excel I MS PowerPoint na odpowiednim poziomie.
   10. W ramach szkolenia zapewniamy
   11. W ramach szkolenia zapewniamy

    • komplet materiałów szkoleniowych
    • certyfikat potwierdzający udział w kursie
    • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Szkolenie obejmuje zaawansowane opcje pracy z edytorem tekstu Microsoft Word, które umożliwiają wprowadzenie wysokiego stopnia automatyzacji i znaczną poprawę efektywności pracy przy tworzeniu, edycji i wydruku dokumentów.

   Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę na temat wykorzystywania i tworzenia zaawansowanych wzorców dokumentów, profesjonalnego formatowania tekstu i wzbogacania go w podnoszące estetykę elementy graficzne. Dzięki zastosowaniu poznanych metod będzie samodzielnie tworzył korespondencję seryjną, rejestrował i modyfikował makropolecenia, dodawał i modyfikował odwołania, oraz będzie w stanie dostosować edytor do swoich potrzeb.

   Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera słuchacz będzie potrafił pracować grupowo na dokumencie, a także zarządzać stworzonymi dokumentami. Ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki użyciu zaawansowanych funkcji Microsoft Word.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie potrafił:

   • Obsługiwać zaawansowane funkcje edytora tekstu
   • Zarządzać programem i dostosować go do swoich potrzeb i preferencji
   • Profesjonalnie edytować dokumenty
   • Wykorzystywać w pracy zaawansowane funkcje szablonów i stylów
   • Tworzyć zakładki, odsyłacze, spisy treści i odwołania
   • Wstawiać do tekstu i edytować elementy graficzne, oraz inne rodzaje plików
   • Obsługiwać korespondencję seryjną
   • Rejestrować  makropolecenia
   • Dzielić dokumenty na sekcje, oraz pracować z dużymi dokumentami
   • Obsługiwać model pracy grupowej na dokumencie
   • Zarządzać dokumentem oraz poprawnie go zabezpieczać 
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedze o zaawansowanych możliwościach programu MS Word, oraz dla tych z Państwa, którzy w pracy często korzystają z edytora tekstu i chcieli by usprawnić i zautomatyzować swoją pracę. Kurs kierowany jest również do osób zajmujących się tworzeniem nowych wzorców dokumentów, pism oraz pracą z dużymi dokumentami.

   Szkolenie dla szeroko pojętej grupy zawodowej pracowników biurowych, przedstawicieli handlowych, urzędników, nauczycieli, studentów piszących prace końcowe (magisterskie, licencjackie, doktorskie).

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników kursu wymagana jest podstawowa znajomość środowiska Windows oraz podstawowa znajomość MS Word.

   Czas trwania
   Przed nami:
   • 2 dni po 8 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia


   Zarządzanie opcjami programu MS Word
   • Podstawowe wiadomości o edytorze Word
   • Podstawowe pojęcia
   • Budowa głównego okna edytora
   • Dostosowywanie wstążki i paska narzędziowego
   • Zaawansowane opcje

   Narzędzia główne w programie

   • Czcionki
   • Akapity
   • Listy punktowane, numerowane i wielopoziomowe
   • Funkcje znajdowania, zmiany i zaznaczania
   • Malarz formatów
   Style
   • Modyfikacja gotowych stylów
   • Tworzenie własnych stylów
   • Zarządzanie stylami
   • Motywy
   Wstawianie plików do dokumentu
   • Wstawianie plików graficznych
   • Modyfikacja plików graficznych
   • Wstawianie innych rodzajów plików
   • SmartArt
   Podział tekstu na kolumny

   Wstawianie innych elementów do dokumentu
   • Zrzuty ekranu
   • Strona tytułowa
   • Zakładki
   • Szybkie części
   • Pola tekstowe
   Spisy treści
   • Tworzenie i modyfikacja spisów treści
   • Aktualizacja spisów treści
   Odwołania
   •  Przypisy
   • Bibliografia
   • Spis ilustracji i obiektów
   • Indeksy
   • Cytaty
   • Źródła
   Korespondencja seryjna
   • Tworzenie etykiet, koperty, listy
   • Tworzenie dokumentu głównego
   • Definiowanie źródła danych (zewnętrzne źródła danych)
   • Tworzenie bazy danych do korespondencji seryjnej
   • Definiowanie pól korespondencji seryjnej
   • Opcje scalania danych
   Nagłówek i stopka
   • Poprawne wykorzystanie w praktyce
   Podział dokumentu na sekcje
   • Możliwości i zastosowanie
   • Wymuszanie podziału na strony
   • Sugerowane alternatywy podziału stron
   Praca grupowa
   • Śledzenie zmian
   • Komentarze
   Praca z dużymi dokumentami
   • Możliwości i zastosowanie
   • Tworzenie dokumentu nadrzędnego
   • Dołączanie plików do dokumentu nadrzędnego
   • Korzystanie z konspektu
   Szablony
   • Warianty tworzenia szablonów
   • Modyfikacja szablonu
   • Zarządzanie szablonami
   Formanty tworzenie i zastosowanie

   Makropolecenia
   • Tworzenie makropoleceń
   • Praca z makrami
   Opcje zapisu dokumentów

   Ćwiczenia sprawdzające nabytą wiedzę

   Pytania i odpowiedzi

   Zakończenie szkolenia, podsumowania, testy

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju
   • Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem Microsoft Word w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem przy wykorzystaniu jego zaawansowanych funkcji.
   • W celu dalszego kształcenia umiejętności obsługi programów pakietu MS Office zalecamy udział w szkoleniach z zakresu MS Excel I MS PowerPoint na odpowiednim poziomie.
   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • komplet materiałów szkoleniowych
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia

   Zobacz także

   Poszerz, uzupełnij swoją wiedzę dotyczącą wykorzystywania Microsoft Word w codziennej pracy, wykorzystując w tym celu wygodną formę e-szkoleń. Sprawdź naszą aktualną oferte e-learningów z zakresu Micorsoft Word.

   Przygotowaliśmy dla Państwa 6  starannie przygotownych szkoleń. Dostęp do materiału szkoleniowego przekazywany na 365 dni, za pośrednictwem Platformy E-Learningowej Comarch E-Profesor (czas naliczany w chwili nadania uprawnień dostępowych).

    Przejdź do szkoleń 

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33