Oracle PL/SQL – poziom podstawowy

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Oracle PL/SQL – poziom podstawowy


   PL/SQL jako proceduralny język programowania na serwerze Oracle.
   Szkolenie dostępne w opcji stacjonarnej i zdalnej.

   Opis szkolenia

   Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują bazę danych Oracle, znają język SQL i chcieliby rozszerzyć funkcjonalności standardowo dostępne w tym środowisku o własne procedury i funkcje oraz zautomatyzować niektóre czynności. Najważniejszymi aspektami wiedzy wyniesionej ze szkolenia będą: poznanie możliwości tego języka w tworzeni kodu skryptowego i proceduralnego, operacji dynamicznych i kodu automatycznego. Umiejętności obejmować będą tworzenie bloków anonimowych, procedur i funkcji oraz wyzwalaczy automatyzujących operacje na bazie danych. 

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Wiedza ze szkolenia dotyczy roli języka PL/SQL jako proceduralnego języka programowania na serwerze bazodanowym Oracle. Najważniejszymi aspektami wiedzy wyniesionej ze szkolenia będą: poznanie możliwości tego języka w tworzeni kodu skryptowego i proceduralnego, operacji dynamicznych i kodu automatycznego. Umiejętności obejmować będą tworzenie bloków anonimowych, procedur i funkcji oraz wyzwalaczy automatyzujących operacje na bazie danych. Ważnymi umiejętnościami uzyskanymi podczas kursu będą: posługiwanie się pakietami do grupowania kodu oraz wykorzystanie transakcji autonomicznych. 

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie poprawnie :

   • Tworzył bloki anonimowe,
   • Tworzył i wywoływał procedury oraz funkcje, przekazywać i zwracać wartości wg potrzeb,
   • Generował, przechwytywal i obsługiwał proste wyjątki,
   • Wykorzystywał kursory,
   • Tworzył, przekazywał i wykorzystywał rekordy
   • Tworzył i zarządzać pakietami,
   • Tworzył wyzwalacze DML do automatyzowania operacji manipulujących danymi,
   • Tworzył transakcje autonomiczne.

   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują bazę danych Oracle, znają język SQL i chcieliby rozszerzyć funkcjonalności standardowo dostępne w tym środowisku o własne procedury i funkcje oraz zautomatyzować niektóre czynności.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw SQL (zagadnienia objęte kursem „SQL-język dostępu do bazy danych Oracle”).

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia  

   Przedstawienie celów i zakresu szkolenia

   Rola języka PL/SQL

   Sposoby wykorzystania PL/SQL

   Współpraca z bazą danych

   PL/SQL w SQL*Plus i SQL Developer

   Programy nakładkowe do wykonywania zapytań

   Tworzenie prostych zapytań

   • uruchamianie kodu
   • przechwytywanie wyników

   Typy danych

   • Skalarne
   • Złożone
   • Zakotwiczone

   Bloki anonimowe PL/SQL

   • uruchamianie
   • przekazywanie parametrów

   Kursory niejawne

   Instrukcje warunkowe

   Instrukcje iteracyjne

   Procedury

   • Budowa procedur
   • Wywołania
   • Parametry uruchamiania

   Funkcje

   • Sposoby wywołania
   • Wartości zwracane

   Obsługa wyjątków

   • Rodzaje wyjątków
   • Wyjątki wbudowane
   • Wychwytywanie wyjątków
   • Numeru i nazwy wyjątków
   • Funkcje do obsługi wyjątków
   • Wyjątki użytkownika
   • Zgłaszanie wyjątków

   Kursory jawne

   • Obsługa kursorów
   • Atrybuty kursorów
   • Kursory i pętle
   • Zastosowania 
   • Pętla for
   •  Zastosowania 

   Dynamiczny SQL

   Rekordy

   • Zastosowanie
   • Tworzenie i obsługa

   Pakiety

   • Rola i zastosowanie
   • Specyfikacja i ciało
   • Elementy prywatne i publiczne
   • Przeciążanie procedur i funkcji

   Wyzwalacze bazodanowe

   • rodzaje wyzwalaczy
   • wyzwalacze DML
   • wyzwalacze wierszowe i instrukcyjne
   • wykorzystanie pseudorekordów
   • predykaty warunkowe
   • ograniczenia dotyczące wyzwalaczy

   Transakcje autonomiczne

   • Tworzenie
   • Jednostki programu a transakcje autonomiczne
   • Zastosowanie

   Powtórzenie materiału o kluczowych operacjach w PL/SQL

   Ćwiczenie samodzielne przekrojowo z różnych obszarów

   Omówienie rozwiązań

   Dodatkowe pytania uczestników

   Podsumowanie szkolenia

   Test 

   Ankieta

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie prowadzone jest w formie ćwiczeń realizowanych pod kierunkiem instruktora. Wykonanie poszczególnych zadań jest na bieżąco weryfikowane i komentowane. Liczba i różnorodność zadań mają spowodować utrwalenie umiejętności oraz przygotować uczestników na radzenie sobie z praktycznymi problemami spotykanymi w bazach danych. 

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

    

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa ( dotyczy szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia