Oracle PL/SQL – poziom podstawowy


PL/SQL jako proceduralny język programowania na serwerze Oracle.
Szkolenie dostępne w opcji stacjonarnej i zdalnej.

Opis szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują bazę danych Oracle, znają język SQL i chcieliby rozszerzyć funkcjonalności standardowo dostępne w tym środowisku o własne procedury i funkcje oraz zautomatyzować niektóre czynności. Najważniejszymi aspektami wiedzy wyniesionej ze szkolenia będą: poznanie możliwości tego języka w tworzeni kodu skryptowego i proceduralnego, operacji dynamicznych i kodu automatycznego. Umiejętności obejmować będą tworzenie bloków anonimowych, procedur i funkcji oraz wyzwalaczy automatyzujących operacje na bazie danych. 

Poznaj program szkolenia

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  Wiedza ze szkolenia dotyczy roli języka PL/SQL jako proceduralnego języka programowania na serwerze bazodanowym Oracle. Najważniejszymi aspektami wiedzy wyniesionej ze szkolenia będą: poznanie możliwości tego języka w tworzeni kodu skryptowego i proceduralnego, operacji dynamicznych i kodu automatycznego. Umiejętności obejmować będą tworzenie bloków anonimowych, procedur i funkcji oraz wyzwalaczy automatyzujących operacje na bazie danych. Ważnymi umiejętnościami uzyskanymi podczas kursu będą: posługiwanie się pakietami do grupowania kodu oraz wykorzystanie transakcji autonomicznych. 

  Umiejętności

  Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie poprawnie :

  • Tworzył bloki anonimowe,
  • Tworzył i wywoływał procedury oraz funkcje, przekazywać i zwracać wartości wg potrzeb,
  • Generował, przechwytywal i obsługiwał proste wyjątki,
  • Wykorzystywał kursory,
  • Tworzył, przekazywał i wykorzystywał rekordy
  • Tworzył i zarządzać pakietami,
  • Tworzył wyzwalacze DML do automatyzowania operacji manipulujących danymi,
  • Tworzył transakcje autonomiczne.

 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują bazę danych Oracle, znają język SQL i chcieliby rozszerzyć funkcjonalności standardowo dostępne w tym środowisku o własne procedury i funkcje oraz zautomatyzować niektóre czynności.

  Przygotowanie uczestników

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw SQL (zagadnienia objęte kursem „SQL-język dostępu do bazy danych Oracle”).

 5. Czas trwania
 6. Przed nami:

  • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
 7. Szczegółowy program szkolenia
 8. Szczegółowy program szkolenia  

  Przedstawienie celów i zakresu szkolenia

  Rola języka PL/SQL

  Sposoby wykorzystania PL/SQL

  Współpraca z bazą danych

  PL/SQL w SQL*Plus i SQL Developer

  Programy nakładkowe do wykonywania zapytań

  Tworzenie prostych zapytań

  • uruchamianie kodu
  • przechwytywanie wyników

  Typy danych

  • Skalarne
  • Złożone
  • Zakotwiczone

  Bloki anonimowe PL/SQL

  • uruchamianie
  • przekazywanie parametrów

  Kursory niejawne

  Instrukcje warunkowe

  Instrukcje iteracyjne

  Procedury

  • Budowa procedur
  • Wywołania
  • Parametry uruchamiania

  Funkcje

  • Sposoby wywołania
  • Wartości zwracane

  Obsługa wyjątków

  • Rodzaje wyjątków
  • Wyjątki wbudowane
  • Wychwytywanie wyjątków
  • Numeru i nazwy wyjątków
  • Funkcje do obsługi wyjątków
  • Wyjątki użytkownika
  • Zgłaszanie wyjątków

  Kursory jawne

  • Obsługa kursorów
  • Atrybuty kursorów
  • Kursory i pętle
  • Zastosowania 
  • Pętla for
  •  Zastosowania 

  Dynamiczny SQL

  Rekordy

  • Zastosowanie
  • Tworzenie i obsługa

  Pakiety

  • Rola i zastosowanie
  • Specyfikacja i ciało
  • Elementy prywatne i publiczne
  • Przeciążanie procedur i funkcji

  Wyzwalacze bazodanowe

  • rodzaje wyzwalaczy
  • wyzwalacze DML
  • wyzwalacze wierszowe i instrukcyjne
  • wykorzystanie pseudorekordów
  • predykaty warunkowe
  • ograniczenia dotyczące wyzwalaczy

  Transakcje autonomiczne

  • Tworzenie
  • Jednostki programu a transakcje autonomiczne
  • Zastosowanie

  Powtórzenie materiału o kluczowych operacjach w PL/SQL

  Ćwiczenie samodzielne przekrojowo z różnych obszarów

  Omówienie rozwiązań

  Dodatkowe pytania uczestników

  Podsumowanie szkolenia

  Test 

  Ankieta

  Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie prowadzone jest w formie ćwiczeń realizowanych pod kierunkiem instruktora. Wykonanie poszczególnych zadań jest na bieżąco weryfikowane i komentowane. Liczba i różnorodność zadań mają spowodować utrwalenie umiejętności oraz przygotować uczestników na radzenie sobie z praktycznymi problemami spotykanymi w bazach danych. 

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. Ścieżka rozwoju
 10. Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

   

 11. W ramach szkolenia zapewniamy
 12. W ramach szkolenia zapewniamy

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa ( dotyczy szkoleń stacjonarnych)
Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

Wiedza ze szkolenia dotyczy roli języka PL/SQL jako proceduralnego języka programowania na serwerze bazodanowym Oracle. Najważniejszymi aspektami wiedzy wyniesionej ze szkolenia będą: poznanie możliwości tego języka w tworzeni kodu skryptowego i proceduralnego, operacji dynamicznych i kodu automatycznego. Umiejętności obejmować będą tworzenie bloków anonimowych, procedur i funkcji oraz wyzwalaczy automatyzujących operacje na bazie danych. Ważnymi umiejętnościami uzyskanymi podczas kursu będą: posługiwanie się pakietami do grupowania kodu oraz wykorzystanie transakcji autonomicznych. 

Umiejętności

Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie poprawnie :

 • Tworzył bloki anonimowe,
 • Tworzył i wywoływał procedury oraz funkcje, przekazywać i zwracać wartości wg potrzeb,
 • Generował, przechwytywal i obsługiwał proste wyjątki,
 • Wykorzystywał kursory,
 • Tworzył, przekazywał i wykorzystywał rekordy
 • Tworzył i zarządzać pakietami,
 • Tworzył wyzwalacze DML do automatyzowania operacji manipulujących danymi,
 • Tworzył transakcje autonomiczne.

Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują bazę danych Oracle, znają język SQL i chcieliby rozszerzyć funkcjonalności standardowo dostępne w tym środowisku o własne procedury i funkcje oraz zautomatyzować niektóre czynności.

Przygotowanie uczestników

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw SQL (zagadnienia objęte kursem „SQL-język dostępu do bazy danych Oracle”).

Czas trwania

Przed nami:

 • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia  

Przedstawienie celów i zakresu szkolenia

Rola języka PL/SQL

Sposoby wykorzystania PL/SQL

Współpraca z bazą danych

PL/SQL w SQL*Plus i SQL Developer

Programy nakładkowe do wykonywania zapytań

Tworzenie prostych zapytań

 • uruchamianie kodu
 • przechwytywanie wyników

Typy danych

 • Skalarne
 • Złożone
 • Zakotwiczone

Bloki anonimowe PL/SQL

 • uruchamianie
 • przekazywanie parametrów

Kursory niejawne

Instrukcje warunkowe

Instrukcje iteracyjne

Procedury

 • Budowa procedur
 • Wywołania
 • Parametry uruchamiania

Funkcje

 • Sposoby wywołania
 • Wartości zwracane

Obsługa wyjątków

 • Rodzaje wyjątków
 • Wyjątki wbudowane
 • Wychwytywanie wyjątków
 • Numeru i nazwy wyjątków
 • Funkcje do obsługi wyjątków
 • Wyjątki użytkownika
 • Zgłaszanie wyjątków

Kursory jawne

 • Obsługa kursorów
 • Atrybuty kursorów
 • Kursory i pętle
 • Zastosowania 
 • Pętla for
 •  Zastosowania 

Dynamiczny SQL

Rekordy

 • Zastosowanie
 • Tworzenie i obsługa

Pakiety

 • Rola i zastosowanie
 • Specyfikacja i ciało
 • Elementy prywatne i publiczne
 • Przeciążanie procedur i funkcji

Wyzwalacze bazodanowe

 • rodzaje wyzwalaczy
 • wyzwalacze DML
 • wyzwalacze wierszowe i instrukcyjne
 • wykorzystanie pseudorekordów
 • predykaty warunkowe
 • ograniczenia dotyczące wyzwalaczy

Transakcje autonomiczne

 • Tworzenie
 • Jednostki programu a transakcje autonomiczne
 • Zastosowanie

Powtórzenie materiału o kluczowych operacjach w PL/SQL

Ćwiczenie samodzielne przekrojowo z różnych obszarów

Omówienie rozwiązań

Dodatkowe pytania uczestników

Podsumowanie szkolenia

Test 

Ankieta

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie ćwiczeń realizowanych pod kierunkiem instruktora. Wykonanie poszczególnych zadań jest na bieżąco weryfikowane i komentowane. Liczba i różnorodność zadań mają spowodować utrwalenie umiejętności oraz przygotować uczestników na radzenie sobie z praktycznymi problemami spotykanymi w bazach danych. 

POBIERZ PROGRAM W PDF

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

 

W ramach szkolenia zapewniamy

W ramach szkolenia zapewniamy

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa ( dotyczy szkoleń stacjonarnych)

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33