Oracle PL/SQL

Poziom zaawansowany
  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Szkolenie Oracle PL/SQL - poziom zaawansowany

   Sprawdź zaawansowane rozwiązania w języku PL/SQL w środowisku Oracle

   Opis szkolenia

   Podczas szkolenia Oracle PL/SQL - poziom zaawansowany zdobędziesz wiedzę na temat zaawansowanych rozwiązań dostępnych w języku PL/SQL w środowisku Oracle. Między innymi na temat zastosowań złożonych typów danych, efektywnego pobierania i zapisywania dużych zbiorów danych. Podczas dwóch dni szkolenia na poziomie zaawansowanym z Oracle PL/SQL dowiesz się jak należy pracować z pakietami wbudowanymi oraz zarządzać obiektami zależnymi. 

   Kurs Oracle PL/SQL przeznaczony jest dla wszystkich, którzy znają język SQL i wykorzystują język PL/SQL w podstawowym zakresie. 

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat zaawansowanych rozwiązań dostępnych w języku PL/SQL w środowisku Oracle. Wiedza obejmować będzie zastosowania złożonych typów danych, efektywnego pobierania i zapisywania dużych zbiorów danych, roli pakietów z deklaracjami wstępnymi i poziomami czystości oraz roli wyzwalaczy systemowych, transakcji autonomicznych, jak również programowania obiektowego. Umiejętności dotyczyć będą tworzenia pakietów, praktycznego stosowania transakcji autonomicznych, wiązań masowych i typów kolekcyjnych. Szczególnie istotnymi umiejętnościami pozyskanymi w ramach szkolenia będą: posługiwanie się pakietami wbudowanymi oraz zarządzanie obiektami zależnymi. Dodatkowo umiejętności uczestnika szkolenia zostaną poszerzone o tworzenie typów i tabel obiektowych oraz posługiwanie się nimi w przetwarzaniu danych z bazy danych.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie poprawnie :

   • Tworzył bloki anonimowe,
   • Tworzył i wywoływał procedury oraz funkcje, przekazywać i zwracać wartości,
   • Generował, przechwytywał i obsługiwał wyjątki,
   • Wykorzystywał kursory,
   • Tworzył, przekazywał i wykorzystywał rekordy
   • Tworzył i zarządzał pakietami,
   • Tworzył wyzwalacze DML do automatyzowania operacji manipulujących danymi,
   • Tworzył transakcje autonomiczne.

   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy znają języka SQL, wykorzystują już język PL/SQL w podstawowym zakresie i chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tworzeniu efektywnego kodu do zaawansowanych celów.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw SQL. Przede wszystkim zagadnienia zawarte w kursie:

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia  

   Przedstawienie celów i zakresu szkolenia

   Założone typy danych

   Kolekcje: 

   • Index-by tables, 
   • nested tables, 
   • varrays

   Właściwości kolekcji

   Varrays

   Nested Table

   Tablice asocjacyjne

   API collection

   Elementy optymalizacji PL/SQL

   Procedury, funkcje, pakiety i ich właściwości

   NOCOPY

   Authid

   Procedury, funkcje, pakiety – dalsze właściwości

   • PARALLEL_ENABLE
   • DETERMINICTIC
   • PIPELINED
   • RESULT_CACHE

   Wiązania masowe

   Forall i bulk collect

   Wyzwalacze złożone

   • Zastosowania

   Wyzwalacze systemowe

   • Zastosowania
   • Atrybuty

   Zależności między obiektowe

   Kompilacja i rekompilacja kodu

   Rekompilacja automatyczna i ręczna

   Status obiektu

   Zależności lokalne i zdalne

   Zależności pośrednie i bezpośrednie

   Zależności a widoki i pakiety

   Modele zależności

   Modyfikacja trybu

   Wprowadzenie do obiektowości w PL/SQL

   Obiekty trwałe

   Tabele obiektowe

   Kolumny obiektowe

   Widoki obiektowe

   Zastosowanie

   Dodatkowe pytania uczestników

   Podsumowanie szkolenia

   Test 

   Ankieta

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie występujących po sobie sesji szkoleniowych podzielonych na moduły. W ramach modułu szkoleniowego przewidziana jest część teoretyczna wyjaśniająca dane zagadnienie, wspólnie oraz samodzielnie rozwiązane przez uczestnika ćwiczenie oraz blok pytań i odpowiedzi.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

    

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa ( dotyczy szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia