Oracle PL/SQL - poziom zaawansowany


Szkolenie w opcji zdalnej i stacjonarnej

Opis szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy znają język SQL, wykorzystują już język PL/SQL w podstawowym zakresie i chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tworzeniu efektywnego kodu do zaawansowanych celów.

Poznaj program szkolenia

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat zaawansowanych rozwiązań dostępnych w języku PL/SQL w środowisku Oracle. Wiedza obejmować będzie zastosowania złożonych typów danych, efektywnego pobierania i zapisywania dużych zbiorów danych, roli pakietów z deklaracjami wstępnymi i poziomami czystości oraz roli wyzwalaczy systemowych, transakcji autonomicznych, jak również programowania obiektowego. Umiejętności dotyczyć będą tworzenia pakietów, praktycznego stosowania transakcji autonomicznych, wiązań masowych i typów kolekcyjnych. Szczególnie istotnymi umiejętnościami pozyskanymi w ramach szkolenia będą: posługiwanie się pakietami wbudowanymi oraz zarządzanie obiektami zależnymi. Dodatkowo umiejętności uczestnika szkolenia zostaną poszerzone o tworzenie typów i tabel obiektowych oraz posługiwanie się nimi w przetwarzaniu danych z bazy danych.

  Umiejętności

  Dzięki szkoleniu uczestnik będzie poprawnie :

  • Tworzył bloki anonimowe,
  • Tworzył i wywoływał procedury oraz funkcje, przekazywać i zwracać wartości,
  • Generował, przechwytywał i obsługiwał wyjątki,
  • Wykorzystywał kursory,
  • Tworzył, przekazywał i wykorzystywał rekordy
  • Tworzył i zarządzał pakietami,
  • Tworzył wyzwalacze DML do automatyzowania operacji manipulujących danymi,
  • Tworzył transakcje autonomiczne.

 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy znają języka SQL, wykorzystują już język PL/SQL w podstawowym zakresie i chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tworzeniu efektywnego kodu do zaawansowanych celów.

  Przygotowanie uczestników

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw SQL (zagadnienia objęte kursem „SQL-język dostępu do bazy danych Oracle”) oraz wiedza i umiejętności z zakresu podstaw języka PL/SQL (objęte kursem „PL/SQL - język programowania”).

 5. Czas trwania
 6. Przed nami:

  • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
 7. Szczegółowy program szkolenia
 8. Szczegółowy program szkolenia  

  Przedstawienie celów i zakresu szkolenia

  Założone typy danych

  Kolekcje: 

  • Index-by tables, 
  • nested tables, 
  • varrays

  Właściwości kolekcji

  Varrays

  Nested Table

  Tablice asocjacyjne

  API collection

  Elementy optymalizacji PL/SQL

  Procedury, funkcje, pakiety i ich właściwości

  NOCOPY

  Authid

  Procedury, funkcje, pakiety – dalsze właściwości

  • PARALLEL_ENABLE
  • DETERMINICTIC
  • PIPELINED
  • RESULT_CACHE

  Wiązania masowe

  Forall i bulk collect

  Wyzwalacze złożone

  • Zastosowania

  Wyzwalacze systemowe

  • Zastosowania
  • Atrybuty

  Zależności między obiektowe

  Kompilacja i rekompilacja kodu

  Rekompilacja automatyczna i ręczna

  Status obiektu

  Zależności lokalne i zdalne

  Zależności pośrednie i bezpośrednie

  Zależności a widoki i pakiety

  Modele zależności

  Modyfikacja trybu

  Wprowadzenie do obiektowości w PL/SQL

  Obiekty trwałe

  Tabele obiektowe

  Kolumny obiektowe

  Widoki obiektowe

  Zastosowanie

  Dodatkowe pytania uczestników

  Podsumowanie szkolenia

  Test 

  Ankieta

  Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie występujących po sobie sesji szkoleniowych podzielonych na moduły. W ramach modułu szkoleniowego przewidziana jest część teoretyczna wyjaśniająca dane zagadnienie, wspólnie oraz samodzielnie rozwiązane przez uczestnika ćwiczenie oraz blok pytań i odpowiedzi.

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. Ścieżka rozwoju
 10. Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

   

 11. W ramach szkolenia zapewniamy
 12. W ramach szkolenia zapewniamy

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa ( dotyczy szkoleń stacjonarnych)
Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat zaawansowanych rozwiązań dostępnych w języku PL/SQL w środowisku Oracle. Wiedza obejmować będzie zastosowania złożonych typów danych, efektywnego pobierania i zapisywania dużych zbiorów danych, roli pakietów z deklaracjami wstępnymi i poziomami czystości oraz roli wyzwalaczy systemowych, transakcji autonomicznych, jak również programowania obiektowego. Umiejętności dotyczyć będą tworzenia pakietów, praktycznego stosowania transakcji autonomicznych, wiązań masowych i typów kolekcyjnych. Szczególnie istotnymi umiejętnościami pozyskanymi w ramach szkolenia będą: posługiwanie się pakietami wbudowanymi oraz zarządzanie obiektami zależnymi. Dodatkowo umiejętności uczestnika szkolenia zostaną poszerzone o tworzenie typów i tabel obiektowych oraz posługiwanie się nimi w przetwarzaniu danych z bazy danych.

Umiejętności

Dzięki szkoleniu uczestnik będzie poprawnie :

 • Tworzył bloki anonimowe,
 • Tworzył i wywoływał procedury oraz funkcje, przekazywać i zwracać wartości,
 • Generował, przechwytywał i obsługiwał wyjątki,
 • Wykorzystywał kursory,
 • Tworzył, przekazywał i wykorzystywał rekordy
 • Tworzył i zarządzał pakietami,
 • Tworzył wyzwalacze DML do automatyzowania operacji manipulujących danymi,
 • Tworzył transakcje autonomiczne.

Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy znają języka SQL, wykorzystują już język PL/SQL w podstawowym zakresie i chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tworzeniu efektywnego kodu do zaawansowanych celów.

Przygotowanie uczestników

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw SQL (zagadnienia objęte kursem „SQL-język dostępu do bazy danych Oracle”) oraz wiedza i umiejętności z zakresu podstaw języka PL/SQL (objęte kursem „PL/SQL - język programowania”).

Czas trwania

Przed nami:

 • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia  

Przedstawienie celów i zakresu szkolenia

Założone typy danych

Kolekcje: 

 • Index-by tables, 
 • nested tables, 
 • varrays

Właściwości kolekcji

Varrays

Nested Table

Tablice asocjacyjne

API collection

Elementy optymalizacji PL/SQL

Procedury, funkcje, pakiety i ich właściwości

NOCOPY

Authid

Procedury, funkcje, pakiety – dalsze właściwości

 • PARALLEL_ENABLE
 • DETERMINICTIC
 • PIPELINED
 • RESULT_CACHE

Wiązania masowe

Forall i bulk collect

Wyzwalacze złożone

 • Zastosowania

Wyzwalacze systemowe

 • Zastosowania
 • Atrybuty

Zależności między obiektowe

Kompilacja i rekompilacja kodu

Rekompilacja automatyczna i ręczna

Status obiektu

Zależności lokalne i zdalne

Zależności pośrednie i bezpośrednie

Zależności a widoki i pakiety

Modele zależności

Modyfikacja trybu

Wprowadzenie do obiektowości w PL/SQL

Obiekty trwałe

Tabele obiektowe

Kolumny obiektowe

Widoki obiektowe

Zastosowanie

Dodatkowe pytania uczestników

Podsumowanie szkolenia

Test 

Ankieta

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie występujących po sobie sesji szkoleniowych podzielonych na moduły. W ramach modułu szkoleniowego przewidziana jest część teoretyczna wyjaśniająca dane zagadnienie, wspólnie oraz samodzielnie rozwiązane przez uczestnika ćwiczenie oraz blok pytań i odpowiedzi.

POBIERZ PROGRAM W PDF

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

 

W ramach szkolenia zapewniamy

W ramach szkolenia zapewniamy

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa ( dotyczy szkoleń stacjonarnych)

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33