Oracle PL/SQL – warsztaty praktyczne – poziom średniozaawansowany

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Oracle PL/SQL – warsztaty praktyczne – poziom średniozaawansowany


   Szkolenie w opcji zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Warsztaty przeznaczone są dla osób, pracujących z relacyjnymi bazami Oracle, znających podstawy języka SQL oraz podstawy języka programowania PL/SQL, chcących doskonalić swoje umiejętności w zakresu programowania baz Oracle. Forma warsztatów ma na celu maksymalne skoncentrowanie się na praktycznym wykorzystaniu tego języka w rozwiązywaniu problemów dotyczących obsługi danych oraz zarządzania strukturą bazy danych. Celem szklenia jest osiągniecie biegłości w tworzeniu różnorodnych struktur języka PL/SQL. 

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia

    W trakcie szkolenia uczestnik realizował będzie zadania mające za zadanie zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem programowania PL/SQL na serwerze Oracle. Forma warsztatów ma na celu maksymalne skoncentrowanie się na praktycznym wykorzystaniu tego języka w rozwiązywaniu problemów dotyczących obsługi danych oraz zarządzania strukturą bazy danych. Celem szklenia jest osiągniecie biegłości w tworzeniu różnorodnych struktur języka PL/SQL. 

    Umiejętności

    Po szkoleniu uczestnik:

    • Wykorzystuje skrypty (bloki anonimowe) w bieżących działaniach na bazie,
    • Stosuje procedury i funkcje jako jednostki składowane, w programowaniu po stronie serwera,
    • Obsługuje wyjątki,
    • Wykorzystuje różne rodzaje kursorów w dostępie do danych,
    • Stosuje kod dynamiczny w tworzeniu kodu elastycznego i uniwersalnego,
    • Stosuje wyzwalacze do automatyzacji zadań na serwerze,
    • Używa pakietów wbudowanych,
    • Tworzy pakiety użytkownika,
    • Wykorzystuje transakcje autonomiczne,
    • Unika typowych problemów wydajnościowych podczas programowania w środowisku Oracle.

   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Warsztaty przeznaczone są dla osób, pracujących z relacyjnymi bazami Oracle, znających podstawy języka SQL oraz podstawy języka programowania PL/SQL, chcących doskonalić swoje umiejętności w zakresu programowania baz Oracle. 

    Przygotowanie uczestników

    Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw składni języka SQL oraz podstaw programowania w języku PL/SQL w środowisku Oracle. Zalecana jest znajomość zagadnień poruszanych na szkoleniu „SQL - język dostępu do bazy danych Oracle” oraz „Oracle PL/SQL - język programowania”. 

   5. Czas trwania
   6. Przed nami:

    • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie prowadzone jest w formie ćwiczeń realizowanych pod kierunkiem instruktora. Wykonanie poszczególnych zadań jest na bieżąco weryfikowane i komentowane. Liczba i różnorodność zadań mają spowodować utrwalenie umiejętności oraz przygotować uczestników na radzenie sobie z praktycznymi problemami spotykanymi w bazach danych. 

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. Ścieżka rozwoju
   10. Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

     

   11. W ramach szkolenia zapewniamy
   12. W ramach szkolenia zapewniamy

    • materiały szkoleniowe
    • certyfikat potwierdzający udział w kursie
    • pełna obsługa cateringowa
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   W trakcie szkolenia uczestnik realizował będzie zadania mające za zadanie zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem programowania PL/SQL na serwerze Oracle. Forma warsztatów ma na celu maksymalne skoncentrowanie się na praktycznym wykorzystaniu tego języka w rozwiązywaniu problemów dotyczących obsługi danych oraz zarządzania strukturą bazy danych. Celem szklenia jest osiągniecie biegłości w tworzeniu różnorodnych struktur języka PL/SQL. 

   Umiejętności

   Po szkoleniu uczestnik:

   • Wykorzystuje skrypty (bloki anonimowe) w bieżących działaniach na bazie,
   • Stosuje procedury i funkcje jako jednostki składowane, w programowaniu po stronie serwera,
   • Obsługuje wyjątki,
   • Wykorzystuje różne rodzaje kursorów w dostępie do danych,
   • Stosuje kod dynamiczny w tworzeniu kodu elastycznego i uniwersalnego,
   • Stosuje wyzwalacze do automatyzacji zadań na serwerze,
   • Używa pakietów wbudowanych,
   • Tworzy pakiety użytkownika,
   • Wykorzystuje transakcje autonomiczne,
   • Unika typowych problemów wydajnościowych podczas programowania w środowisku Oracle.

   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Warsztaty przeznaczone są dla osób, pracujących z relacyjnymi bazami Oracle, znających podstawy języka SQL oraz podstawy języka programowania PL/SQL, chcących doskonalić swoje umiejętności w zakresu programowania baz Oracle. 

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw składni języka SQL oraz podstaw programowania w języku PL/SQL w środowisku Oracle. Zalecana jest znajomość zagadnień poruszanych na szkoleniu „SQL - język dostępu do bazy danych Oracle” oraz „Oracle PL/SQL - język programowania”. 

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie prowadzone jest w formie ćwiczeń realizowanych pod kierunkiem instruktora. Wykonanie poszczególnych zadań jest na bieżąco weryfikowane i komentowane. Liczba i różnorodność zadań mają spowodować utrwalenie umiejętności oraz przygotować uczestników na radzenie sobie z praktycznymi problemami spotykanymi w bazach danych. 

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

    

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33