Oracle PL/SQL – warsztaty praktyczne – poziom średniozaawansowany

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Oracle PL/SQL – warsztaty praktyczne – poziom średniozaawansowany


   Szkolenie w opcji zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Warsztaty przeznaczone są dla osób, pracujących z relacyjnymi bazami Oracle, znających podstawy języka SQL oraz podstawy języka programowania PL/SQL, chcących doskonalić swoje umiejętności w zakresu programowania baz Oracle. Forma warsztatów ma na celu maksymalne skoncentrowanie się na praktycznym wykorzystaniu tego języka w rozwiązywaniu problemów dotyczących obsługi danych oraz zarządzania strukturą bazy danych. Celem szklenia jest osiągniecie biegłości w tworzeniu różnorodnych struktur języka PL/SQL. 

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   W trakcie szkolenia uczestnik realizował będzie zadania mające za zadanie zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem SQL. Forma warsztatów ma na celu maksymalne skoncentrowanie się na praktycznym wykorzystaniu tego języka w rozwiązywaniu problemów dotyczących przetwarzania i edycji danych ze szczególnym naciskiem na ich wyszukiwanie.  Celem szklenia jest osiągniecie biegłości w tworzeniu różnorodnych zapytań z wykorzystaniem standardowych konstrukcji SQL.  

   Umiejętności

   Po szkoleniu uczestnik:

   • Konwertuje danych za pomocą funkcji wbudowanych
   • Grupuje dane i funkcje agregujące
   • Sortuje dane po wielu kolumnach i z wykorzystaniem aliasów
   • Łączy tabele z wykorzystaniem notacji Oracle oraz ANSI-ISO SQL
   • Wykonuje operacje na zbiorach danych: Union, Union All, Minus, Intersect
   • wykorzystuje podzapytania proste, po wielu kolumnach oraz skorelowane
   • Wykorzystuje operatory exists i not exists
   • Modyfikuje dane poprzez operacje Insert, Update i Delete
   • Operuje na transakcjach

   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Warsztaty przeznaczone są dla osób, pracujących z relacyjnymi bazami Oracle, znających podstawy języka SQL, chcące doskonalić lub odświeżyć swoje umiejętności w tym zakresu. 

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw składni języka SQL w środowisku Oracle. Zalecana jest znajomość zagadnień poruszanych na szkoleniu „SQL - język dostępu do bazy danych Oracle”. 

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   • Funkcje wbudowane – przegląd i zastosowania
   • Konwersja danych
   • Operacje na datach
   • Wyrażenie warunkowe CASE i jego zastosowania
   • Zastosowanie wyrażeń regularnych w wyszukiwaniu i przetwarzaniu danych
   • Grupowanie danych i funkcje agregujące
   • Sortowanie danych po wielu kolumnach i z wykorzystaniem aliasów
   • Łączenie tabele z wykorzystaniem notacji Oracle oraz ANSI-ISO SQL
   • Złączenia wewnętrzne i zewnętrzne
   • Złączania naturalne
   • Iloczyn kartezjański
   • Operacje na zbiorach danych: Union, Union All, Minus, Intersect
   • Podzapytania proste, po wielu kolumnach oraz skorelowane
   • Wykorzystanie operatorów exists i not exists
   • Wykorzystanie klauzuli With
   • Modyfikacja danych poprzez operacje Insert, Update i Delete
   • Operowanie na transakcjach 

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie prowadzone jest w formie ćwiczeń realizowanych pod kierunkiem instruktora. Wykonanie poszczególnych zadań jest na bieżąco weryfikowane i komentowane. Liczba i różnorodność zadań mają spowodować utrwalenie umiejętności oraz przygotować uczestników na radzenie sobie z praktycznymi problemami spotykanymi w bazach danych. 

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

    

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa

   Podobne szkolenia