Oracle SQL – warsztaty praktyczne – poziom średnio zaawansowany


Szkolenie dostępne w opcji ZDALNE

Opis szkolenia

Warsztaty przeznaczone są dla osób, pracujących z relacyjnymi bazami Oracle, znających podstawy języka SQL, chcące doskonalić lub odświeżyć swoje umiejętności w tym zakresu.  

Poznaj program szkolenia

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  W trakcie szkolenia uczestnik realizował będzie zadania mające za zadanie zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem SQL. Forma warsztatów ma na celu maksymalne skoncentrowanie się na praktycznym wykorzystaniu tego języka w rozwiązywaniu problemów dotyczących przetwarzania i edycji danych ze szczególnym naciskiem na ich wyszukiwanie. 
  Celem szklenia jest osiągniecie biegłości w tworzeniu różnorodnych zapytań z wykorzystaniem standardowych konstrukcji SQL. 

  Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka poprawnie:

  • Konwertuje danych za pomocą funkcji wbudowanych
  • Grupuje dane i funkcje agregujące
  • Sortuje dane po wielu kolumnach i z wykorzystaniem aliasów
  • Łączy tabele z wykorzystaniem notacji Oracle oraz ANSI-ISO SQL
  • Wykonuje operacje na zbiorach danych: Union, Union All, Minus, Intersect
  • wykorzystuje podzapytania proste, po wielu kolumnach oraz skorelowane
  • Wykorzystuje operatory exists i not exists
  • Modyfikuje dane poprzez operacje Insert, Update i Delete
  • Operuje na transakcjach

 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Warsztaty przeznaczone są dla osób, pracujących z relacyjnymi bazami Oracle, znających podstawy języka SQL, chcące doskonalić lub odświeżyć swoje umiejętności w tym zakresu. 

  Przygotowanie uczestników

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw składni języka SQL w środowisku Oracle. Zalecana jest znajomość zagadnień poruszanych na szkoleniu „SQL - język dostępu do bazy danych Oracle”. 

 5. Czas trwania
 6. Przed nami:

  • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
 7. Szczegółowy program szkolenia
 8. Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie prowadzone jest w formie ćwiczeń realizowanych pod kierunkiem instruktora. Wykonanie poszczególnych zadań jest na bieżąco weryfikowane i komentowane. Liczba i różnorodność zadań mają spowodować utrwalenie umiejętności oraz przygotować uczestników na radzenie sobie z praktycznymi problemami spotykanymi w bazach danych. 

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. Ścieżka rozwoju
 10. Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

 11. W ramach szkolenia zapewniamy
 12. W ramach szkolenia zapewniamy

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa (dotyczy szkoleń stacjonarnych)
Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnik realizował będzie zadania mające za zadanie zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem SQL. Forma warsztatów ma na celu maksymalne skoncentrowanie się na praktycznym wykorzystaniu tego języka w rozwiązywaniu problemów dotyczących przetwarzania i edycji danych ze szczególnym naciskiem na ich wyszukiwanie. 
Celem szklenia jest osiągniecie biegłości w tworzeniu różnorodnych zapytań z wykorzystaniem standardowych konstrukcji SQL. 

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka poprawnie:

 • Konwertuje danych za pomocą funkcji wbudowanych
 • Grupuje dane i funkcje agregujące
 • Sortuje dane po wielu kolumnach i z wykorzystaniem aliasów
 • Łączy tabele z wykorzystaniem notacji Oracle oraz ANSI-ISO SQL
 • Wykonuje operacje na zbiorach danych: Union, Union All, Minus, Intersect
 • wykorzystuje podzapytania proste, po wielu kolumnach oraz skorelowane
 • Wykorzystuje operatory exists i not exists
 • Modyfikuje dane poprzez operacje Insert, Update i Delete
 • Operuje na transakcjach

Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Warsztaty przeznaczone są dla osób, pracujących z relacyjnymi bazami Oracle, znających podstawy języka SQL, chcące doskonalić lub odświeżyć swoje umiejętności w tym zakresu. 

Przygotowanie uczestników

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw składni języka SQL w środowisku Oracle. Zalecana jest znajomość zagadnień poruszanych na szkoleniu „SQL - język dostępu do bazy danych Oracle”. 

Czas trwania

Przed nami:

 • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
Szczegółowy program szkolenia

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie ćwiczeń realizowanych pod kierunkiem instruktora. Wykonanie poszczególnych zadań jest na bieżąco weryfikowane i komentowane. Liczba i różnorodność zadań mają spowodować utrwalenie umiejętności oraz przygotować uczestników na radzenie sobie z praktycznymi problemami spotykanymi w bazach danych. 

POBIERZ PROGRAM W PDF

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

W ramach szkolenia zapewniamy

W ramach szkolenia zapewniamy

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa (dotyczy szkoleń stacjonarnych)

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33