SQL język dostępu do baz danych ORACLE – poziom zaawansowany


Szkolenie dostępne także w formie zdalnej i stacjonarnej

Opis szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują język zapytań SQL do dostępu do danych przechowywanych w bazie Oracle. Uczestnicy szkolenia znają już podstawy języka SQL i chcą skupić się na uniwersalności, elastyczności i wydajności w tworzeniu poleceń.

Poznaj program szkolenia

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat zasad działania zaawansowanych mechanizmów Oracle odpowiedzialnych za wyszukiwanie i przetwarzanie danych. Uczestnik posiądzie wiedzę odnośnie zwiększania wydajności operacji integracji i dystrybucji danych. Wiedza obejmuje również użyteczne funkcjonalności wprowadzane w kolejnych wersja serwera Oracle, takie jak operacje retrospektywne.  W ramach szkolenia uczestnicy będą uzyskiwali umiejętności tworzenia różnorodnych poleceń SQL do wydobywania danych, jak również zarządzania nimi. Umiejętności obejmą także odtwarzanie usuniętych danych za pomocą mechanizmu Flashback.

  Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie poprawnie:

  • Wykonywał złożone zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel oraz na podstawie różnych wariantów złączeń,
  • Realizował raporty oparte o hierarchię, za pomocą zapytań hierarchicznych,
  • Tworzył raporty z wielopoziomowymi agregacjami, za pomocą klauzul Rollup i Cube,
  • Systematycznie zwiększał swoją wydajność operowania na tabelach, za pomocą ich obcinania, scalania, zasilania wielotabelowego,
  • Obsługiwał strefy czasowe przy operowaniu na bazach w różnych strefach czasowych,
  • Stosował wyrażenia regularne w zaawansowanym wydobywaniu i przetwarzaniu danych,
  • Posługiwał się trybami odczytu danych współdzielonych,
  • Wykonywał zapytania rozproszone
  • Realizowal operacje retrospektywne dla odzyskiwania danych.

 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują język zapytań SQL do dostępu do danych przechowywanych bazie ORACLE. Uczestnicy szkolenia znają już podstawy języka SQL i chcą skupić się na uniwersalności, elastyczności i wydajności tworzeniu poleceń.

  Przygotowanie uczestników

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw składni języka SQL w środowisku Oracle. Zalecana jest znajomość zagadnień poruszanych na szkoleniu „SQL - język dostępu do bazy danych Oracle”.

 5. Czas trwania
 6. Przed nami:

  • 3 dni, 24 godziny szkoleniowych
 7. Szczegółowy program szkolenia
 8. Szczegółowy program szkolenia

   Przedstawienie celów i zakresu szkolenia

   Logika trójwartościowa

   Wspólne ćwiczenie

   Logika CASE

   Wspólne ćwiczenia

   Wybieranie danych z wielu tabel 

   • Sposoby łączenia tabel
   • Rodzaje złączeń

   Złączenia równościowe (equi-join)

   Złączenia nierównościowe (non-equi-join)

   Złączenia zewnętrznych (outer-join): 

   • lewostrone, 
   • prawostronne, 
   • obustronne

   Samozłączenie (self-join)

   Operacje zbiorowe na wynikach zapytań

   • Suma
   • Przecięcie
   • Różnica

   Podzapytania

   • Rola podzapytań
   • Dekompozycja zapytań
   • Lokalizacja podzapytań

   Podzapytania proste

   Podzapytania wielokrotnie zagnieżdżone

   Podzapytania skorelowane

   Zapytania hierarchiczne

   • Idea
   • Klauzule

   Zapytania hierarchiczne – ciąg dalszy

   Funkcje

   Wielowymiarowe grupowanie

   Rollup

   Cube

   Wielowymiarowe grupowanie – ciąg dalszy

   Grouping Sets

   Funkcje

   Zastosowanie klauzuli CaseUsuwanie zawartości tabel

   Scalanie danych w tabelach

   Wstawianie danych do wielu tabel

   Zagrożenia i problemy w edycji danych

   Funkcje jednowierszowe

   Modele formatu w funkcjach

   Obsługa stref czasowych

   Typy danych

   Obsługa stref czasowych – ciąg dalszy

   Funkcje

   Konwersje danych

   Transakcje w relacyjnej bazie danych

   Kontrola transakcji

   Błędy odczytu danych współdzielonych

   Poziomy izolacji transakcji

   Perspektywy systemowe

   Flashback Query

   Zapytania retrospektywne – ciąg dalszy

   Flashback Versions Query

   Flashback Transaction Query

   Flashback Table

   Flashback Drop

   Konwersje danych

   Powtórzenie materiału o kluczowych operacjach w SQL

   Dodatkowe pytania uczestników

   Podsumowanie szkolenia

   Test 

   Ankieta

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

   POBIERZ PROGRAM W PDF

  • Ścieżka rozwoju
  • Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

   • Szkolenie: „Strojenie wydajnościowe Oracle SQL”
   • Szkolenie: „Oracle PL/SQL - język programowania”
   • https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/index.html
  • W ramach szkolenia zapewniamy
  • W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dotyczy szkoleń stacjonarnych)
  Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

  Cele szkolenia

  Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat zasad działania zaawansowanych mechanizmów Oracle odpowiedzialnych za wyszukiwanie i przetwarzanie danych. Uczestnik posiądzie wiedzę odnośnie zwiększania wydajności operacji integracji i dystrybucji danych. Wiedza obejmuje również użyteczne funkcjonalności wprowadzane w kolejnych wersja serwera Oracle, takie jak operacje retrospektywne.  W ramach szkolenia uczestnicy będą uzyskiwali umiejętności tworzenia różnorodnych poleceń SQL do wydobywania danych, jak również zarządzania nimi. Umiejętności obejmą także odtwarzanie usuniętych danych za pomocą mechanizmu Flashback.

  Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie poprawnie:

  • Wykonywał złożone zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel oraz na podstawie różnych wariantów złączeń,
  • Realizował raporty oparte o hierarchię, za pomocą zapytań hierarchicznych,
  • Tworzył raporty z wielopoziomowymi agregacjami, za pomocą klauzul Rollup i Cube,
  • Systematycznie zwiększał swoją wydajność operowania na tabelach, za pomocą ich obcinania, scalania, zasilania wielotabelowego,
  • Obsługiwał strefy czasowe przy operowaniu na bazach w różnych strefach czasowych,
  • Stosował wyrażenia regularne w zaawansowanym wydobywaniu i przetwarzaniu danych,
  • Posługiwał się trybami odczytu danych współdzielonych,
  • Wykonywał zapytania rozproszone
  • Realizowal operacje retrospektywne dla odzyskiwania danych.

  Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

  Profil uczestników

  Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują język zapytań SQL do dostępu do danych przechowywanych bazie ORACLE. Uczestnicy szkolenia znają już podstawy języka SQL i chcą skupić się na uniwersalności, elastyczności i wydajności tworzeniu poleceń.

  Przygotowanie uczestników

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw składni języka SQL w środowisku Oracle. Zalecana jest znajomość zagadnień poruszanych na szkoleniu „SQL - język dostępu do bazy danych Oracle”.

  Czas trwania

  Przed nami:

  • 3 dni, 24 godziny szkoleniowych
  Szczegółowy program szkolenia

  Szczegółowy program szkolenia

   Przedstawienie celów i zakresu szkolenia

   Logika trójwartościowa

   Wspólne ćwiczenie

   Logika CASE

   Wspólne ćwiczenia

   Wybieranie danych z wielu tabel 

   • Sposoby łączenia tabel
   • Rodzaje złączeń

   Złączenia równościowe (equi-join)

   Złączenia nierównościowe (non-equi-join)

   Złączenia zewnętrznych (outer-join): 

   • lewostrone, 
   • prawostronne, 
   • obustronne

   Samozłączenie (self-join)

   Operacje zbiorowe na wynikach zapytań

   • Suma
   • Przecięcie
   • Różnica

   Podzapytania

   • Rola podzapytań
   • Dekompozycja zapytań
   • Lokalizacja podzapytań

   Podzapytania proste

   Podzapytania wielokrotnie zagnieżdżone

   Podzapytania skorelowane

   Zapytania hierarchiczne

   • Idea
   • Klauzule

   Zapytania hierarchiczne – ciąg dalszy

   Funkcje

   Wielowymiarowe grupowanie

   Rollup

   Cube

   Wielowymiarowe grupowanie – ciąg dalszy

   Grouping Sets

   Funkcje

   Zastosowanie klauzuli CaseUsuwanie zawartości tabel

   Scalanie danych w tabelach

   Wstawianie danych do wielu tabel

   Zagrożenia i problemy w edycji danych

   Funkcje jednowierszowe

   Modele formatu w funkcjach

   Obsługa stref czasowych

   Typy danych

   Obsługa stref czasowych – ciąg dalszy

   Funkcje

   Konwersje danych

   Transakcje w relacyjnej bazie danych

   Kontrola transakcji

   Błędy odczytu danych współdzielonych

   Poziomy izolacji transakcji

   Perspektywy systemowe

   Flashback Query

   Zapytania retrospektywne – ciąg dalszy

   Flashback Versions Query

   Flashback Transaction Query

   Flashback Table

   Flashback Drop

   Konwersje danych

   Powtórzenie materiału o kluczowych operacjach w SQL

   Dodatkowe pytania uczestników

   Podsumowanie szkolenia

   Test 

   Ankieta

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

   • Szkolenie: „Strojenie wydajnościowe Oracle SQL”
   • Szkolenie: „Oracle PL/SQL - język programowania”
   • https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/index.html
   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dotyczy szkoleń stacjonarnych)

   Najbliższe szkolenia

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33