Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle – poziom zaawansowany


Szkolenie dostępne w opcji zdalnej i stacjonarnej

Opis szkolenia

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać złożoną analizę danych w bazach danych i na tej podstawie podejmować decyzje biznesowe.

Poznaj program szkolenia

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania zaawansowanych mechanizmów dostępnych w środowisku Oracle odpowiedzialnych za wyszukiwanie i analizowanie danych. Uczestnik posiądzie wiedzę odnośnie rozszerzeń w zakresie wielowymiarowych agregacji, złożonych przypadków wykorzystania funkcji analitycznych, podziału złożonych zapytań, wyrażeń regularnych, przestawiania danych oraz modelowania danych. Szczególnie istotna są, przekazywana podczas szkolenia, wiedza i umiejętności z zakresu nowych opcji i rozwiązań zawartych w serwerze Oracle 12c, w tym m.in. dopasowywanie do wzorców, określanie zakresu prezentowanych danych, jak również nowe opcje łączenia tabel. Cenne są także informacje na temat zwiększania wydajności poleceń, w tym między innymi wykorzystania widoków zmaterializowanych.

  Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie poprawnie:

  • Wykonywać złożone zapytania w celu wyświetlenia danych na podstawie różnych wariantów złączeń,
  • Realizować raporty oparte o hierarchię, za pomocą zapytań hierarchicznych,
  • Tworzył raporty ze złożonymi wielopoziomowymi agregacjami, za pomocą klauzul Rollup i Cube,
  • Stosować wyrażenia regularne w zaawansowanym wydobywaniu i przetwarzaniu danych,
  • Wykorzystywać funkcje analityczne do zaawansowanego operowania na zbiorach danych, oknach kroczących, wierszach sąsiednich
  • Stosować modelowanie danych z wykorzystaniem klauzuli Model oraz wymiarów, miar i partycji
  • Wykonywać zapytania dopasowujące do wzorców, wyszukujące określone zespoły wartości
  • Optymalizować zapytania poprzez dobór właściwych konstrukcji zapytań oraz tworzenie widoków 
 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać złożoną analizę danych w bazach danych i na tej podstawie podejmować decyzje biznesowe.

  Przygotowanie uczestników

  Od uczestników szkolenia wymagane jest ukończenie kursu „Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle” lub poznanie materiału objętego zakresem tego kursu.

 5. Czas trwania
 6. Przed nami:

  • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
 7. Szczegółowy program szkolenia
 8. Szczegółowy program szkolenia

  Przedstawienie celów i zakresu szkolenia

  Wielowymiarowe grupowanie

  Rollup i Cube

  Zaawansowana analiza rezultatów

  Złożona filtracja wyników

  Funkcje analityczne

  • Zastosowanie funkcji analitycznych
  • Zaawansowane przykłady
  • Zagnieżdżanie wyników

  Klauzula With (Subquery Factoring)

  • Koncepcja wykorzystania
  • Zastosowania

  Nowe rozszerzenia w łączeniu tabel

  • Cross Apply
  • Outer Apply
  • Lateral

  Przestawianie danych – Pivot

  • Idea przestawiania danych
  • Przestawianie w oparciu o wiele kolumn
  • Użycie kilku funkcji agregujących w przestawieniu
  • Użycie klauzuli UNPIVOT

  Zapytania o określoną liczbę wierszy

  • Użycie klauzuli Fetch First
  • Dostęp do kolejnych porcji danych
  • Użycie klauzuli Percent
  • Zastosowanie klauzuli With Ties

  Modelowanie danych (klauzula Model)

  • Idea i zastosowania
  • Partycje, wymiary i miary
  • Reguły
  • Pobieranie bieżącej wartości wymiaru
  • Dalsze możliwości
  • Pobieranie bieżącej wartości wymiaru
  • Modyfikowanie istniejących komórek
  •  Uzyskiwanie dostępu do komórek za pomocą pętli
  • Modyfikowanie istniejących komórek

  Wyrażenia regularne

  • Funkcje wyrażeń regularnych
  • Regexp_like
  • Symbole specjalne
  • Klasy znaków
  • Zastosowania funkcji
  • Znajdowanie i podmiana
  • Wycinanie
  • Zliczanie

  Dopasowywanie do wzorców (Pattern Matching)

  • Idea i zastosowania
  • Struktura zapytań
  • Konstrukcja klauzuli Match_recognize
  • Operatory
  • Znajdowanie wzorców o różnej charakterystyce
  • Wykorzystanie wyrażeń regularnych

  Widoki

  • Idea i zastosowania
  • Składnia polecenia
  • Przykłady wykorzystania

  Widoki zmaterializowane

  • Idea i zastosowania
  • Składnia polecenia
  • Przykłady wykorzystania

  Wydajność zapytań

  • Dobór składni
  •  Dobre praktyki

  Powtórzenie materiału o kluczowych operacjach w SQL

  Ćwiczenie samodzielne przekrojowo z różnych obszarów

  Dodatkowe pytania uczestników

  Podsumowanie szkolenia

  Test 

  Ankieta

  Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie występujących po sobie sesji szkoleniowych podzielonych na moduły. W ramach modułu szkoleniowego przewidziana jest część teoretyczna wyjaśniająca dane zagadnienie, wspólnie oraz samodzielnie rozwiązane przez uczestnika ćwiczenie oraz blok pytań i odpowiedzi 

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. Ścieżka rozwoju
 10. Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  • Szkolenie: „Strojenie wydajnościowe w Oracle SQL”
  • Szkolenie: „Oracle PL/SQL - język programowania”
  • https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/index.html
 11. W ramach szkolenia zapewniamy
 12. W ramach szkolenia zapewniamy

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa (dotyczy szkoleń stacjonarnych)
Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania zaawansowanych mechanizmów dostępnych w środowisku Oracle odpowiedzialnych za wyszukiwanie i analizowanie danych. Uczestnik posiądzie wiedzę odnośnie rozszerzeń w zakresie wielowymiarowych agregacji, złożonych przypadków wykorzystania funkcji analitycznych, podziału złożonych zapytań, wyrażeń regularnych, przestawiania danych oraz modelowania danych. Szczególnie istotna są, przekazywana podczas szkolenia, wiedza i umiejętności z zakresu nowych opcji i rozwiązań zawartych w serwerze Oracle 12c, w tym m.in. dopasowywanie do wzorców, określanie zakresu prezentowanych danych, jak również nowe opcje łączenia tabel. Cenne są także informacje na temat zwiększania wydajności poleceń, w tym między innymi wykorzystania widoków zmaterializowanych.

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie poprawnie:

 • Wykonywać złożone zapytania w celu wyświetlenia danych na podstawie różnych wariantów złączeń,
 • Realizować raporty oparte o hierarchię, za pomocą zapytań hierarchicznych,
 • Tworzył raporty ze złożonymi wielopoziomowymi agregacjami, za pomocą klauzul Rollup i Cube,
 • Stosować wyrażenia regularne w zaawansowanym wydobywaniu i przetwarzaniu danych,
 • Wykorzystywać funkcje analityczne do zaawansowanego operowania na zbiorach danych, oknach kroczących, wierszach sąsiednich
 • Stosować modelowanie danych z wykorzystaniem klauzuli Model oraz wymiarów, miar i partycji
 • Wykonywać zapytania dopasowujące do wzorców, wyszukujące określone zespoły wartości
 • Optymalizować zapytania poprzez dobór właściwych konstrukcji zapytań oraz tworzenie widoków 
Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać złożoną analizę danych w bazach danych i na tej podstawie podejmować decyzje biznesowe.

Przygotowanie uczestników

Od uczestników szkolenia wymagane jest ukończenie kursu „Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle” lub poznanie materiału objętego zakresem tego kursu.

Czas trwania

Przed nami:

 • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia

Przedstawienie celów i zakresu szkolenia

Wielowymiarowe grupowanie

Rollup i Cube

Zaawansowana analiza rezultatów

Złożona filtracja wyników

Funkcje analityczne

 • Zastosowanie funkcji analitycznych
 • Zaawansowane przykłady
 • Zagnieżdżanie wyników

Klauzula With (Subquery Factoring)

 • Koncepcja wykorzystania
 • Zastosowania

Nowe rozszerzenia w łączeniu tabel

 • Cross Apply
 • Outer Apply
 • Lateral

Przestawianie danych – Pivot

 • Idea przestawiania danych
 • Przestawianie w oparciu o wiele kolumn
 • Użycie kilku funkcji agregujących w przestawieniu
 • Użycie klauzuli UNPIVOT

Zapytania o określoną liczbę wierszy

 • Użycie klauzuli Fetch First
 • Dostęp do kolejnych porcji danych
 • Użycie klauzuli Percent
 • Zastosowanie klauzuli With Ties

Modelowanie danych (klauzula Model)

 • Idea i zastosowania
 • Partycje, wymiary i miary
 • Reguły
 • Pobieranie bieżącej wartości wymiaru
 • Dalsze możliwości
 • Pobieranie bieżącej wartości wymiaru
 • Modyfikowanie istniejących komórek
 •  Uzyskiwanie dostępu do komórek za pomocą pętli
 • Modyfikowanie istniejących komórek

Wyrażenia regularne

 • Funkcje wyrażeń regularnych
 • Regexp_like
 • Symbole specjalne
 • Klasy znaków
 • Zastosowania funkcji
 • Znajdowanie i podmiana
 • Wycinanie
 • Zliczanie

Dopasowywanie do wzorców (Pattern Matching)

 • Idea i zastosowania
 • Struktura zapytań
 • Konstrukcja klauzuli Match_recognize
 • Operatory
 • Znajdowanie wzorców o różnej charakterystyce
 • Wykorzystanie wyrażeń regularnych

Widoki

 • Idea i zastosowania
 • Składnia polecenia
 • Przykłady wykorzystania

Widoki zmaterializowane

 • Idea i zastosowania
 • Składnia polecenia
 • Przykłady wykorzystania

Wydajność zapytań

 • Dobór składni
 •  Dobre praktyki

Powtórzenie materiału o kluczowych operacjach w SQL

Ćwiczenie samodzielne przekrojowo z różnych obszarów

Dodatkowe pytania uczestników

Podsumowanie szkolenia

Test 

Ankieta

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie występujących po sobie sesji szkoleniowych podzielonych na moduły. W ramach modułu szkoleniowego przewidziana jest część teoretyczna wyjaśniająca dane zagadnienie, wspólnie oraz samodzielnie rozwiązane przez uczestnika ćwiczenie oraz blok pytań i odpowiedzi 

POBIERZ PROGRAM W PDF

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

 • Szkolenie: „Strojenie wydajnościowe w Oracle SQL”
 • Szkolenie: „Oracle PL/SQL - język programowania”
 • https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/index.html
W ramach szkolenia zapewniamy

W ramach szkolenia zapewniamy

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa (dotyczy szkoleń stacjonarnych)

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33