Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – programowanie


Szkolenie dostępne także w formie ZDALNEJ

 • Cele szkolenia

  W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą wykorzystania języka T-SQL w tworzeniu części kodu aplikacji przechowywanego w bazie danych i działającego bezpośrednio na danych. T-SQL umożliwia tworzenie i wykorzystywanie wszystkich spotykanych w innych językach programowania konstrukcji. Umiejętność pisania procedur składowanych, funkcji skalarnych, tabelarycznych, wyzwalaczy stanowi ukoronowanie cyklu szkoleń dotyczących T-SQL. Tworzone przez uczestników kompletne rozwiązania aplikacyjne będą mogły być również wzbogacane o pełną obsługę błędów i sytuacji wyjątkowych.

 • Profil słuchacza

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką programowania aplikacji bazodanowych przy pomocy języka T-SQL. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, jak i analityka tworzącego zaawansowane rozwiązania przetwarzania danych w różnorodnych formatach.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość języka T-SQL w stopniu pozwalającym na tworzenie zapytań wybierających, filtrujących, grupujących oraz agregujących danych (zakres szkolenia Język T-SQL – poziom podstawowy). Znajomość zagadnień wchodzących w zakres szkolenia Jezyk T-SQL – poziom zaawansowany będzie dodatkowym atutem.

 • Czas trwania

  2 dni po 8 godzin lekcyjnych 

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Zasady tworzenia kodu proceduralnego

  • zmienne,
  • instrukcje warunkowe,
  • wsady.

  Tworzenie procedur składowanych

  • budowa procedur,
  • parametry,
  • zwracanie wartości.

  Obsługa błędów w kodzie T-SQL

  • tworzenie własnych komunikatów błędów
  • wykorzystanie konstrukcji TRY..CATCH oraz funkcji informujących o błędzie.

  Funkcje (UDF)

  • składnia,
  • operacje niedozwolone w funkcjach,
  • funkcje skalarne,
  • funkcje tabelaryczne,
  • funkcje inline i multi-statement.

  Wpływ wykorzystania funkcji na działanie optymalizatora zapytań.

  Tworzenie i wykorzystanie wyzwalaczy

  • składnia wyzwalaczy,
  • rodzaje wyzwalaczy,
  • typowe scenariusze zastosowania.

  Integracja CLR – tworzenie kodu .NET wykorzystywanego w bazie danych SQL Server.

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Tworzyć złożone rozwiązania bazodanowe wykorzystujące kod T-SQL zawarty w procedurach składowanych oraz funkcjach (UDF).
  • Tworzyć kod prawidłowo obsługujący błędy i sytuacje wyjątkowe.
  • Wykorzystywać kod CLR w bazie danych SQL Server.
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z następujących szkoleń:

  • Wykorzystanie XML – szkolenie dotyczące przetwarzania danych w formacie XML.
  • Język T-SQL – optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe – szkolenie omawiające narzędzia usprawniające wykonywanie zapytań oraz zasady rozwiązywania problemów z wydajnością działania.
  • SQL Server - administracja. Znajomość zasad funkcjonowania poszczególnych komponentów SQL Server pozwala na tworzenie efektywniejszych skryptów oraz programów w T-SQL

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33