Aplikacja Teams na platformie Office 365 – zastosowanie w edukacji

 • Charakterystyka

  Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych funkcji aplikacji Teams na platformie Office 365 dla celów edukacyjnych. Uczestnik po jego ukończeniu posiądzie umiejętność zainstalowania i skonfigurowania aplikacji Teams dla potrzeb edukacyjnych oraz zarządzania nią od strony użytkownika. Dowie się jak tworzyć Zespoły do pracy zdalnej, jak planować spotkania i udostępniać zawartość podczas ich trwania. Kurs obejmuje także zagadnienia związane z tworzeniem zadań dla Zespołów i ocenianiem ich.
 • Profil słuchaczy

  Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zapoznać się z edukacyjnymi możliwościami aplikacji Teams na platformie Office 365 oraz osobami mających rozpocząć edukowanie w systemie zdalnym.
 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymaga się podstawowej znajomości obsługi komputera.
 • Czas trwania

  1 dzień, 8 godzin lekcyjnych.
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych z naciskiem na umiejętności praktyczne. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Wprowadzenie do aplikacji Teams
   Wymagania sprzętowe, systemowe i przeglądarkowe aplikacji Teams
   Wersje Teams, różnice pomiędzy nimi
  Instalacja aplikacji Teams
   Instalacja aplikacji Teams
   Omówienie podstawowych ustawień aplikacji
   Interfejs aplikacji Teams (konfiguracja aplikacji, motywu, układu, języka, powiadomień, urządzeń audio)
  Tworzenie Zespołów
   Rodzaje Zespołów
   Tworzenie Zespołu typu Zajęcia
   Zarządzanie Zespołem (uprawnienia, kanały, analiza)
   Dodawanie indywidualnych użytkowników
   Dostęp do Zespołu (link, kod, samodzielne)
  Komunikacja w Teams
   Czat poza Zespołem
   Wpisy na kanałach w Zespole
   Spotkania na kanałach w Zespole 
   Tablica
   OneNote (notes zajęć, notatki)
  Spotkania wideo
   Planowane spotkania (kalendarz, cykliczność, asystent planowania)
   Opcje spotkania (poczekalnia, uprawnienia)
   Obsługa spotkania (tło, konwersacja, ręka w górze, nagrywanie, lista obecności, wyciszanie i przypinanie uczestników, centrum uwagi, zakończenie spotkania)
  Udostępnianie zasobów
   Udostępnianie w Zespole (SharePoint, OneDrive, OneNote)
   Udostępnianie w czasie spotkań (pulpit, okno, Power Point, tablica, dźwięk)
   Aplikacje
  Zadania
   Tworzenie zadań (wykorzystanie zasobów, wprowadzanie punktacji i jej kryteriów, przypisywania zadań, oś czasu zadań)
   Przeprowadzenie testów i ankiet z wykorzystaniem narzędzia Forms
   Sprawdzanie i ocenianie Zadań
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:
  1. skonfigurować aplikację Teams dla swoich indywidualnych potrzeb;
  2. tworzyć i zarządzać Zespołami;
  3. planować i przeprowadzać spotkania/lekcje/wykłady;
  4. zmieniać tło przed lub w trakcie spotkań na żywo;
  5. udostępniać podczas spotkań wideo własne prezentacje i inne materiały;
  6. przyznawać uprawnienia uczestnikom spotkań do prezentowania własnych materiałów;
  7. zorganizować współpracę online nad dokumentami;
  8. tworzyć zadania i przypisywać je wszystkim lub wybranym członkom Zespołu;
  9. przeprowadzać ankiety i testy oceniane automatycznie lub manualnie.
 • Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z aplikacją Teams w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z narzędziem. Szkolenie nie wyczerpuje jednak wszystkich jego możliwości.

  W celu dalszego kształcenia umiejętności tworzenia prezentacji, komunikacji i współpracy online rekomendujemy udział w szkoleniu (wg stopnia zaawansowania):

  •     Microsoft PowerPoint

  •     Podnoszenie efektywności pracy z wykorzystaniem Microsoft Outlook oraz OneNote

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33