Comarch Bootcamp PostgreSQL

język SQL i analityka danych
  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Comarch Bootcamp PostgreSQL – język SQL i analityka danych

   80 godzin intensywnego kursu PostgreSQL

   Opis szkolenia

   W ramach kursu omawiane są sposoby organizacji danych w modelu relacyjnym, zagadnienia normalizacji danych i projektowania efektywnej struktury bazy. Ćwiczenia praktyczne dotyczą wykorzystania języka SQL do implementacji zaprojektowanej bazy oraz edycji struktur już istniejących. W ramach szkolenia omawiane są również zagadnienia związane z programowaniem na bazie danych w języku PL/pgSQL. W ramach ćwiczeń uczestnicy zapoznają się z tworzeniem funkcji i wyzwalaczy w tym języku.

   Bootcamp PostgreSQL - poznaj program!

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania mechanizmów dostępny w środowisku PostgreSQL odpowiedzialnych za wyszukiwanie i analizowanie danych. Uczestnik posiądzie wiedzę odnośnie tworzenia konstrukcji wybierających dane z wielu tabel, wykorzystywania wbudowanych funkcji jednowierszowych i grupowych, uwzględnienia formatowania danych oraz ich sortowania. Wiedza dotyczy także operacji zbiorowych i podzapytań, jak również wyrażeń tablicowych oraz stosujących wielowymiarowe grupowania. Wiedza i umiejętności zdobywane podczas kursu obejmują również wykorzystanie funkcji analitycznych do zaawansowanego przetwarzania danych i ich analizy oraz agregacje wielowymiarowe.
   Istotnymi elementami szkolenia są zagadnienia dotyczące importowania danych z plików oraz współpracy PostgreSQL z innymi bazami danych w celu ładowania danych lub pracy w środowisku rozproszonym.


   Bardzo ważnymi składowymi szkolenia są problemy wyszukiwania pełnotekstowego oraz rozmytego, które umożliwiają zaawansowane przeszukiwanie dużych, opisowych treści pozyskiwanych różnorodnych źródeł.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

   • Wykonywać złożone zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel oraz na podstawie różnych wariantów złączeń,
   • Realizować raporty oparte o podzapytania proste i skorelowane,
   • Wykonywać złożone operacje z wykorzystaniem wspólnych wyrażeń tablicowych,
   • Tworzyć raporty z wielopoziomowymi agregacjami, za pomocą klauzul Rollup, Cube i Grouping Sets,
   • Zapamiętywać wyniki operacji SQL w tabelach oraz zapisywać złożone polecenia w postaci widoków,
   • Wykorzystywać dane z plików zewnętrznych w działaniach SQL oraz zapisywać wyniki operacji SQL w plikach CSV.
   • Organizować współpracę PostgreSQL z innymi bazami danych w celu ładowania danych lub pracy w środowisku rozproszonym.
   • Konfigurować i wykorzystywać wyszukiwanie pełnotekstowe oraz rozmyte
   • Rozumieć zasady projektowania baz danych w środowisku PostgreSQL.
   • Znać elementy bazy danych i sposoby ich implementacji.
   • Znać składnie i zasady stosowania poleceń języka SQL dotyczących zarządzaniem strukturą bazy.
   • Potrafić tworzyć i edytować kod procedur języka PL/pgSQL.

   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku PostgreSQL. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych i podejmować decyzje biznesowe.

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 10 dni, 80 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program Comarch Bootcamp - PostgreSQL – język SQL i analityka danych

   Szczegółowy program Comarch Bootcamp - PostgreSQL – język SQL i analityka danych

   ETAP 1 – SQL Podstawowy – 2 dni

   Język SQL - wybieranie danych
   Tworzenie zapytań
   Słowa kluczowe

   • Składnia poleceń
   • Stosowanie aliasów dla kolumn i tabel

   Sortowanie danych
   Użycie funkcji w zapytaniach
   Funkcje jednowierszowe

   • Funkcje grupowe
   • Konwersja typów danych

   Wyrażenie CASE i jego zastosowania
   Wybieranie danych z wielu tabel
   Sposoby łączenia tabel

   • Rodzaje złączeń
   • Równościowe (equi-join)
   • Nierównościowe (non-equi-join)
   • Typy złączeń zewnętrznych (outer-join): lewostrone, prawostronne, obustronne
   • Samozłączenie (self-join)

   Operacje zbiorowe na wynikach zapytań
   Część wspólna (Union)

   • Przecięcie (Intersect)
   • Różnica (Except)

   Podzapytania
   Lokalizacja podzapytań

   • Proste
   • Skorelowane
   • Rola podzapytań skorelowanych w złożonych zapytaniach

   ETAP 2 – Warsztaty – 2 dni

   W ramach warsztatów wykonywane będą zadania obejmujące materiał etapu 1.
   Konsultacja podczas pracy.

   • Omawianie wyników.
   • Wnioski na temat różnych możliwości rozwiązywania problemów.

   ETAP 3 – Analityczne rozszerzenia języka SQL – 2 dni

   Funkcje analityczne

   • Zastosowanie
   • Partycje
   • Okna
   • Funkcje rankingowe
   • Funkcje okna
   • Funkcje LAG/LEAD
   • Funkcje FIRST_VALUE, LAST_VALUE i NTH_VALUE
   • Funkcja NTILE
   • Funckja WIDTH_BUCKET

   Wyrażenia tablicowe w złożonych zapytaniach

   Idea

   • Klazula WITH
   • Przykłady zastosowań

   Wielowymiarowe grupowanie
   Idea i zastosowania

   • Rollup
   • Cube
   • Grouping Sets

   Współpraca z danymi zewnętrznymi
   Import danych w plików zewnętrznych CSV

   • Eksport wyników zapytań do plików CSV

   Wyszukiwanie pełnotekstowe
   Wyszukiwanie rozmyte
   Moduły rozszerzeń
   PostgreSQL FDW – Foreign Data Wrappers
   Zarządzanie dostępem do danych zewnętrznych
   Współpraca z innymi bazami danych

   ETAP 4 – Warsztaty – 2 dni


   W ramach warsztatów wykonywane będą zadania obejmujące materiał etapu 3.
   Konsultacja podczas pracy.

   • Omawianie wyników.
   • Wnioski na temat różnych możliwości rozwiązywania problemów.

   ETAP 5 – Implementacja własnych baz danych i przetwarzanie danych – 2 dni


   Język SQL - definiowanie danych (DDL)
   Typy danych

   • Tworzenie tabel
   • Tworzenie tabel w oparciu o zapytania
   • Zarządzanie tabelami
   • Pojęcie kluczy
   • Ograniczenia integralnościowe, tworzenie i zarządzanie

   Indeksowanie danych
   Cele

   • Indeksy tworzone ręcznie i automatycznie
   • Zarządzanie indeksami

   Przechowywanie danych wynikowych
   Widoki i ich rola w dostępie do danych

   • Tworzenie tabel trwałych
   • Tworzenie i zastosowanie tabel tymczasowych

   Synonimy
   Zastosowanie języka PL/pgSQL w przetwarzaniu danych
   Podstawy PL/pgSQL

   • Zastosowanie
   • Zmienne
   • Bloki
   • Instrukcje warunkowe
   • Pętle

   Funkcje
   Kursory
   Wyzwalacze

   ETAP 6 – Warsztaty – 2 dni

   W ramach warsztatów wykonywane będą zadania obejmujące materiał etapu 5.
   Konsultacja podczas pracy.

   • Omawianie wyników.
   • Wnioski na temat różnych możliwości rozwiązywania problemów.

   ETAP 7 – Podsumowanie – 1 dzień

   Podsumowanie obejmuje przekrojowy przegląd zagadnień realizowanych podczas szkolenia.
   Omawiane są wszystkie ważniejsze aspekty ujęte w materiale. Blok pytań i odpowiedzi.

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Harmonogram

   Harmonogram spoktań:

   • 29-30/06/2024
   • 06-07/07/2024
   • 13-14/07/2024
   • 20-21/07/2024
   • 27-28/07/2024

    Edycja wrześniowa:

   • 07-08/09/2024
   • 14-15/09/2024
   • 21-22/09/2024
   • 28-29/09/2024
   • 05-06/10/2024

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   Bootcamp PostgreSQL – język SQL i analityka danych

   Szukasz szansy, by zmienić swoje zawodowe życie?

   Zrób to z nami!

   MicroCamp PostgreSQL to 80 godzin intensywnego kursu na temat funkcjonowania mechanizmów dostępny w środowisku PostgreSQL odpowiedzialnych za wyszukiwanie i analizowanie danych.

   Posłuchaj rozmowy z Krzysztofem Czajkowskim i dowiedz się czy nasz microCamp jest dla Ciebie!

   Szkolenia - PostgreSQL
   Zajmujesz się bazami danych, analityką, programowaniem baz danych? Zapraszamy na szkolenia stacjonarne i zdalne z udziałem PostgreSQL!
   Comarch Bootcamp
   Wejdź i rozgość się – skorzystaj z naszych propozycji Bootcampów programistycznych i biznesowych przygotowanych specjalnie dla Ciebie!