Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP Enterprise – Logistyka

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP Enterprise – Logistyka


   Szkolenie w opcji zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Celem szkolenia jest jest przekazanie Uczestnikom wiedzy dotyczącej funkcjonalności z zakresu logistyki w systemie Comarch ERP Enterprise. Zdobyta w ten sposób wiedza i umiejętności umożliwią Uczestnikom samodzielne realizowanie wielu procesów biznesowych, dla przykładu:  obsługi  dokumentów w procesie zakupu i sprzedaży, w administrowaniu gospodarką magazynową. Szkolenie ma status autoryzacji, czyli jest skierowane do firm zainteresowanych współpracą handlowo-wdrożeniową w zakresie systemu Comarch ERP Enterprise.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu?

   Cele szkolenia 

   Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom szerokiej wiedzy dotyczącej funkcjonalności z zakresu logistyki w systemie Comarch ERP Enterprise. Zdobyta w ten sposób wiedza i umiejętności umożliwią Uczestnikom samodzielne realizowanie wielu procesów biznesowych. Uczestnik pozyska umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi dostępnych w systemie m.in. obsługę dokumentów w procesie zakupu i sprzedaży, administrowanie gospodarką magazynową. Założeniem szkolenia jest przedstawienie:

   • konfiguracji obszaru logistycznego;
   • aplikacji Partnerzy i Artykuły;
   • obsługi procesu zakupu;
   • obsługi procesu sprzedaży;
   • logistyki magazynowej

   Umiejętności

   Po ukończeniu kursu Uczestnik/czka:

   • będzie potrafił/a odpowiednio skonfigurować obszar logistyczny Comarch ERP Enterprise;
   • nabędzie umiejętności posługiwania się podstawowymi aplikacjami logistycznymi;
   • będzie potrafił/a zamodelować podstawowe ścieżka biznesowe;
   • usystematyzuje wiedzę w zakresie obsługi Comarch ERP Enterprise;
   • nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w systemie.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA, którzy planują współpracę handlowo-wdrożeniową w zakresie Comarch ERP Enterprise.

   Przygotowanie uczestników

   Wymagany status Partnera sektora ERP Comarch SA i pozytywna weryfikacja zespołu Account Managerów tegoż sektora (Opiekunów sieci Partnerów i Klientów). Pomocna znajomość systemów klasy ERP. Od uczestników oczekujemy podstawowej znajomości pojęć związanych z logistyką (m.in. gospodarka magazynowa, typy dokumentów wykorzystywanych w obrocie towarowym).

   Czas trwania
   • 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych (z przerwami na poczęstunek i obiad)
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Powitanie i wstęp do szkolenia
   (przewidywany czas modułu ok. 10 min., 09:00-09:10)

   Konfiguracja obszaru logistycznego
   (przewidywany czas modułu ok. 20 min., 09:10-09:30)

   Aplikacja Artykuły, Partnerzy

   • Artykuły – cechy artykułów, widoki, dodawanie nowych artykułów.
   • Partnerzy – widoki, dodawanie nowych partnerów.

   (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 09:30-10:30)

   Proces zakupu

   • Obsługa procesu zakupu – zapytanie ofertowe zakupu, oferty zakupu, zlecenie zakupu, faktury zakupu, kontrakty zakupu.
   • Dostawcy
   • Ceny – listy cenników zakupu, cenniki zakupu, rodzaje składników cen, określenie i symulacja ceny

   (przewidywany czas modułu ok. 120 min., 10:30-12:30)


   Przerwa obiadowa

   (przewidywany czas ok. 60 min., 12:30-13:30)

   Proces sprzedaży

   • Obsługa procesu sprzedaży – zapytanie sprzedażowe, oferta sprzedaży, zlecenie sprzedaży, zlecenie dystrybucji, faktury sprzedaży, kontrakty sprzedaży
   • Klienci
   • Ceny – listy cenników sprzedaży, cenniki sprzedaży, rodzaje i symulacja cen
   • Prowizje – umowy prowizyjne, rozliczanie i obliczanie  prowizji

   (przewidywany czas modułu ok. 120 min., 13:30-15:30)

   Logistyka magazynowa

   • Przyjęcia towaru
   • Przesunięcia magazynowe
   • Inwentaryzacja 

   (przewidywany czas modułu ok. 90 min., 15:30-17:00)

   Podsumowanie, test sprawdzający, ankieta i rozdanie certyfikatów, egzamin autoryzacyjny oraz zakończenie szkolenia
   (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 17:00-17:30)

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe, stacjonarne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze) i grupowe. Realizowane w formie ćwiczeń praktycznych. Prowadzone pod kierunkiem Konsultantów sektora Comarch ERP. Szkolenie realizowane przy użyciu bieżącej wersji Comarch ERP Enterprise.

   Pobierz program

   Ścieżka rozwoju

   Obecnie w ofercie polecamy szkolenia z zakresu Comarch ERP Enterprise:

   Wraz z kolejnymi edycjami tych szkoleń, będziemy formalizować ścieżkę obowiązujących szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP Enterpise, które docelowo utworzą cykl autoryzacyjny. Będziemy uzupełniać ten obszar o niezbędne dane. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z Opiekunem regionu Comarch ERP.

   Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.

   Dodatkowe informacje

   Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.

   Podobne szkolenia

   Interesują Cię inne programy z rodziny Comarch ERP ?
   Zapraszamy do zapoznania sie ze specyfikacją pozostałych systemów klasy ERP.
   Pytaj, pomagaj, udoskonalaj! Chcesz wiedzieć więcej?
   Zajrzyj na stronę Społeczności Comarch ERP i zarejestruj się w przestrzeni, gdzie Klienci Comarch ERP pomagają sobie wymieniając się wiedzą na temat systemów Comarch ERP!