Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP Enterprise – Logistyka


Szkolenie w opcji zdalnej i stacjonarnej

 • Cele szkolenia

  Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom szerokiej wiedzy dotyczącej funkcjonalności z zakresu logistyki w systemie Comarch ERP Enterprise. Zdobyta w ten sposób wiedza i umiejętności umożliwią Uczestnikom samodzielne realizowanie wielu procesów biznesowych. Uczestnik pozyska umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi dostępnych w systemie m.in. obsługę dokumentów w procesie zakupu i sprzedaży, administrowanie gospodarką magazynową. Założeniem szkolenia jest przedstawienie:

  • konfiguracji obszaru logistycznego;
  • aplikacji Partnerzy i Artykuły;
  • obsługi procesu zakupu;
  • obsługi procesu sprzedaży;
  • logistyki magazynowej.
 • Profil słuchacza

  Szkolenie przeznaczone dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA, którzy planują współpracę handlowo-wdrożeniową w zakresie Comarch ERP Enterprise.
 • Wymagania wstępne

  Wymagany status Partnera sektora ERP Comarch SA i pozytywna weryfikacja zespołu Account Managerów tegoż sektora (Opiekunów sieci Partnerów i Klientów).
  Pomocna znajomość systemów klasy ERP. Od uczestników oczekujemy podstawowej znajomości pojęć związanych z logistyką (m.in. gospodarka magazynowa, typy dokumentów wykorzystywanych w obrocie towarowym).
 • Czas trwania i inne dodatkowe informacje

  • Czas trwania: 8 godzin zegarowych (z przerwami na poczęstunek i obiad) – 1 dzień.
  • Koszt: 500.00 zł netto/osoba.
  • Grupa: min. 8 osób / max. 10-12 osób (w zależności od lokalizacji).
  • Termin i lokalizacja: zgodnie z ofertą http://www.comarch.pl/szkolenia/ (Comarch ERP).
  • Materiały: w formie drukowanej lub elektronicznej (do pobrania za pośrednictwem Platformy E-Learningowej lub Comarch iBard).
  • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (imienny, papierowy).
  • Test sprawdzający/Egzamin: test w wersji papierowej; egzamin autoryzacyjny Comarch ERP Enterpise (on-line) pod koniec szkolenia.
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe, stacjonarne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze) i grupowe. Realizowane w formie ćwiczeń praktycznych. Prowadzone pod kierunkiem Konsultantów sektora Comarch ERP. Szkolenie realizowane przy użyciu bieżącej wersji Comarch ERP Enterprise.
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Powitanie i wstęp do szkolenia
  (przewidywany czas modułu ok. 10 min., 09:00-09:10)

  Konfiguracja obszaru logistycznego
  (przewidywany czas modułu ok. 20 min., 09:10-09:30)

  Aplikacja Artykuły, Partnerzy
  • Artykuły – podział, cechy artykułów, widoki, dodawanie nowych artykułów.
  • Partnerzy – podział, widoki, dodawanie nowych partnerów.
  (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 09:30-10:30)

  Proces zakupu
  • Obsługa procesu zakupu – zapytanie ofertowe zakupu, oferty zakupu, zlecenie zakupu, faktury zakupu, kontrakty zakupu.
  • Dostawcy
  • Ceny – listy cenników zakupu, cenniki zakupu, rodzaje składników cen, określenie i symulacja ceny
  • Bonusy – umowy bonusowe, rozliczanie i obliczanie bonusu zakupu
  (przewidywany czas modułu ok. 120 min., 10:30-12:30)

  Przerwa obiadowa
  (przewidywany czas ok. 60 min., 12:30-13:30)

  Proces sprzedaży
  • Obsługa procesu sprzedaży – zapytanie sprzedażowe, oferta sprzedaży, zlecenie sprzedaży, zlecenie dystrybucji, faktury sprzedaży, kontrakty sprzedaży
  • Klienci
  • Ceny – listy cenników sprzedaży, cenniki sprzedaży, rodzaje i symulacja cen
  • Bonusy i prowizje – umowy bonusowe i prowizyjne, rozliczanie i obliczanie bonusu sprzedaży i prowizji
  (przewidywany czas modułu ok. 120 min., 13:30-15:30)

  Logistyka magazynowa
  • Przyjęcia towaru
  • Przesunięcia magazynowe
  • Inwentaryzacja 
  (przewidywany czas modułu ok. 90 min., 15:30-17:00)

  Podsumowanie, test sprawdzający, ankieta i rozdanie certyfikatów, egzamin autoryzacyjny oraz zakończenie szkolenia
  (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 17:00-17:30)
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu Uczestnik/czka:
  • będzie potrafił/a odpowiednio skonfigurować obszar logistyczny Comarch ERP Enterprise;
  • nabędzie umiejętności posługiwania się podstawowymi aplikacjami logistycznymi;
  • będzie potrafił/a zamodelować podstawowe ścieżka biznesowe;
  • usystematyzuje wiedzę w zakresie obsługi Comarch ERP Enterprise;
  • nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w systemie.
 • Ścieżka rozwoju

  Obecnie w ofercie polecamy szkolenia z zakresu Comarch ERP Enterprise:
  • Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP Enterprise – Konfiguracja i Administracja.
  Ze względu, iż jest to nowa usługa w naszej ofercie, nie prezentujemy pełnej ścieżki obowiązujących szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP Enterprise. Wraz z kolejnymi edycjami tych szkoleń, będziemy formalizować ścieżkę obowiązujących szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP Enterpise, które docelowo utworzą cykl autoryzacyjny. Będziemy uzupełniać ten obszar o niezbędne dane. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z Opiekunem regionu Comarch ERP.
  Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.
 • Test sprawdzający/Egzamin autoryzacyjny

  Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 15 minut. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie testu – nie ma testu poprawkowego. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na minimum 7 pytań testowych. Wyniki testu podawane są przez Prowadzących szkolenie po zakończeniu testu, a uzupełnione formularze testowe w formie papierowej nie są wydawane Uczestnikom (tworzą integralną całość z listą obecności szkolenia).
  Kurs zakończony jest także egzaminem autoryzacyjnym Comarch ERP Enterprise (egzaminem wielokrotnego wyboru) i przeprowadzonym on-line. Dane do logowania na stronę egzaminacyjną udostępnia prowadzący szkolenie. Egzamin składa się z 20 pytań. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Pytanie jest punktowane jako poprawne, jeżeli zaznaczone są wszystkie poprawne odpowiedzi. Należy uzyskać powyżej 50% prawidłowych odpowiedzi w celu zaliczenia egzaminu. Czas trwania egzaminu to 30 minut. Po zakończeniu egzaminu wyświetli się informacja o uzyskanej ocenie. Zostanie ona również wysłana na podany adres e-mail. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie egzaminu, prosimy o kontakt z Opiekunem Regionu.

 • Program szkolenie ZDALNE

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33