Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP Enterprise – Produkcja

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP Enterprise – Produkcja


   Szkolenie dostępne w formie zdalnej

   Opis szkolenia

   Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA, którzy rozważają współpracę handlowo-wdrożeniową w zakresie Comarch ERP Enterprise.

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia

    Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom szerokiej wiedzy dotyczącej funkcjonalności z zakresu produkcji w systemie Comarch ERP Enterprise (CEE). Zdobyta w ten sposób wiedza i umiejętności umożliwią Uczestnikom samodzielne realizowanie wielu procesów biznesowych. Uczestnik pozyska umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi dostępnych w systemie  m.in. obsługę procesu produkcyjnego, procesu tworzenia struktury produkcyjnej artykułu. Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy z niżej wymienionych obszarów:

    • konfiguracji artykułu produkcyjnego
    • opisu technologii produkcji w systemie
    • sposobu obsługi procesu produkcji

    Umiejętności

    Po ukończeniu kursu Uczestnik/czka:

    • będzie potrafił/a odpowiednio skonfigurować obszar produkcyjny w Comarch CEE
    • nabędzie umiejętności posługiwania się podstawowymi aplikacjami produkcyjnymi w Comarch CEE
    • będzie potrafił/a zamodelować podstawowe procesy produkcyjne z wykorzystaniem systemu CEE
    • usystematyzuje wiedzę w zakresie obsługi Comarch CEE
    • nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w Comarch CEE w obrębie przedstawionego modułu
   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA, którzy rozważają współpracę handlowo-wdrożeniową w zakresie Comarch ERP Enterprise.

    Przygotowanie uczestników

    Wymagany status Partnera sektora ERP Comarch SA i pozytywna weryfikacja zespołu Account Managerów tegoż sektora (Opiekunów sieci Partnerów i Klientów).Od uczestników oczekujemy podstawowej znajomości pojęć związanych z produkcją (m.in. potrzebą definiowania technologii produkcji dla artykułów).

   5. Czas trwania
   6. Czas trwania

    • Czas trwania: 8 godzin zegarowych (z przerwami) – 1 dzień
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy program szkolenia 

    Powitanie i wstęp do szkolenia 
    (przewidywany czas ok. 5 min., 08:00-08:05)

    Wstęp do programu

    (przewidywany czas ok. 45 min., 08:05-08:50)

    • Interfejs programu Comarch ERP Enterprise
    • Ustawienia użytkownika
    • Wielofirmowość
    • Typy aplikacji

    Artykuły
    (przewidywany czas ok. 90 min., 08:50-10:20)

    • Omówienie budowy aplikacji
    • Rodzaje artykułów
    • Struktura artykułu
    • Widok: Produkcja (Metody produkcyjne, Alternatywne metody produkcji)

    Przerwa 
    (przewidywany czas ok. 15  min., 10:20-10:35)

    Struktura produkcyjna
    (przewidywany czas modułu ok. 120 min., 10:35-12:35)

    • Zestawienia materiałowe
    • Zasoby
    • Operacje
    • Marszruty
    • Technologie

    Przerwa obiadowa

    (przewidywany czas ok. 45  min., 12:35-13:20)

    Zlecenie produkcyjne
    (przewidywany czas modułu ok.90 min., 13:20-14:50)

    • Tworzenie typu/rodzaju zlecenia produkcyjnego
    • Generowanie zlecenia produkcyjnego, harmonogramowanie
    • Akcje zlecenia produkcyjnego
    • Przetwarzanie zlecenia produkcyjnego krok po kroku

    Aplikacje okołoprodukcyjne 
    (przewidywany czas modułu ok.70 min., 14:50-16:00)

    • Wydajność zasobów
    • Przydział zasobów
    • Wykaz zastosowania
    • Listy w produkcji
    • Raporty w produkcji
    • Test sprawdzający (15 minut)

    Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe, on – line. Prowadzone pod kierunkiem działu Asysty technicznej. Szkolenie zrealizowane przy użyciu najnowszej wersji Comarch ERP Enterprise..

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. Ścieżka rozwoju po szkoleniu
   10. Obecnie w ofercie polecamy szkolenia z zakresu Comarch ERP Enterprise:

    • Sprzedaż wielokanałowa
    • Księgowość

    Ze względu, iż jest to nowa usługa w naszej ofercie, nie prezentujemy pełnej ścieżki obowiązujących szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP Enterprise. Wraz z kolejnymi edycjami tych szkoleń, będziemy formalizować ścieżkę obowiązujących szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP Enterpise i ten obszar uzupełniać o niezbędne dane. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z Opiekunem regionu Comarch ERP.

    Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom szerokiej wiedzy dotyczącej funkcjonalności z zakresu produkcji w systemie Comarch ERP Enterprise (CEE). Zdobyta w ten sposób wiedza i umiejętności umożliwią Uczestnikom samodzielne realizowanie wielu procesów biznesowych. Uczestnik pozyska umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi dostępnych w systemie  m.in. obsługę procesu produkcyjnego, procesu tworzenia struktury produkcyjnej artykułu. Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy z niżej wymienionych obszarów:

   • konfiguracji artykułu produkcyjnego
   • opisu technologii produkcji w systemie
   • sposobu obsługi procesu produkcji

   Umiejętności

   Po ukończeniu kursu Uczestnik/czka:

   • będzie potrafił/a odpowiednio skonfigurować obszar produkcyjny w Comarch CEE
   • nabędzie umiejętności posługiwania się podstawowymi aplikacjami produkcyjnymi w Comarch CEE
   • będzie potrafił/a zamodelować podstawowe procesy produkcyjne z wykorzystaniem systemu CEE
   • usystematyzuje wiedzę w zakresie obsługi Comarch CEE
   • nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w Comarch CEE w obrębie przedstawionego modułu
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA, którzy rozważają współpracę handlowo-wdrożeniową w zakresie Comarch ERP Enterprise.

   Przygotowanie uczestników

   Wymagany status Partnera sektora ERP Comarch SA i pozytywna weryfikacja zespołu Account Managerów tegoż sektora (Opiekunów sieci Partnerów i Klientów).Od uczestników oczekujemy podstawowej znajomości pojęć związanych z produkcją (m.in. potrzebą definiowania technologii produkcji dla artykułów).

   Czas trwania

   Czas trwania

   • Czas trwania: 8 godzin zegarowych (z przerwami) – 1 dzień
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia 

   Powitanie i wstęp do szkolenia 
   (przewidywany czas ok. 5 min., 08:00-08:05)

   Wstęp do programu

   (przewidywany czas ok. 45 min., 08:05-08:50)

   • Interfejs programu Comarch ERP Enterprise
   • Ustawienia użytkownika
   • Wielofirmowość
   • Typy aplikacji

   Artykuły
   (przewidywany czas ok. 90 min., 08:50-10:20)

   • Omówienie budowy aplikacji
   • Rodzaje artykułów
   • Struktura artykułu
   • Widok: Produkcja (Metody produkcyjne, Alternatywne metody produkcji)

   Przerwa 
   (przewidywany czas ok. 15  min., 10:20-10:35)

   Struktura produkcyjna
   (przewidywany czas modułu ok. 120 min., 10:35-12:35)

   • Zestawienia materiałowe
   • Zasoby
   • Operacje
   • Marszruty
   • Technologie

   Przerwa obiadowa

   (przewidywany czas ok. 45  min., 12:35-13:20)

   Zlecenie produkcyjne
   (przewidywany czas modułu ok.90 min., 13:20-14:50)

   • Tworzenie typu/rodzaju zlecenia produkcyjnego
   • Generowanie zlecenia produkcyjnego, harmonogramowanie
   • Akcje zlecenia produkcyjnego
   • Przetwarzanie zlecenia produkcyjnego krok po kroku

   Aplikacje okołoprodukcyjne 
   (przewidywany czas modułu ok.70 min., 14:50-16:00)

   • Wydajność zasobów
   • Przydział zasobów
   • Wykaz zastosowania
   • Listy w produkcji
   • Raporty w produkcji
   • Test sprawdzający (15 minut)

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe, on – line. Prowadzone pod kierunkiem działu Asysty technicznej. Szkolenie zrealizowane przy użyciu najnowszej wersji Comarch ERP Enterprise..

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju po szkoleniu

   Obecnie w ofercie polecamy szkolenia z zakresu Comarch ERP Enterprise:

   • Sprzedaż wielokanałowa
   • Księgowość

   Ze względu, iż jest to nowa usługa w naszej ofercie, nie prezentujemy pełnej ścieżki obowiązujących szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP Enterprise. Wraz z kolejnymi edycjami tych szkoleń, będziemy formalizować ścieżkę obowiązujących szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP Enterpise i ten obszar uzupełniać o niezbędne dane. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z Opiekunem regionu Comarch ERP.

   Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33