FINANSOWANIE SZKOLEŃ

Dowiedz się, z jakich źródeł możesz dofinansować nasze szkolenia oraz naukę w Comarch IT Akademii (IT Camp). 


I PARP informuje o wsparciu dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztwa, które ma na celu likwidację skutków pandemii.

Program „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19 – oferta dla przedsiębiorców” 

SPRAWDŹ na co możesz przeznaczyć dofinansowanie? 

  II MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE PLUS 2020 

  Biorąc w nim udział małopolscy przedsiębiorcy z sektora MSP mogą podnieść kompetencje i kwalifikacje własne oraz pracowników, a firmy szkoleniowe i doradcze mogą dystrybuować swoje produkty: szkolenia, doradztwo, egzaminy.

  SPRAWDŹ DOFINANSOWANIE Z MBON

  III PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 

  • Łap skilla!

  04.05.2022 punktualnie o godz 10:00 startujemy z rekrutacją dla 300 osób, która potrwa do 30.06.2022 lub do wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc.

  Kto może skorzystać z usług?

  SZCZEGÓŁY OFERTY

  IV RZĄDOWY PROJEKT OPEN

  W ramach projektu Fundusz „OPEN” można ubiegać się o pożyczkę na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji. Z pożyczki można finansować do 100% kosztów kursu, który jeszcze się nie rozpoczął, a także koszty kursu, który już został rozpoczęty, ale tylko do kwoty jeszcze nieopłaconej. Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść od 1000 do 100 000 zł, a każdy z Uczestników projektu może skorzystać z niej kilkukrotnie.

  Warunkiem uzyskania pożyczki jest posiadanie zdolności do jej spłaty lub przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia (np. poręczenia, zastaw). Po zakończeniu kształcenia 15% wartości pożyczki zostaje umorzone a dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%.

  Więcej >


  V KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY ( KFS)

  W Funduszu Pracy w roku 2021 na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczono kwotę 259 406 tys. zł. 

  Więcej >

  Dla osób posiadających umowę o pracę, o dofinansowanie do kursu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może wystąpić pracodawca. Wzory wniosków i formularzy są dostępne do pobrania na stronach Powiatowych Urzędów Pracy. Więcej >

  Baza Usług Rozwojowych 

  INFORMACJE O USŁUDZE >

  Comarch jest zarejestrowany w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), dzięki czemu możesz uzyskać dofinansowanie na nasze kursy z Funduszy Europejskich. Wsparcie udzielane jest do mikro, małym lub średnim przedsiębiorców, osobom fizycznym oraz osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (na zasadach komercyjnych, tj. kiedy usługa finansowana jest przez samego uczestnika). Więcej >

  VI Pożyczka na kształcenie w ramach POWER 

  W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o nieoprocentowaną pożyczkę przeznaczoną na m.in. kursy i szkolenia o wartości nie mniejszej niż 600 PLN i nie większej niż 100 000 PLN. Istnieje możliwość umorzenia 20% kwoty pożyczki (pomoc zwrotna) na podstawie dokumentu poświadczającego ukończenie kursu. Dodatkowe 5% zwrotu mogą otrzymać osoby wymienione szczegółowo.

  Więcej >

  UWAGA: Płatność  za udział w IT Camp z własnych środków dzielimy na kilka części (oprocentowanie 0%) !
  Skontaktuj się z nami w celu uzyskania wszystkich informacji: szkolenia@comarch.pl  z tematem: Dofinansowanie kursów w Comarch IT Akademii. 

  VII KIERUNKE KARIERA oraz KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA 

  UWAGA: Nabór zgłoszeń na: https://wupkrakow.praca.gov.pl/-/8086802-kierunek-kariera-zawodowa  


  ZAPYTAJ NA STRONIE

  VIII Projekt OPEN

  To nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.

  SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

  Pliki do pobrania
  • ULOTKA ŻRÓDŁA FINANSOWANIA IT CAMP

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  31-864 Kraków

  ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33

  Opiekun Comarch Bootcamp

  Kacper Wiech
  Kacper Wiech

  Kacper.Wiech@comarch.com

  +48 726 460 695

  Sylwester Woźniak
  Sylwester Woźniak

  Sylwester.Wozniak@comarch.pl

  +48 12 687 78 11