Dowiedz się, z jakich źródeł możesz dofinansować nasze szkolenia oraz naukę w Comarch Bootcamp.

Formy Finansowania

  1. Małopolskie Bony Rozwojowe 

  Biorąc w nim udział małopolscy przedsiębiorcy z sektora MSP mogą podnieść kompetencje i kwalifikacje własne oraz pracowników, a firmy szkoleniowe i doradcze mogą dystrybuować swoje produkty: szkolenia, doradztwo, egzaminy.

  SPRAWDŹ DOFINANSOWANIE Z MBON

  2. Rządowy Projekt Open

  W ramach projektu Fundusz „OPEN” można ubiegać się o pożyczkę na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji. Z pożyczki można finansować do 100% kosztów kursu, który jeszcze się nie rozpoczął, a także koszty kursu, który już został rozpoczęty, ale tylko do kwoty jeszcze nieopłaconej. Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść od 1000 do 100 000 zł, a każdy z Uczestników projektu może skorzystać z niej kilkukrotnie.

  Warunkiem uzyskania pożyczki jest posiadanie zdolności do jej spłaty lub przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia (np. poręczenia, zastaw). Po zakończeniu kształcenia 15% wartości pożyczki zostaje umorzone a dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%.

  Więcej 


  3. Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

  Dla osób posiadających umowę o pracę, o dofinansowanie do kursu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może wystąpić pracodawca. Wzory wniosków i formularzy są dostępne do pobrania na stronach Powiatowych Urzędów Pracy. 

  Więcej 


  4. Baza Usług Rozwojowych 

  Comarch jest zarejestrowany w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), dzięki czemu możesz uzyskać dofinansowanie na nasze kursy z Funduszy Europejskich. Wsparcie udzielane jest do mikro, małym lub średnim przedsiębiorców, osobom fizycznym oraz osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (na zasadach komercyjnych, tj. kiedy usługa finansowana jest przez samego uczestnika). 

  INFORMACJE O USŁUDZE 

  5. Pożyczka na kształcenie w ramach POWER 

  W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o nieoprocentowaną pożyczkę przeznaczoną na m.in. kursy i szkolenia o wartości nie mniejszej niż 600 PLN i nie większej niż 100 000 PLN. Istnieje możliwość umorzenia 20% kwoty pożyczki (pomoc zwrotna) na podstawie dokumentu poświadczającego ukończenie kursu. Dodatkowe 5% zwrotu mogą otrzymać osoby wymienione szczegółowo.

  Więcej 


  Płatność  za udział w Bootcampie z własnych środków dzielimy na kilka części (oprocentowanie 0%) !
  Skontaktuj się z nami w celu uzyskania wszystkich informacji: szkolenia@comarch.pl  z tematem: Dofinansowanie Bootcampu.