Implementacja baz danych MariaDB

 • Cele szkolenia

  W trakcie kursu uczestnik zdobędzie wiedzę o zasadach działania serwera baza danych MariaDB i jego kluczowych elementach. Wiedza z kursu obejmuje użytkowanie, projektowanie i implementację baz danych w środowisku MariaDB. Wiedza obejmie również zasady i wymagania dotyczące instalacji serwera oraz podstawowych operacji po instalacji. Umiejętności uzyskane w ramach szkolenia to przede wszystkim: praca w środowiskach Workbench, tworzenie nowych baz danych, zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami. Umiejętności obejmują również planowanie i implementacje baz danych składających się z różnych obiektów, edycję tych struktur oraz zarządzanie danymi.
 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z bazami danych na serwerze MariaDB, tworzą je lub rozbudowują. Kurs skierowany jest zarówno do tych, którzy nie tworzyli dotychczas baz danych, jak również do tych, którzy tworzyli bazy danych w środowisku innym niż MariaDB.
 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw SQL (zagadnienia objęte kursem „SQL – język dostępu do bazy danych MariaDB”).
 • Czas trwania

  2 dni po 8 godzin lekcyjnych
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Środowisko MariaDB
  • Serwer
  • Bazy danych
  • Użytkownicy

  Różnice pomiędzy systemami MariaDB i MySQL
  Projektowanie baz danych

  • Struktury relacyjne
  • Planowanie tabel
  • Normalizacja i denormalizacja
  • Problemy związane z normalizacją
  • Klucze kandydujące, główne i obce
  • Nazewnictwo obiektów

  Implementacja tabel

  • Typy danych
  • Tworzenie i zarządzanie kluczami
  • Ograniczenia not null, default, unique, check
  • Edycja tabel

  Mechanizmy składowania

  • Wspólne cechy architektury
  • XtraDB
  • InnoDB
  • MyISAM
  • Aria
  • Memory 
  • CSV
  • Blackhole
  • NDB
  • Archive

  Pozyskiwanie informacji o bazie danych i tabelach
  Edycja danych

  • Wstawianie
  • Modyfikacja
  • Kasowanie
  • Nadpisywanie
  • Operacje na wielu wierszach a wydajność

  Sekwencje

  • Zastosowania
  • Tworzenie i modyfikacja

  Operacje na danych z plików tekstowych

  • Odczyt z plików tekstowych
  • Zapis do plików tekstowych

  Widoki

  • Planowanie widoków
  • Tworzenie i zarządzanie widokami

  Programowanie na serwerze MariaDB

  • Bloki anonimowe
  • Procedury
  • Funkcje
  • Wyzwalacze
  • Pakietów
  • Zarządzenie kodem
  • Tworzenie kodu dynamicznego
  • Instrukcja Execute Immediate

  Materializacja wyników zapytań

  • Implementacja
  • Zarządzanie
  • Odświeżanie
  • Materializacja a wydajność

  Indeksowanie

  • Cele indeksowania
  • Korzyści i wady indeksów
  • Tworzenie i zarządzanie
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:
  • Przygotować środowisko Workbench do pracy,
  • Przygotować schemat bazy danych,
  • Projektować tabele zgodnie z zasadami normalizacji,
  • Zaimplementować tabele i widoki,
  • Dobierać mechanizmy składowania danych zależnie od zastosowania tabel,
  • Edytować dane w bazie
  • Wykorzystać więzy integralności, w tym klucze główne i obce,
  • Materializować wyniki zapytań,
  • Programować na serwerze z wykorzystaniem procedur i funkcji oraz bloków anonimowych i pakietów,
  • Tworzenie kodu dynamicznego,
  • Tworzyć wyzwalacze bazodanowe celem rozszerzenia możliwości automatyzacji operacji na bazie
  • Utworzyć i zarządzać indeksami w celu zapewnienia wysokiej wydajności operacji na bazie danych.
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:
  • Szkolenie: „Administracja bazą danych MariaDB”
  • https://mariadb.org/

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33