Implementacja baz danych MariaDB

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Implementacja baz danych MariaDB

   Opis programu

   Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z bazami danych na serwerze MariaDB, tworzą je lub rozbudowują. Kurs skierowany jest zarówno do tych, którzy nie tworzyli dotychczas baz danych, jak również do tych, którzy tworzyli bazy danych w środowisku innym niż MariaDB.

   • Cele szkolenia

    W trakcie kursu uczestnik zdobędzie wiedzę o zasadach działania serwera baza danych MariaDB i jego kluczowych elementach. Wiedza z kursu obejmuje użytkowanie, projektowanie i implementację baz danych w środowisku MariaDB. Wiedza obejmie również zasady i wymagania dotyczące instalacji serwera oraz podstawowych operacji po instalacji. Umiejętności uzyskane w ramach szkolenia to przede wszystkim: praca w środowiskach Workbench, tworzenie nowych baz danych, zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami. Umiejętności obejmują również planowanie i implementacje baz danych składających się z różnych obiektów, edycję tych struktur oraz zarządzanie danymi.
   • Profil słuchaczy

    Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z bazami danych na serwerze MariaDB, tworzą je lub rozbudowują. Kurs skierowany jest zarówno do tych, którzy nie tworzyli dotychczas baz danych, jak również do tych, którzy tworzyli bazy danych w środowisku innym niż MariaDB.
   • Wymagania wstępne

    Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw SQL (zagadnienia objęte kursem „SQL – język dostępu do bazy danych MariaDB”).
   • Czas trwania

    2 dni po 8 godzin lekcyjnych
   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
   • Wiedza teoretyczna i praktyczna

    Środowisko MariaDB
    • Serwer
    • Bazy danych
    • Użytkownicy

    Różnice pomiędzy systemami MariaDB i MySQL
    Projektowanie baz danych

    • Struktury relacyjne
    • Planowanie tabel
    • Normalizacja i denormalizacja
    • Problemy związane z normalizacją
    • Klucze kandydujące, główne i obce
    • Nazewnictwo obiektów

    Implementacja tabel

    • Typy danych
    • Tworzenie i zarządzanie kluczami
    • Ograniczenia not null, default, unique, check
    • Edycja tabel

    Mechanizmy składowania

    • Wspólne cechy architektury
    • XtraDB
    • InnoDB
    • MyISAM
    • Aria
    • Memory 
    • CSV
    • Blackhole
    • NDB
    • Archive

    Pozyskiwanie informacji o bazie danych i tabelach
    Edycja danych

    • Wstawianie
    • Modyfikacja
    • Kasowanie
    • Nadpisywanie
    • Operacje na wielu wierszach a wydajność

    Sekwencje

    • Zastosowania
    • Tworzenie i modyfikacja

    Operacje na danych z plików tekstowych

    • Odczyt z plików tekstowych
    • Zapis do plików tekstowych

    Widoki

    • Planowanie widoków
    • Tworzenie i zarządzanie widokami

    Programowanie na serwerze MariaDB

    • Bloki anonimowe
    • Procedury
    • Funkcje
    • Wyzwalacze
    • Pakietów
    • Zarządzenie kodem
    • Tworzenie kodu dynamicznego
    • Instrukcja Execute Immediate

    Materializacja wyników zapytań

    • Implementacja
    • Zarządzanie
    • Odświeżanie
    • Materializacja a wydajność

    Indeksowanie

    • Cele indeksowania
    • Korzyści i wady indeksów
    • Tworzenie i zarządzanie
   • Umiejętności

    Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:
    • Przygotować środowisko Workbench do pracy,
    • Przygotować schemat bazy danych,
    • Projektować tabele zgodnie z zasadami normalizacji,
    • Zaimplementować tabele i widoki,
    • Dobierać mechanizmy składowania danych zależnie od zastosowania tabel,
    • Edytować dane w bazie
    • Wykorzystać więzy integralności, w tym klucze główne i obce,
    • Materializować wyniki zapytań,
    • Programować na serwerze z wykorzystaniem procedur i funkcji oraz bloków anonimowych i pakietów,
    • Tworzenie kodu dynamicznego,
    • Tworzyć wyzwalacze bazodanowe celem rozszerzenia możliwości automatyzacji operacji na bazie
    • Utworzyć i zarządzać indeksami w celu zapewnienia wysokiej wydajności operacji na bazie danych.
   • Ścieżka rozwoju

    Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:
    • Szkolenie: „Administracja bazą danych MariaDB”
    • https://mariadb.org/

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

   Podobne szkolenia