Administracja bazą danych Oracle 11g

 • Cele szkolenia

  Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik posiądzie wiedzę na temat struktury serwera Oracle, zasad funkcjonowania i budowy instancji oraz organizacji danych w bazach. Wiedza obejmuje zagadnienia z zakresu wpływu struktury baz danych i schematów oraz konfiguracji serwera na jego prawidłowe działanie. Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa w bazach oraz umiejętność praktycznego konfigurowania reguł zarządzania dostępem. Szkolenie umożliwi nabycie umiejętności monitorowania stanu serwera i baz danych. Umiejętności uzyskane na szkoleniu obejmują również konfigurowanie serwera, zarządzanie bazą danych, schematami i użytkownikami, a także wykonywanie bieżących czynności administracyjnych. Ćwiczenia praktyczne realizowane będą na systemie MS Windows.

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość języka SQL (w zakresie omawianym na szkoleniu „SQL - język dostępu do bazy danych Oracle”).

 • Czas trwania

  4 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Przegląd architektury ORACLE

  Bazy danych i instancje

  Logiczne struktury przechowywania danych

  • Przestrzenie tabel
  • Bloki
  • Obszary
  • Segmenty

  Użytkownicy bazy

  • Baza danych a schematy
  • Schematy i ich obiekty

  Logiczne struktury bazy danych

  • Tabele 
  • Ograniczenia 
  • Indeksy 
  • Widoki 
  • Profile 
  • Sekwencje 
  • Synonimy

  Fizyczne struktury przechowywania danych

  • Pliki danych
  • Pliki dziennika powtórzeń 
  • Pliki sterujące
  • Archiwizowane pliki dziennika
  • Pliki parametrów inicjujących
  • Pliki alertów i dziennika śladu
  • Pliki kopii zapasowych 
  • OracleManagedFiles
  • Pliki haseł

  Struktury pamięci w ramach instancji

  • Obszar SGA 
  • Obszar PGA
  • Obszar kodu wykonywalnego
  • Procesy drugoplanowe

  Uruchamianie i zamykanie instancji

  Tworzenie bazy danych

  Parametry inicjalizacyjn

  • Binarny oraz tekstowy plik parametrów
  • Parametry podstawowe
  • Parametry zaawansowane

  Wybieranie i aktualizacja danych (jak przetwarzane są polecenia SQL)

  Dynamiczne zarządzanie pamięcią SGA

  Zapewnianie spójności i współbieżności transakcji

  Zarządzanie strukturą bazy danych

  Przestrzenie tabel

  • Typy przestrzeni tabel
  • Arhitektura OFA (Optimal Flexible Architecture)
  • Przestrzeń tabel SYSTEM 
  • Przestrzeń tabel SYSAUX 
  • Przestrzeń tabel TEMP 
  • Przestrzeń tabel UNDOTBS1
  • Przestrzeń tabel USERS 
  • Przestrzeń tabel EXAMPLE
  • Zarządzanie przestrzeniami tabel
  • Zmiana rozmiaru przestrzeni tabel
  • Segmenty w przestrzeniach tabel

  Zarządzanie fizyczną strukturą bazy danych

  • Przenoszenie plików danych
  • Przenoszenie plików dziennika powtórzeń
  • Przenoszenie plików kontrolnych
  • Architektura Automatic Storage Management

  Zarządzanie przestrzenią dyskową

  • Problemy z wolną ilością miejsca w przestrzeni tabel
  • Zapewnienie miejsca dla segmentów tymczasowych
  • Problem z miejscem przestrzeni wycofania
  • Sfragmentowane przestrzenie tabel i segmenty
  • Lokalne zarządzanie przestrzeniami tabel
  • Wielkoplikowe przestrzenie tabel 
  • Automatic Storage Management
  • Segment Advisor
  • Undo Advisor
  • Automatic Workload Repository
  • Wykorzystanie indeksów

  Wycofywanie zmian

  • Spójność odczytu
  • Przywracanie

  Oracle Flashback

  • Flashback Query
  • Pakiet DBMS_FLASHBACK
  • Flashback Versions Query
  • Flashback Transaction Query
  • Flashback Table
  • Flashback Drop
  • Flashback Database
  • Flashback i obiekty LOB

  Kontrola użycia zasobów systemowych

  Obsługa użytkowników baz danych

  Zabezpieczenie systemu 

  • Uprawnienia
  • Role
  • Zarządzanie dostępem do bazy
  • Wirtualne prywatne bazy danych 
  • Label Security 
  • Zarządzanie profilami

  Monitorowanie  

  • Lokalizacja danych monitorowania
  • Monitorowanie instrukcji
  • Monitorowanie uprawnień
  • Monitorowanie obiektów schematu
  • Monitorowanie precyzyjne 
  • Widoki słownikowe monitorowania

  Obsługa języków narodowych

  Oracle Scheduler I pakiet DBMS_SCHEDULER

  Oracle Net

  • Deskryptory połączeń
  • Usługi sieciowe
  • Procesy nasłuchujące
  • Oracle Net Configuration Assistant
  • Oracle Net Manager
  • Serwerowy proces nasłuchujący
  • Oracle Connection Manager

  Rozproszone bazy danych

  • Łącza bazy danych
  • Zapytania zdalne
  • Przetwarzanie zdalne i zatwierdzanie dwuetapowe
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Modyfikować istotne parametry serwera oraz baz danych
  • Uruchamiać, zatrzymywać i restartować serwer
  • Planować nowe bazy danych
  • Przygotowywać plik parametrów
  • Tworzyć i zarządzać użytkownikami
  • Nadawać i odbierać dostęp do obiektów
  • Zarządzać obiektami schematów i ich parametrami
  • Zarządzać przestrzeniami tabel
  • Korzystać z możliwości wycofywania operacji za pomocą mechanizmów Flashback
  • Monitorować bazę danych na różnych poziomach
  • Konfigurować proces nasłuchujący
  • Tworzyć łącza bazy danych i obsługiwać zapytania zdalne
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  • Szkolenie: „Strojenie wydajnościowe Oracle SQL”
  • Szkolenie: „Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 11g”
  • http://www.oracle.com/pl/products/database/overview/index.html

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Administracja bazą danych Oracle 11g

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Administracja bazą danych Oracle 12c

NOWOŚĆ: Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych, zarówno tych, którzy dopiero rozpoczynają pracę z serwerami Oracle, jak i do tych, którzy na takich systemach już pracują ale pragną poznać nowe aspekty systemu Oracle 12c. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Podstawy Hurtowni Danych w środowisku Oracle

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z hurtowniami danych oraz procesami ETL w środowisku Oracle.

Oracle Business Intelligence – kurs podstawowy

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują w środowisku Oracle Business Intelligence, przygotowują analizy, tworzą i użytkują pulpity tematyczne oraz integrują źródła danych z dokumentami w różnych formatach.

Podstawy Data Mining w środowisku Oracle

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają analizę danychi chcieliby wykorzystywać mechanizmy data mining wbudowane w środowisko serwera Oracle, w celu wnioskowania oraz wykrywania reguł celem wsparcia procesu podejmować decyzje biznesowe.

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Oracle 12c

NOWOŚĆ: Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto poruszane na szkoleniu zagadnienia (w szczególności dotyczące importowania i eksportowania danych, tabel zewnętrznych i Flashback) użyteczne mogą być również dla programistów implementujących i integrujących systemu baz danych i hurtownie danych. Informacje na temat nowych rozwiązać dostępnych w serwerze Oracle 12c będą bardzo istotne również dla tych, którzy zaznajomieni są już z tematyką archiwacji a rozpoczynają pracę w środowisku Oracle 12c.

Oracle Business Intelligence - optymalizacja SQL

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują w Oracle Business Intelligence i potrzebują optymalizować wykonywanie operacji w tym środowisku.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33