Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle – poziom zaawansowany

Szkolenie dostępne w opcji ZDALNE

 • Cele szkolenia

  Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania zaawansowanych mechanizmów dostępnych w środowisku Oracle odpowiedzialnych za wyszukiwanie i analizowanie danych. Uczestnik posiądzie wiedzę odnośnie rozszerzeń w zakresie wielowymiarowych agregacji, złożonych przypadków wykorzystania funkcji analitycznych, podziału złożonych zapytań, wyrażeń regularnych, przestawiania danych oraz modelowania danych. Szczególnie istotna są, przekazywana podczas szkolenia, wiedza i umiejętności z zakresu nowych opcji i rozwiązań zawartych w serwerze Oracle 12c, w tym m.in. dopasowywanie do wzorców, określanie zakresu prezentowanych danych, jak również nowe opcje łączenia tabel. Cenne są także informacje na temat zwiększania wydajności poleceń, w tym między innymi wykorzystania widoków zmaterializowanych.

 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać złożoną analizę danych w bazach danych i na tej podstawie podejmować decyzje biznesowe.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagane jest ukończenie kursu „Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle” lub poznanie materiału objętego zakresem tego kursu.

 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

  Szkolenia realizowane są w dwóch formach:

  • Kursy stacjonarne: w pracowni komputerowej.
  • Kursy zdalne: szkolenia w formule distance learning dające możliwość uczestnictwa w kursie z dowolnego miejsca, w którym uczestnik korzysta z komputera z dostępem do internetu, mikrofonem i kamerą.
  Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące konkretnego tematu zostaną przekazane przez opiekuna handlowego (szkolenia@comarch.pl). Terminy szkoleń realizowanych w tej formule oznaczone są w wyszukiwarce kursów ikoną „ZDALNE”.

  Kursy w formule distance learning realizujemy również w grupach zamkniętych.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Wielowymiarowe grupowanie Rollup i Cube

  • Zaawansowana analiza rezultatów
  • Złożona filtracja wyników

  Funkcjeanalityczne

  • Zastosowanie zastosowania funkcji analitycznych
  • Przykłady

  Klauzula With (Subquery Factoring)

  • Koncepcja wykorzystania
  • Zastosowania

  Nowe rozszerzenia w łączeniu tabel

  • Cross Apply
  • Outer Apply
  • Lateral

  Przestawianie danych (Pivot i Unpivot)

  • Idea przestawiania danych
  • Przestawianie w oparciu o wiele kolumn
  • Użycie kilku funkcji agregujących w przestawieniu
  • Użycie klauzuli UNPIVOT

  Zapytania o określoną liczbę wierszy

  • Użycie klauzuli Fetch First
  • Dostęp do kolejnych porcji danych
  • Użycie klauzuli Percent
  • Zastosowanie klauzuli With Ties

  Modelowanie danych (klauzula Model)

  • Idea i zastosowania
  • Partycje, wymiary i miary
  • Reguły
  • Pobieranie bieżącej wartości wymiaru
  • Uzyskiwanie dostępu do komórek za pomocą pętli
  • Modyfikowanie istniejących komórek

  Wyrażenia regularne

  • Funkcje wyrażeń regularnych
  • Symbole specjalne
  • Klasy znaków
  • Zastosowania funkcji

  Dopasowywanie do wzorców (PatternMatching)

  • Idea i zastosowania
  • Struktura zapytań
  • Konstrukcja klauzuli Match_recognize
  • Operatory
  • Znajdowanie wzorców o różnej charakterystyce

  Widoki

  • Idea i zastosowania
  • Składnia polecenia
  • Przykłady wykorzystania

  Widoki zmaterializowane

  • Idea i zastosowania
  • Składnia polecenia
  • Przykłady wykorzystania

  Wydajność zapytań

  • Dobór składni
  • Dobre praktyki
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Wykonywać złożone zapytania w celu wyświetlenia danych na podstawie różnych wariantów złączeń,
  • Realizować raporty oparte o hierarchię, za pomocą zapytań hierarchicznych,
  • Tworzyć raporty ze złożonymi wielopoziomowymi agregacjami, za pomocą klauzul Rollup i Cube,
  • Stosować wyrażenia regularne w zaawansowanym wydobywaniu i przetwarzaniu danych,
  • Wykorzystywać funkcje analityczne do zaawansowanego operowania na zbiorach danych, oknach kroczących, wierszach sąsiednich
  • Stosować modelowanie danych z wykorzystaniem klauzuli Model oraz wymiarów, miar i partycji
  • Wykonywanie zapytania dopasowujące do wzorców, wyszukujące określone zespoły wartości
  • Optymalizować zapytania poprzez dobór właściwych konstrukcji zapytań oraz tworzenie widoków zmaterializowanych
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  • Szkolenie: „Strojenie wydajnościowe Oracle SQL”
  • Szkolenie: „OraclePL/SQL - język programowania”

  https://docs.oracle.com/database/121/SQLRF/toc.htm

 • Program szkolenie ZDALNE

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33